1. juni 1987

Vassula, begge Min Hænder har sår, begge Mine Fødder har sår, Min side er åben, vidt åben, så man kan se Mit Hjerte; de korsfæster Mig igen;

Herre,

de skader Min Kirke;

Herre, står det så slemt til?

det gør det, det onde har forblændet dem; kærligheden savnes iblandt dem; de er ikke oprigtige, de har forvrænget Mit Ord, de har endog forkrøblet Mit Legeme; Mit Retfærdigheds bæger er fuldt, lad det ikke løbe over! Jeg ønsker, at de stopper med at kvæle Mit Legeme; Jeg, Jesus, er Kærlighed; Jeg ønsker, at de skal holde op med at kaste giftpile mod hinanden; harmoni iblandt dem vil genoprette en del af skaden; sandfærdighed vil afsløre ondskaben; hvorfor alle disse ceremonier, når de i virkeligheden intet har at give Mig? Jeg har brug for renhed, kærlighed, troskab, ydmyghed, hellighed;

søg i Mig alt det, som Jeg ønsker, og Jeg vil give det til jer; søg Mine interesser og ikke jeres; herliggør Mig, ær Mig; ord er ikke nok, Kærlighedsgerninger og samarbejde vil genoplive Mit Legeme; brødre! elsk hverandre, O elskede, hvor meget skal Jeg genopbygge!

Kom, datter, hvil i Mig; fred være med dig;