22. oktober 1996

Min sjæls Vogter,
mit hjertes Beskytter, min ånds Frelse,
kom og brænd alle de rødder i mig,
som ikke er Dine;
gå igennem mig
for at oplive, hvad der er dødt;

Hersker over Godhed,
Retfærdighed og Hæderlighed,
tal til mig, Din datter!

Min Kirkes datter, hvis du forbliver lydig mod Min Kirke, vil du ikke svigte Mig … bekend ofte dine synder, indrøm at du er en synder, så at Ormen, løgnens fader, vil blive ude af stand til at narre dig … i din anger vil du altid producere passende frugt: frugt af kærlighed, så kom og voks i Min kærlighed … kom nu og skriv Mit Budskab:

sandelig siger Jeg dig, det menneske, som frivilligt kaster sig ned foran Udyrets fødder, tilbeder ham og accepterer hans herredømme over verden, vil blive kastet ned i helvedes ild; Jeg ønsker, du skal bede for disse sjæle, datter, for de er lige så dyrebare, som du er for Mig; forstå, datter, at skønt de er dine fjender, skal du bede for dem, at de må blive befriet; de forstår ikke, at når de gør verden til deres ven, så gør de Mig, deres Gud, til deres fjende, det er derfor Min Lov, Mine forskrifter og Min Tradition ikke tiltrækker dem …

da Jeg af Ånden blev ført ud i ødemarken for at blive fristet af djævelen, viste djævelen Mig fra et meget højt bjerg alle verdens kongeriger, og ville give alle sammen til Mig, hvis Jeg ville tilbede ham, Jeg svarede: ”vig bort, Satan! for Skriften siger: ”du skal tilbede Herren din Gud og kun tjene Ham”;”

i dag, og til Min store sorg, er et enormt antal mennesker fra alle lande blevet tiltrukket af Udyret og tilbeder det, og Udyret er blevet deres hersker og deres gud, for de har accepteret hans kongeriger og deres luksus; de er blevet Jordens købmænd; ja! de har ladet deres hjerter søge efter verdens frugt; narret af Satan fremmer de fejltagelser, besatte af deres synder, fremkalder de liberalisme og dens lige, trodser Min Kirkes Sandhed og Tradition; Løgnen trodser Sandheden …

så Jeg ønsker, at du beder for dem, datter, for Jeg elsker også dem; bed, for de er under indflydelse af onde kræfter; disse underjordiske, mørke kræfter narrer dem og blander sig i deres præsteembede … disse helvedes onde magter er efter Mine indviede sjæle for at tiltrække dem til at tro, hvad der er usandt; du er helt klar over dybden af Mine Sår, og Jeg har ladet dig vide, hvor meget Jeg lider, ved at lade dine øjne fælde tårer af blod;1 skulle Jeg ikke lide, når Jeg ser Mine Egne, som Jeg elsker inderligt, blive så fuldstændigt narret og acceptere denne dødelige gift … det er derfor, Jeg så vedholdende fortæller dig: bed for dem, og betragt dem som dine brødre, der behøver at blive tilrettevist;

denne dødelige gift påvirker i dag Mine indviede sjæle; dette er røgen, som trænger ind i Min Helligdom; de bryder Min Kirkes Lov, og deres synd vil dømme dem, med mindre de angrer; nu er de Mit Legemes koldbrand, som lytter til Mine Ord men ikke adlyder dem; ingen forestiller sig dem gudløse, når de ser dem, men I vil altid kende dem på deres frugt, som er: ulydighed;
– ulydighed2 mod Min Kirkes Lov,
– ulydighed imod Min Kirkes Stedfortræder, (Paven)
– ulydighed imod Min Kirkes Tradition,
– ulydighed imod hele Min Lov;

afsindige af had forfølger de Mine budbringere, som afslører dem og deres planer for hele verden, de taler for liberalisme; forfølger Mine Abeler,3 som modsiger dem, og som underviser Mine lam i dyd og forsvarer Min Lov; det er om disse,4 Skriften siger: ”det er dem, som har beholdt deres uskyld5 og ikke er besmittet med kvinder; de følger Lammet, hvor Han end går; de er blevet løskøbt fra mennesker til at blive den første frugt for Gud og for Lammet; de har aldrig tilladt at lade en løgn gå ud fra deres mund, og der kan ikke findes nogen fejl i dem;”6 ”de er de lærde, som forsyner Mine lam med trofasthed, og som lyser lige så klart som himlens hvælving, og så lyst som stjerner i al evighed;”7

