5. november 1998

(I U.S.A. havde der været store kontroverser om mig før min ankomst. Det så ud til, som vor Herre engang fortalte mig, at når Helligånden nærmede sig, blev alle dæmoner vilde, og en dæmon sætter al sin onde magt ind på at skabe kaos. Hvilken typisk måde for djævelen at kæmpe mod Vor Frelsers frelsende budskab! Og hvor mange gange har han ikke gjort dette før min ankomst til dem, som er Guds hengivne børn! Må disse sjæle, som tillader Satan at hviske i deres ører og som lytter til ham, blive tilgivet og bevaret fra skade … Ikke desto mindre, eftersom al den støj kommer fra Helvede, var Guds Mægtige Hånd i stand til at jage den bort, og vor Herre triumferede til slut. Tusinder kom og forsamlede sig for at høre vor Herres budskab, og de, som var Satans ofre og gav falsk forklaring og rygte for at forhindre mig i at være tilstede, stod magtesløse tilbage.)

Velsignet være den, som søger retfærdighed og handler med hæderlighed …

Mit barn, du skal vide, at enhver tunge, som profeterede anklager mod dig, på Dommens dag vil blive afvist, med mindre de angrer; bøn og udsoningens røgelse er, hvad de behøver;

ved lyden af Helligånden lider alle dæmonerne frygtelige kvaler, og de samler på enhver tænkelig måde deres styrke og går til yderligheder og angriber Mine talerør med en ubarmhjertig vrede og falskhed, for disse Hertugdømmer, Fyrstedømmer og Magt har en stor styrke på Jorden, men frygt ikke, de er underdanige mod Mine befalinger; de viger tilbage foran Mig og ryster foran Mit kors;

Jeg har salvet dig med olie, Min glade budbringer, til at være Min Kærligheds Ekko af Enhed og Forsoning; Jeg siger dig igen og igen, at Jeg har gjort dig til et vidne for Mit folk, forstår du? alle forsamler sig og kommer for at høre Min Kærlighedshymne, og når de gør, vil de blive strålende, fordi Jeg lyser med Min klarhed og Min Herlighed over dem som en sol;

i dag siger Jeg jer: jeres Frelser vil bringe Sin sejr nærmere; Min Tilbagevenden vil ikke blive sen; Jeg vil bringe frelse til alle dem, som elsker Mig;

siden begyndelsen har Jeg forudsagt fremtiden og på forhånd forudsagt hændelser, der skulle komme, men mange menneskers hår er allerede blevet gråt, og de har stadig ikke forstået, hvad Jeg siger, og vil aldrig komme til det; derfor vil Jeg skænke jer forståelse; Jeg har allerede advaret jer om,1 generation, at på grund af dette store frafald, har oprørerne,2 som kalder sig selv lærde videnskabsmænd, i hemmelighed erobret en passage direkte ind i Min Helligdom for frit at plyndre og røve med hensigt på at nedtrampe Min Guddommelighed og Mit Evige Offer som mudder på gaderneogetablere skændige og æreløse love;

Jeg har sagt, at Min Hånd stadigvæk er hævet for at slå, og at Min Retfærdighed vil blæse over jer og fremkalde endeløse vabler på jer og afbrænde jeres generation og alt levende omkring jer; mange ville ønske, de kunne ånde, men vil blot inhalere brændende varm vind, som vil brænde dem indefra og efterlade dem som en levende fakkel;

vidste I ikke, degenererede generation, at i disse mørkets dage, I lever i, har I indåndet et brændende varmt frafald? et frafald, der vil brænde jer indvendigt og udvendigt og frembringe endeløse vabler i jeres inderste? nogle ville spørge, ”hvorfor har Gud gjort dette imod os?” har I ikke læst: ”Guds vrede bliver åbenbaret i jeres tid, fra himlen imod menneskers ugudelighed og fordærv, som holder sandheden indespærret i deres ugudelighed;”3 men der er ikke én, der har forstået, hvad Jeg sagde …

Jeg har bedt jer om at gøre stor og sand bod, så I ikke skulle behøve at lide af følgerne af dette Frafald, men Jeg har kun modtaget meget få forsoninger, fordi det, Jeg sagde, blev censureret bort i mangel på tro på Mig; de havde ikke tillid til Mig og troede ikke helt og holdent på Min Magt til at sprede Mine Ord og advare denne generation;

din egen adfærd, generation, og handlinger har bragt dette Frafald over jer, og det gennemborer jeres hjerte, men på samme tid, medens Jeg siger dette til jer, fyldes Mine Øjne med Tårer af Blod, og Mit Hjerte fortsætter med at græde som pisket for jer alle …

i dag råber du, generation: ”min Gud, jeg er så ængstelig for min familie og for mig selv; jeg vrider mig af smerte på grund af denne brændende vind;” men ind til denne dag er det, Jeg siger, blevet ignoreret og ikke taget alvorligt; I gisper efter frisk luft, medens I brænder indvendig,alligevel fortsætter jeres uregerlige hjerter, når Nådens Helligånd i magt stiger ned over jer for at gøre jer fri og kommer i herlighed til jer, så I kan indånde Livets Åndedrag, Guds Åndedrag, som er den Hellige Ånd, med at afvise Mig;

Min Tilbagekomst er nært forstående, men hverken dette eller dets mening er fuldt ud blevet forstået af jer; og så er det således, Min Vassula, at Min Kærlighed til jer alle gør det nødvendigt for Mig at lade Min Tilbagekomst komme hurtigere end tiltænkt;

Almægtig Magt, Visdom og Godhed vil sejre inden ret længe; ecclesia vil få nyt liv i sin Treenige Herlighed; velsignet er den, som tillader Mig at bo i sin sjæl;

velsignet er den, som læner sig mod Mit Bryst og tillader Mig at omfavne ham, hans sjæl vil blive påskønnet4 i Mit Hus på grund af Min velduft, som vil være over ham:

velsignet er den, som modtager Mine Ord og beholder dem, han vil blive regnet for at være hellig;

sig til denne generation og særligt dem, som ikke kender Mig, at Jeg, i Min Guddommelige Kærlighed, som har givet jer mystiske nådegaver for at oprejse Kirken, forskønne den og give Hende det Levende Vands Kilder, er Skaberen af denne åbenbaring, og at Jeg holder endnu større nådegaver af Min Magt tilbage, for disse vil blive givet til jer senere og i rette tid;

Du har frit givet mig
af Dine Egne Ejendele
Herre, Livets Elsker,
Din Barmhjertigheds gave
har frelst mig og mange andre;
Ære være Gud,
Lovpriset være Hans Hellige Navn.

hvil nu, Min Elskede, på dit Hvilested;5 de melodiøse hjerteslag, du hører, er Mit Tegn på Kærlighed til hver eneste af jer;

kom, vi, os?


1 Den 3. juli 1988
2 Med andre ord repræsenterer oprørerne ”røgen fra Satan”, forudsagt af Pave Paul VI.
3 Rom 1:18
4 Accepteret
5 Hans Hellige Hjerte