Ofte stillede spørgsmål (FAQ – frequently asked questions)

En SLIG-bedegruppe (Sandt Liv i Gud bedegruppe) består af mennesker, der vedvarende læser Budskaberne, og som følger ’Vejledning for økumenisk bedemøde’ på deres bedemøder, udarbejdet af Vassula.

Jesus sagde, ”Når to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg tilstede”. En SLIG-bedegruppe kan samles på ethvert passende sted. Vor Tro er fællesskabs Tro baseret på troen overbragt til os af Apostlene. Det er derfor, Jesus ikke handlede alene, men dannede et fællesskab omkring sig, Apostlene, Kirken og vi er en del af menigheden.

Kontakt foreningen Sandt Liv i Gud[email protected]m og se foreningen SLIG´s hjemmeside under ’Bedegrupper’ på www.sandtlivigud.dk. Desuden er der hjælp at hente på http://www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/

Ligesom alle andre åndelige har man brug for at være en del af hele den åndelige familie. Derfor får man ikke den nødvendige støtte af hele den åndelige familie, hvis man handler uafhængigt. Det er det som menes med at være en del af Guds Familie.

At følge den lære der er givet af Helligånden i SLIG-budskaberne, det vil sige at leve som Guds Familie ikke at leve uafhængigt. Ligesom alle familier har vi brug for hinanden, fordi vi har så meget at give hinanden. Vassula siger, at hovedformålet med en SLIG-bedegruppe er at bede for Enhed.

Alle nådegaver givet til os af Helligånden, når vi kontemplerer over SLIG budskaberne i en SLIG-bedegruppe.

SLIG´s spiritualitet er unik. Den indeholder budskaber, som Gud dikterer Vassula i dag. En SLIG-bedegruppe er en lejlighed til at fordybe sig i denne enestående spiritualitet.

Gennem foreningen SLIG´s hjemmeside www.sandtlivigud.dk under ’Bedegrupper’ eller ved at gå til den internationale TLIG-hjemmeside www.tlig.org under ’Spiritualitet’.

At være åbne for SLIG-budskaberne i ydmyghed og kærlighed.

Der er ingen ledere i SLIG. Vi er alle brødre og søstre i Kristus, som vedvarende kontemplerer over SLIG-budskaberne i Étbindsudgaven.

SLIG´s ’Vejledning for økumenisk bedemøde’ udarbejdet af Vassula, er så godt opbygget, at medlemmerne af en SLIG-bedegruppe kan skiftes til at lede bedegruppen igennem et bedemøde. Det er vigtigt, at gruppen ledes af hvert medlem på skift.

Nyttig information kan findes på Bedegrupper

Man kan holde et SLIG-bedemøde i et privat hjem eller i en kirke/kapel.

En bibel (helst Det Danske Bibelselskabs autoriserede oversættelse af 29.9.1998 inkl. det gamle testamentes apokryfe bøger), et helt sæt SLIG-bøger, et passende fokuspunkt som et kors eller et ikon med et tændt stearinlys foran, en rosenkrans samt en SLIG ’Vejledning for økumenisk bedemøde’.

Hvilke bøger læser vi i en SLIG-bedegruppe? Bibelen, SLIG-bøgerne og SLIGs ’Vejledning for økumenisk bede. Der læses ikke andre bøger eller anden spiritualitet.

Læs blot den mængde der er passende, og som man kan huske.

Erfaringsmæssigt ikke længere end halvanden time.

På et SLIG-bedemøde vil alt andet end indholdet i SLIGs ’Vejledning for økumenisk bedemøde’ være en forstyrrelse.

Vassula mener, at en sammenkomst af denne type efter et bedemøde kan arrangeres en gang om måneden med det formål at lære hinanden bedre at kende ligesom en stor familie. I større grupper på omkring 30 personer foreslår hun, at der laves sammenskudsgilde, hvor alle medbringer noget og deltager, så man lærer hinanden bedre at kende.

Enhver af disse er forskellige aktiviteter som hører under foreningen SLIG.

Af alle dem der kom til vores grupper og påstod, at de også havde ’budskaber’, var ingen af dem ægte. Dette er tegnet på, at Jezabel-ånden prøver at trænge ind i gruppen med sin egen dagsorden. Så enhver der kommer på denne måde, bør SLIG-gruppen ikke tillade denne person adgang til gruppen. En person som i sandhed har sin egen karisma af denne slags, har altid sin egen mission og sin egen bedegruppe. Dette er et af tegnene. Hvis der er splid, uenighed og tegn på kontrol, skal det straks rapporteres til Vassula, Fr. Abberton og Fr. Sullivan.

Ingen anden åndelig retning bør tages med til et SLIG-bedemøde. Vassula står meget fast på dette. SLIG´s spiritualitet er unik, den behøver ikke støtte eller sammenligning med nogen anden spiritualitet.