20. december 1996

(Hjemme igen efter mange konferencer og bedemøder holdt i U.S.A.)

Jeg giver dig Min fred, Mit barn;

hold ud med retfærdighed og dyd; se på Mine sejre, tæl resultaterne!1 Jorden ruster, men Min vandren slider rusten væk; det er derfor, Jeg har lagt iver for Mit Hus ind i dig, så Jeg og du kan arbejde sammen om at tære rusten, der ligger som en skorpe om Mit folks hjerter, og lade deres hjerter skinne med Min herlighed, og medens Mit Ord folder sig ud for dem, vil Mit Lys bringe dem lys:

åh, Vasulla, Jeg har ledt dine skridt ind på Min vej, som Jeg lovede dig, så vær ikke bange, Jeg er med dig, og intet ondt kan vinde indflydelse over dig; når Jeg har valgt at sende dig til dette store land,2 for så intensivt at minde Mit folk om deres sande ophav, og at Herligheden kun kommer ned fra oven, så er det fordi, Tiden er nær, Tiden for dyb lidelse står for jeres døre nu … disse onde kræfters løkke strammer ikke kun om Min Kirkes Stedfortræders hals, men om hele Min Kirke! nej, I3 har ikke brugt jer selv forgæves, for Jeg har åbenbaret Min Herlighed i mange hjerter, og Jeg har påmindet Mit folk om den magt, Jeg udøver ved at skænke dem mange velsignelser; derfor, Mit barn, er Jeg sejrrig;

Mit arbejde er gennem jer udført, og Jeg fylder det med Min pragt og Min majestæt; dette gør Jeg for at påminde Mit folk om Min Magt, Min Barmhjertighed, Min Ømhed og Min Kærlighed; der vil blive åbenbaret flere kostbarheder og rigdomme for jer i de næste dage, fra Mit Hellige Hjerte …

og du, Min datter, lad kongelig værdighed kendetegne dig, når du bliver forfulgt, så du må herliggøre Mig; alt hvad du bærer for Min skyld, rører Mig; bær for Mig, Min elskede, og trøst Mig på denne måde … hengiv dig fuldstændigt med krop og sjæl til tjenesten for Min Kirke og for dine brødre og søstre; skænk disse ofre til gavn for dem; udhold disse kortvarige smerter og prøvelser for Min skyld, ved at huske på at under den samme himmel, hvor du lever, der lider Jeg, Jesus Kristus, ufattelige smerter i nattens timer over at se de kriminelle slagtninger af uskyldige spædbørn, menneskelige ofringer gennemboret med gudsbespottelse imod Mit Navn,4 og over det nuværende pavedømmes undergang;

Jeg siger dig, at hvad du end bringer som offer, vil Min Arm holde dig oppe, så du må fortsætte med at udbrede Mine Budskaber til nær og fjern; medens gudsbespotternes hænder så skændigt er strakt ud mod Mit Hellige Offer, Mit Hus og Mit Ord, øser Jeg til gengæld Mine velsignelser ud over ham, som holder ud i hellighed og ikke fortaber sig i vanære;

Jeg vil lokke mange hjerter til at blive hellige kar, der bærer Mit Ord; ja?5

Herre, Du viser mig
hvordan Din Magt virker,
og Du holder ingen hemmeligheder
tilbage om Dine Planer,
men for en så svag som jeg,
født ud af synd,
hvordan skal jeg kunne forstå
mine forfølgeres pral?

Mørkets time er her;
hvordan og hvor kan jeg ”passe deri?”

det er også Min klagesang; Jeg begræder, hvor hårde deres hjerter er blevet … et skyggeslør hænger foran deres øjenlåg, datter, deres hjerter nærer ingen fred, og deres trofæ kaldes: mangel-på-kærlighed … men din Konge er til din fordel;

ikke desto mindre står der andre magter bag dem,6 som jeg nævnte; disse kræfter kommer ikke fra Mig; ser du, Vasulla; jeg udstiller gennem disse Budskaber deres attentatplaner mod Min Kirke, jeg udstiller deres svigefulde ideer for verden; dette er grunden til, at mange af dem ønsker at mure Mit Ord, som gives til dig gennem disse Budskaber, inde;

Men jeg er en stakkels usling og ikke nogen mester i forsvar. Jeg bliver udsat for forskelsbehandling og behandles uretfærdigt.

må du alle dit livs dage være velsignet for alene dette!

skønt begge slags forfølgere7 frarøver dig din ære og din ærlighed, er du blevet min Salme; hvis de8 ikke genkender den mægtige gerning, jeg udfører gennem din betydningsløshed, så bed for dem, at jeg må løfte sløret for deres øjne …

Jeg vil slutte din rejse sammen med dig, og Jeg vil fortsætte med at være din vandrestav, dit lys og din drik; vær ikke bange, når du bliver angrebet, du vil besidde stor styrke, hvis du frygter Mig og ærer Mig, og hvis du gør det, som glæder mig;

Jeg vil Selv tilberede det, du har brug for på denne rejse, og Vi, de To Hjerter,9 vil vandre sammen med dig, og gøre horderne af onde kræfter rasende, når vi vil gå forbi dem, og derved blive en pestilens for dem, når vi vil gøre fremskridt; vi vil storme deres onde by, og disse onde kræfter vil komme til at stå ansigt til ansigt med Mig i al Min Guddommelighed;10 i dag raser de som vilde bæster, fordi de ved, at Vor Triumf11 snart vil komme; sæt din lid til Mig og vær som en højlydt bog;

Jeg har mere at sige, men dette er nok for dig i dag; Jeg elsker dig, kære sjæl, og Jeg velsigner dig; ic;


1 23 bedemøder, hvor jeg har talt på 28 dage, på tværs af staterne, med mange deltagende, inklusive præster
2 U.S.A.
3 Fader O’Carroll og jeg
4 Jeg forstod også ”Kirke”
5 Han vidste, at jeg ønskede at sige noget
6 Jesus gør en udtalt forskel på en almindelig forfølger, hvis hjerte er blevet hård tog ”de andre magter” som har rod i Mørket; med andre ord: ”onde kræfter”
7 De almindelige med hjerter af sten og mørkets kræfter
8 Dem med et hjerte som er blevet hærdet
9 Det Hellige Hjerte og Maria Uplettede Hjerte
10 Fordi det er præcis, hvad disse onde kræfter stræber efter: Kristi Guddommelighed. De ønsker at benægte Kristi Guddommelighed og Hans Herlighedsfulde opstandelse.
11 De To Hjerters Triumf