29. december 1996

Min Herre?

Jeg Er; foran dig står Jeg; frygt ikke Mit barn;1 har du ikke hørt, at lydighed mod Gud kommer før lydighed mod mennesker? Hvad har du gjort, Mit Barn!2

(Da jeg hørte denne sidste sætning, følte jeg Guds overraskelse, men jeg følte på samme tid også, hvordan Han var ”chokeret”, og hans bebrejdelse var som en mors, der har overrasket sit barn i at gøre noget forkert. Der var ingen strenghed overhovedet, der var skuffelse og sorg. — Medens Han udtrykte disse få ord, fik Han mig til at forstå, at Han havde udtrykt dem før; og inden Han havde færdiggjort sætningen, gav Han mig et lys af indsigt i hvor og til hvem, han havde udtalt disse ord. Efter Budskabet var færdigt, åbnede jeg Første Mosebog 4:10 og læste ord for ord, hvordan Han havde overrasket Kain, der vandrede alene i det åbne land efter at have dræbt sin bror, Abel. — Derved indså jeg, hvor alvorlig min synd var …)

du tilhører Mig, og selvom du er intet, vil Min Kærlighed altid holde dig oppe; selvom du er elendig, vil Min Barmhjertighed altid bringe dig hjem til din arv; ja, den vil bringe dig ind i Mit Hellige Hjerte; du er intet værd foran Min herlighed og for Mine Helgener,3 dog, når du er i Mit Bryst, er du gemt i Mig, er du i Den, som retfærdiggør syndere,4 da er din sjæl, sølle lille kræ, anset som retfærdiggjort på grund af Mig;

dette var et af dine fald, men hvor alvorlig din synd end var, vil nåden nu være endnu større, eftersom du har indset, hvad du har gjort, og du er kommet til Mig for at bede om Min tilgivelse; nu er du levende igen, ikke ved din egen kraft, men ved Min Kraft;

kom altid til mig inden du tager en beslutning og rådfør dig med Mig; Jeg vil altid give dig gode råd, og Jeg vil altid svare på dine behov; tag dig i agt for Mit Herredømme over dig og vold mig ikke sorg; mind alle om, hvad Min Ånds skønhed bringer til menneskeheden; den5 bringer dem fred, kærlighed, blidhed, venlighed, tålmodighed, trofasthed, gavmildhed, selvkontrol og barmhjertighed, som vil lede dem ind i det evige liv;

kør aldrig træt, Mit barn, i at arbejde for Mig, og selvom dine kors er mange, så beklag dig ikke; – selv om du er min langt mest forfulgte budbringer i din tid, så er det fordi, du kommer fra Mig, og Ordet, som er givet dig, er sandt; Mit Ord bringer bevis for, at denne generations handlemåder er onde og i ledtog med underverdenen, men Jeg vil forblive hos dig, og Helligånden vil være din Vogter og dit Lys, din Glæde og din Styrke; Han vil holde dig munter, eftersom du er gemt i Os, som er Trefoldigt Hellig;

kom til Mig i fuldstændig tillid og husk; dine prøvelser er Min Herlighed … ic;

”Jahve er nænsom og medfølende,
sen til vrede, fuld af kærlighed;
hans harme består kun en kort stund;
han behandler os aldrig, straffer os aldrig,
som vores skyld og vore synder fortjener.”6


1 Hans tilstedeværelse var ikke kun herlighedsfuld og majestætisk, men besad også al Hans Guddommeligheds pragt, som fik mig til at måbe
2 Selv om Gud i sit forrige Budskab have gjort det klart, at jeg ikke skulle rejse alene på den ret lange rejse, var jeg alligevel påvirket af, at Fader O’Carroll havde sagt, at jeg kunne rejse alene og af en ven, som sagde, at billetterne ville være billigere, hvis jeg holdt møde i Indonesien, i stedet for at ( … ) skulle rejse fra Schweiz med mig. På grund af dette havde jeg indvilliget …
3 Jeg var glad for at høre disse ord, så at alle, der læser dem, især de som aldrig kan lade være med at sætte mig på en piedestal og siger: ”Vasulla, Vasulla”, i stedet for vil sige: ”Gud, Gud, priset være Gud!”
4 Tilgiver os
5 Åndens skønhed
6 Sl 103:8-10