19. oktober 1998

Herre, hjælp mig med alt,
hjælp mig med at sone
for Dine mennesker og for Din Kirke,
at give offer, bønner,
der ville stige som røgelse til himlen
og ville blive
som en formildende velduft for Faderen,
og hellig olie for Sønnen,
og en indvielse til Helligånden:

Oh Hellige Treenighed,
min sjæls smukke broderi,
mit hjertes fremragende udsmykning,
min forstands symbol,
min stemmes klang,
min tilværelses vagtpost,
hvad mere kan jeg sige,
og stadig kommer jeg til kort?

alene1 omringede Vi Vort territorium, i Vor ene Substans og ene Magt og ene Kundskab er Vi én enestående Gud, ja, med én Vilje og ét Herredømme, omringede Vi Vor ejendom2 for at give den en discipels tunge og salvede Vort Guddommelige Arbejde;3

ved Vor Magt øste Vi Os ind i dig som levendegørende vand; som solen skinner om foråret, skinnede Vi på dig, og styrkede Vor stad og helligdom,4 før dine undertrykkere ville mishandle dig;

i Vor Kundskab viste Vi Os for dig, meddelte Os til dig, underviste dig og igennem dig, andre, i den kundskab, som de vise har modtaget;

Vor Barmhjertigheds fest5 Vor Treenige Helligheds Glæde, vær rodfæstet i Vor Vilje og vær som en kvist af røgelse i sommertiden, for at fortsætte med at manifestere Sandheden og give en bedre forklaring på Åbenbarelsen, som er givet til dig;

Vi vil fylde dig med Vort Lys for at få en bedre forståelse af Vores Ord, og præge Vort Guddommelige Billede i ethvert ord, der bliver givet til dig; Vor Majestæt vil give dig alt det, du stadig mangler; ”så som et oliven træ, der bugner af frugter, som et massivt guldkar prydet med alle slags kostbare sten”,6 vil du sone med værdighed i denne et smertefuldt frafalds time, og som kantorer, der messer lovprisningshymner, således vil din svage stemme bønfalde Os med Vore udtryk, med Vor forståelse, og som Vor Vilje ønsker det; i Vor kongelige gavmildhed har vi i Vor omfavnelse udstyret dit hjerte med Visdom, så Den kan blive givet videre til denne generation, og de må få gavn af Den;

så, lille du, fortsæt med at gå på den vej, som er anlagt med safirer for dig, og bliv Vor Treenige Guddommeligheds budbringer og apostel; så sædekorn i hvert et land, så Vort Kongerige vil strække sig fra hav til hav; bjerge og bakke skal bukke sig dybt for Vor frelsende retfærdighed; og Med Vor Magt vil Vi kalde det, som ikke er til,7 til live såvel som det, der er til;

8Jeg er Livet og Opstandelsen, som bringer de døde til live; forbliv hengiven mod Mig og i blomst; vær aldrig bekymret; vær som en rose, der vokser ved bredden af et vandløb; vær velsignet og afgiv en sød duft af røgelse til din Frelser, og spred din velduft sammen med Min ind i Mit Hus, og berus Min husstand til omvendelse og til ét hjerte;

Jeg vil beskytte dig fra raseri og misundelse; sig: ”alle Herrens Gerninger er gode, og Han sørger for at de sker på det rette tidspunkt;”9 ja, pris Mit Arbejde og vær Mit paradis på den måde, Paraskevi ”μou”;10

Oh Herre, lad mig
beholde Din Undervisning i mit sind,
og tillad ikke, at jeg glemmer
at få det bedste ud af Mig!

Gør mine fødder faste,
Herlighedsfulde Herre,
og hold mig vågen og til Din Tjeneste …

Mit barn, Visdom lyste op i din sjæl som en sød flamme, og åbenbarede uophørligt Vore hemmeligheder for dig, men også Os Selv på en sådan måde, at det måtte forny denne generation, og styrke den til at vokse i Vor stråleglans og blive værdige til at komme ind i Paradiset;

af Vor Egen fri-Vilje, glædede Vi Os, i Vor Treenige Herlighed, sådan over at blive som en fortrolig ven for dig og i overflod udøse en strøm af glæde og trøst over dig; Vi åbenbarede for dig noget, som Min Kirke har glemt: denne overflydende blidhed og lys, ja! Den Almægtige Guds guddommelige blidhed, som tiltrækker talløse engle omkring Min Trone, utallige sjæle til at tilbede Mig og glæde sig over dette himmelske festmåltid; i Vores ubeskrivelige blidhed omfavner Vi hele Himlen;

Min Kirke har glemt, ja, og tilsidesat Mig, Min Egen Brud … Hun forbliver nøgen og viser ingen interesse for Min Guddommelige blidhed; ”hvordan kan det være, Min Brud, at du vender Mig ryggen, når Jeg åbner Mit Hjerte for dig og taler med dig? Mit Hjerte er fyldt med ubeskrivelig blidhed, oh, men du har ikke forstået, hvad der drager Min skabelse til Mig…”

Min fortrolige ledsager, vend dine øjne bort fra det, der omgiver dig, fæstn dine øjne, din forstand og din sjæl i en hellig kontemplation over Mit Hjerte, og tillad Mig at fortsætte vor søde og fortrolige samtale med dig;

et liv levet i gavmildhed mod Mig af din egen fri vilje vil fortrylle Mig, din Guddommelige Ledsager; et liv, som har lidt forulempelser og er blevet bagtalt for Min skyld, berører Mig til tårer; Mit-Hjertes-glæde, du har stadigvæk ikke helt forstået, hvordan Jeg i Min brændende kærlighed til dig har forenet Mig med dig, så vi er uadskillelige, så du bliver én ånd med Mig; så forbliv i Min Fred; Min trofaste Kærlighed vil aldrig forlade dig;

Åh, min Konge
mit hjerte er rørt over Din ædle tale,
beruset når Du tiltaler mig;
Elskværdighed11 er over mig som dug,
overskygger mig i Hans mægtige
omfavnelse, min fæstning er Gud Selv,
den Gud, som elsker mig trofast.

forstår du, Min elskede, enhver bygning, der er strikket sammen med Mig, vokser i hellighed og renhed i Min Guddommelighed;

derfor, Min Vassula, bliver du i Mig bygget op til et helligt kar, som bærer Mig, en ren og hellig bolig for Vor Treenige Hellighed, i Ånden, i hvilken Vi kunne betragte Os Selv; så fryd dig og vær glad foran din Brudgom, som altid er så gavmild imod dig; forbliv ulastelig, og Jeg vil aldrig svigte dig;

nu, Mit-Hjertes-glæde, kan du vende tilbage til dine andre pligter; modtag fra din Frelser Hans Guddommelige Kærligheds Kys på din pande;

Jeg, Jesus Kristus, velsigner dig; ic;


1 Ved Deres frie vilje gjorde den Hellige og mest Guddommelige Treenighed mig til Deres egen og kom for at hvile i mig, for De bestemte, og ingen anden.
2 Mig.
3 Skabelsen af min væren.
4 Vi er Guds Stad og Helligdom. Han som hviler i os.
5 Gud kaldte mig: Fest!
6 Sir 50:10,9
7 Bring denne generation til en åndelig opstandelse.
8 Så talte Jesus alene.
9 Sir 39:33
10 På græsk: ”μou” = ”Min” (Paraskevi)
11 Gud