Et genopslag fra 01-04-2012

I mange, men ikke alle lande, kan SLIG læsere blive konfronteret med problemstillinger vedrørende det faktum, at påsken og påskeugen ikke er sammenfaldende for Øst og Vest kirkerne og således også igen i år. Måske tilhører nogle af læserne en fælleskirkelig SLIG bedegruppe med medlemmer fra begge kirker. Så hvordan forholder vi os til de to påskefejringer? Skal vi efterleve den ene påskefejring og ignorere den anden alt efter vores trosretning? Eller efterlever vi begge påskeuger og langfredage? Jeg ved ikke engang, om dette er os tilladt.

Enhver må lytte til sin egen samvittighed, men jeg har fået en ide, jeg ønsker at dele og som måske kan gavne nogle læsere. Ligegyldigt hvilken trosretnings kalender man følger, kan man i den andens påskeuge gøre langfredag til speciel faste og bededag for kirkernes enhed og Sandt Liv i Guds missionsarbejde. På denne måde lader vi ikke de 2 datoer gå hen i ubemærkethed, og ophøret af den uhelbredte splittelse af Kristi Legeme forbliver i vore bønner.

Vi kunne også bede hele Rosenkransen på den første eller anden langfredag med bøn om Enhed for øje. Eller vi kan indkalde til et ekstra bedegruppemøde på den anden langfredag, hvor vi gør os ekstra umage for at bede og meditere over De Hellige Skrifter eller Budskaberne. Vi kunne gøre os specielt umage og gå til eukaristisk lovprisning på den anden langfredag. Hver enkel af os kan, gennem bøn og faste, fokusere på en løsning af den splittelse, Jesus taler så meget om i Sandt Liv i Gud og yderligere kan vi bede for kirkens præster, som Jesus også ønsker af os:

“Mit Hjerte sørger hele tiden ved at iagttage dem i Mit Hus, som mangler oprigtighed, og som ikke i Min Ånd arbejder på at forene datoerne for Påsken; Jeg beder dig om at bede for dem, så Min Fader må kunne få dem til at ombestemme sig, så når Helligånden åbner deres øjne, vil de angre og erkende deres fejl, der forhindrede dem i at se Sandheden; bed for dem, om at den ånd af hovmod, som er i dem og holder dem adskilt fra Sandheden, forlader dem og bringer dem tilbage til deres sunde fornuft; bed for dem, så Jeg kan blive i stand til at sige: ”gennem deres kærlighed kan alle mennesker nu se, at de i sandhed er Mine disciple;” men endnu i dag holder Satan og hans dæmoner dem i lænker på grund af deres mangel på kærlighed, for kærlighed er et karakteristisk tegn på tro; hvordan kan de sige til hinanden: ”jeg har prædiket de Gode Budskaber over hele verden; jeg har arbejdet for Kirkens enhed, og alt, hvad der nu skal komme, er retfærdighedens krone, som Herren, min Gud, har holdt beredt til mig i al evighed …” når de lige indtil denne dag har svigtet i deres arbejde?” (27. november 1996)

Vi kan også betragte denne anden påske, som en særlig tid til at sætte fokus på Jesus og Korset og elske Ham ved at udrette noget ekstra. Ekstra bønner, ekstra tilbedelse, ekstra næstekærlighed og velgørenhed. VI kan prøve at være mere med Jesus denne anden langfredag. OG IKKE FORBIGÅ DEN I UBEMÆRKETHED

…hver eneste Påske er Jeg nødt til at drikke af splittelsens bæger, eftersom Jeg bliver tvunget til at drikke af denne kop; men også du, datter, vil komme til at drikke af den; du skal dele det bitre med Mig — givet af menneskelig hånd; jo længere tid det tager dem at forene Påskedatoerne, desto strengere vil denne generations dom blive; (31. maj 1994)

Vi kan også bestræbe os på at bede for, at Faderens vrede må mindskes, ved at bede bønnen vi blev givet 28. november 2009:

“Jeg blev bedt af vor Herre om at give dette budakab, som jeg modtog i dag ( SLIG´s 24-års jubilæumsdag ) til alle, så det kunne blive oversat. Dette er ikke hele budskabet, det er meget længere, men jeg blev bedt om kun at oversætte og distribuere denne bøn.”

Henvend dig til Mig, Vassula, på denne måde:

Kærligste Fader, lad ikke Din vrede komme ned over denne generation, så at de alle omkomme;
Lad ikke angst og nød komme ned over Din hjord,
for vandet vil tørre ud, og naturen vil visne;
alt vil bukke under for Din vrede og ikke efterlade sig noget spor;
Dit Åndedrags hede vil sætte jorden i flammer og forvandle den til en ødemark!
En stjerne vil komme til syne i horisonten;
natten skal splintres, og aske
vil falde som sne om vinteren
og dække Dit folk som genfærd;
forbarm Dig over os, Gud,
og døm os ikke så hårdt;
husk på hjerterne, som glæder sig
i Dig og Du i dem!
Husk på dem, der er trofaste, og
lad ikke Din Hånd falde over os med kraft,
men løft os hellere i Din Barmhjertighed
og anbring Dine forskrifter i hvert et hjerte;
Amen.

I SLIG er vi opmærksomme på, hvad Jesus siger i vor tid og det fører en særlig ansvarlighed med sig. Hvis vi gennemgår budskaberne, kan vi i mange af dem finde bønsintentioner, som Jesus ønsker vi skal have. Lad os læse og meditere over disse budskaber på vores “anden” langfredag og i den “anden” påskeuge i år. Ved at klikke på SØG på hjemmesiden, kan man indtaste mange overskrifter så som: “enhed”,”datoer”, “påske”, “splittelse” og kan således finde mange budskaber og bønner at meditere over.

Slutteligt skal vi huske at gøre alt med Kærlighed, ikke modstræbende og ikke som en byrde, men med kærlighed. Jeg tror, vi alle ville være overraskede over at se den indvirkning, vores splittelse har på vor Herre. Hvis vi kunne se det tydligere, ville vi blive overvældede af anger over, at vi ikke har anstrengt os mere i bøn for enhed og for at mindske Herrens vrede.

Frivillig e-nyheds oversætter.