20. oktober 1998

Min Herre og Min Gud,
Du er i sandhed den Skønneste,
og fordybet i Din Skønhed
er Du Guddommelig og Ren:
hvordan kan jeg og alle andre
undgå at blive forelsket i din Sødme?
Din Nåde er som dug på Dine Læber,
og i Din majestæt og pragt
har Du velsignet os, rådet os,
begunstiget os og overøst os
med utallige gaver,
ikke blot for at vi må ligne Dine engle,
men for at ligne Dig;

Dine ord er som en brokade,
som Du har klædt mig i og
smykket min sjæl med for Din majestæt,
og alt dette har Du gjort
med den største glæde
og uden tanke for,
at Du måske kunne have forringet
Dit kongeværdige scepter!

Gud har salvet mig …

det har Jeg virkelig, og med stor glæde …

kom nu og læn dig imod Mig; nogen mere trofast end Mig vil du ikke kunne finde; stærkere og mere magtfuld end Mig vil du ikke kunne finde; Jeg er Kristendommens Klippe og Grundvold; Jeg er Den, som er, var og skal komme;

vi er blevet partnere; Jeg og du, du og Jeg knyttet sammen til én; ingen menneskelig styrke kunne have opløftet din sjæl, med mindre det var givet ovenfra;

i al sandhed siger Jeg dig: din Brudgom vil fortsætte med at gennemvæde dig med himlens dug,1 så at også du til gengæld vil gennemvæde den udtørrede jord med en rivende strøm af Undervisning; så vil figentræet frembringe sine figner og vinranken sine druer; olivenhøsten vil blive stor, for tiden er kommet for Min Guddommelige Retfærdighed til at omstyrte de onde, som kaster sig i støvet foran Udyret;

snart vil stormen være ovre …
– tjen Mit Hus og tal i Mit Navn, så Jeg i Min ophøjede Kærlighed kan fortsætte med at udøse Mine velsignelser over denne generation;
– tjen Mit Hus og lad Mit trefoldigt Hellige Navn lyde som musik i de frafaldnes øre, og de vil blive helbredte;
– tjen Mit Hus uden forbehold, Min udvalgte, med Min rene Manna, og fyld de sultnes munde med Mine Ord;
– tjen Mit Hus så Det genvinder Sin energi ved at minde Det om, at Mit Nærvær oplyser ethvert mørke;

åh, Vassula, fortæl dem, hvor Jeg venter på, at de inviterer Mig, og så snart Jeg vil se deres læber åbne sig, parat til at udtale det første ord af en indbydelse, vil Jeg komme ned til dem og løfte dem op fra deres mørke vand, for at stige op med Mig på vindens vinger; Jeg vil ikke skjule Mig, ej heller Min Glæde, i stedet vil Jeg tale poetisk til dem og åbenbare mysterier, det ene efter det andet;

på den tørre jord vil Jeg udøse vand2 og strømme3 på den golde jord; Jeg vil udøse Min Ånd så vel som Mine velsignelser, og alle vil skyde op; fyldt til randen med himlens dug i deres ånd vil de ære Mig;

jeres omsorgsfulde Brudgom forsikrer jer igen om disse ting; disse ting, som Jeg i Min treenige hellighed åbenbarede for jer for længe siden; der er ingen anden klippe end Jeg, jeres Gud;

ser du de vidunderlige gerninger, Jeg gør for Mit Hus? Jeg indsatte dig som et vidne i Mit Hus, og Jeg har etableret Mit Arbejde overalt, hvor Jeg ønskede, Det skulle være;

ser du, hvor Jeg elsker Mit Hus? rustet med magt Er Jeg; så opløft din stemme i Mit Hus og spørg Mine hyrder: ”er der nogen, som er villig til med kraft og kærlighed at genopbygge dette vaklende Hus? er der nogen, der er villig til at forsvare dette Hus? findes der nogen, som nu forstår, hvad Jeg siger? findes der nogen i Herrens hus, der er indstillet på at udbrede Guds Rige?”4

hvis der er nogen, som er villig, vil Jeg lyse på ham med Min stråleglans og klæde ham med Mig; Jeg vil lade Mig blive kendt for ham, og han vil se Mig stå foran sig; han vil se den Evige og Udødelige Konge, og han vil drage alle mennesker til Mig, fordi Jeg ville have beriget ham med Min uforanderlige Guddommelighed og ville have prydet ham med ethvert tænkeligt smykke, og i sin kongelige skikkelse vil han helbrede denne generation; de døve vil høre, og de blinde se, og alle vil med én stemme råbe højt: ”vi tilhører den Hellige Treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden”;

og du Vassula, kør ikke træt i at skrive; fortsæt med at frembringe rig frugt; alle Mine engle glæder sig over synet af disse frugter; Jeg er ved din side, så frygt ikke;

Jeg elsker dig; ic;


1 Jeg forstod også med Jesu nådefulde tilstedeværelse
2 Velsignelser
3 Helligånden
4 Jesu stemme gav ekko som en, der taler i en tom sal.