17. juni 1986

Fred være med dig; lær den gode Immanuels ord, læs hver dag i Bibelen, så vil din sjæl gøre fremskridt; lev et ydmygt liv; Dan

18. juni 1986

Fred være med dig; disse budskaber er et middel til meditation; når du læser Bibelen udvikles din sjæl, føl dig elsket;

Jahve

er kærlighed, føl Hans kærlighed;

Jahve
elsker dig

Daniel;

19. juni 1986

Fred, fred være med dig; Vassula, vær god på alle måder; støt dig til Gud og elsk Ham; pris Jesus; Dan

20. juni 1986

Fred være med dig;

Jeg, Jesus, elsker dig.

(Direkte ord fra Vor Herre.)

22. juni 1986

Fred være med dig; vend dig mod troen og bevar den for evigt; tro hjælper dig, troen på Gud giver dig kærlighed, troen bringer dig nærmere til den Almægtige; troen giver dig fred og kærlighed; lovpris Herren Jesus; Gud er en kærlig Gud, bed, føl dig elsket af Jesus; alle er elsket af Gud, lovpris Gud, herliggør Gud, Gud elsker alle mennesker; Ære være Gud for at helbrede dig; Dan

23. juni 1986

Gud er fred; Fred er kærlighed; Dan

24. juni 1986

Årene vil gå, men Jesus vil forblive Guds elskede Søn;

Fase III

Fred være med dig; år skal gå, men Jesus vil fortsætte med at helbrede; Jesus har udført helbredelser, som åbenbarede hans ære; Jesus elsker jer alle; husk hvad Han sagde: “Jeg elsker jer alle, Jeg har givet mig selv til jer for altid.” Jesus døde for at frelse jer alle, Jesus besejrede døden og er forherliget; Dan