Stiftelsen sandt Liv i Gud blev dannet i Schweiz med mange donorers gavmilde bidrag. Dens hovedformål er at støtte og beskytte “Sandt Liv i Gud” værket over hele verden. Hertil og iflg. aftale har Vassula betroet stiftelsen med ansvaret for at fremme og udbrede Sandt Liv i Gud budskaberne samt bogen Himlen er virkelig – helvede ligeså. Stiflelsen overvåger også Beth Myriam projektet. Beth Myriam eller Marias Hus er opstået som følge af en vision, Vassula havde i 1998 om at igangsætte et projekt for at brødføde de fattige i Det Hellige Land. Aktuelt (oktober 2019) findes der 24 Beth Myriam huse fordelt på 18 lande forskellige steder i verden. Koordinatoren for Beth Myriam projektet er ansvarlig overfor stiftelsen. Stiftelsen støttes i sit arbejde af et antal arbejdsgrupper, der fremmer og udbreder budskaberne gennem f.eks. Sandt Liv i Gud udgivelser, True Life in God Radio, True Life in Gud hjemmesiden og landebaserede Sandt Liv i Gud foreninger.

“Sandt Liv i Gud” er den titel, Jesus har givet Sine budskaber.

Mere information om stiftelsen, dens juridiske status og mission kan findes på http://www.tligfoundation.org