de, som frembringer ulydighedens frugter, er en levende afsky i Mine Øjne og en fordømmelse, eftersom de er ulydige imod Min Lov, som Min Kirke har givet dem … ve, den dag! ve Min Dag, som nærmer sig, den dag vil blive en dag i stor sorg; for de lovløse vil det blive en rædsel, fordi de har sat Mig, deres Herre, på prøve; men Jeg siger jer, Udyrets tilhængere vil falde sammen med deres stolthed og magt, og alt, hvad de har, vil smuldre og blive til støv;

hvorfor lyttede de ikke til Mig, da Jeg fortalte folket om denne lignelse? lignelsen om de onde landmænd;8 de skriftkloge og ypperstepræsterne, som var der og lyttede til Mig, blev med det samme irriterede, og hvis det ikke var for, at de frygtede folket, ville de have lagt hånd på Mig; i dag har Jeg stadigvæk forpagtere i Min Vingård,9 der handler som de onde landmænd imod dem, Jeg sender til dem, ikke alene mishandler de dem, men de ville også være parat til at sælge Mit Blod;10 O hvilken sorg, datter, hvilken lidelse at se dem give sig ud for at være mænd, som har viet sig til Min Lov, men Jeg, som kan læse i deres hjerte, ved, hvad deres hjerte indeholder…

har de set, hvem der står uden for deres dør og banker på? og hvem de tillod at sidde til bords ved siden af dem og dele deres måltid? de tillod disse onde kræfter at spise med, side ved side ved deres bord; har de ikke læst: ”det var stenen, som bygherrerne afviste, der blev hjørnestenen;” med dette fortæller Jeg jer11 igen: den dag I falder ved den sten, vil I blive slået i stykker; alle og enhver, den falder ved, vil blive knust;

og du, Min Kirkes datter, selv hvis de onde kræfter og hele helvedet igennem dem arbejder imod dig, er det fordi, de forstår, at du er en fare for dem, og at Mine Budskaber angående Udyret i Johannes’ Åbenbaring12 er rettet mod dem; du er blevet en trussel mod alle disse mørke kræfter, og Satan vil gå så langt som at sætte selv naturen imod dig; disse magtfulde fjender er lige i hælene på dig,13 men frygt ikke, Helligånden, som lever i dig, er meget større og meget mere magtfuld end hele helvedet; så gå, og fyld alle lande op med Mine Ord;

lad Mig minde dig om, kæreste sjæl, at Jeg har opdraget dig til at fjerne uretfærdighed og ryste og chokere enhver ond ånd, du møder på din vej eller i de byer, hvor du skal hen for at vidne, så bliv ikke overrasket, når disse helvedes magter forener sine kræfter for at prøve at forhindre dig i at fuldføre din profetiske opgave; disse angreb vil komme på vejen, du går, så snart de bliver klar over, at du er godt på vej til at forstyrre dem og udrense mange af dem; du er i sandhed blevet en trussel og den største bekymring for djævelen, fordi du bærer ikke alene Mine Ord, som er hellige og helliggør dig, men også Helligåndens kraft, som lever i dig, og forfærder dem, fordi Helligånden fuldstændigt overbeviser verden om, at du kommer fra Mig, Kristus …

Jeg har også opdraget dig til at hjælpe med at opbygge Min Helligdoms ruiner, og til at tilplante denne ødemark, så frygt ikke, ”lo tedhal”,14 Jeg har allerede lovet dig, at vi vil slutte denne opgave hånd i hånd med fremgang og sejr;

Jeg har gjort dig stærk for at blive i stand til at se denne magtfulde fjende i øjnene; Jeg har givet dig Styrkens Ånd, så du kan forkynde Mine Ord og Min trefoldigt velsignede Tradition til din yderste evne, og kraften, der nådigt nedsænker sig over dig fra Min Ånd, vil give dig evnen til at udtrykke dig; Min Ånd vil blive din styrke, så at du med mod vil bære korsene lige til det sidste; så lad Mit Ord gå igennem dig, og gennemtrænge alle verdens kongeriger, så de alle bliver tilintetgjort;

ja! Jeg skal fortsætte med at bruge dig imod disse onde magter gennem Min Styrkes Ånd og til og med i denne kamp, når du fra tid til anden vil blive gennemblødt med blod på grund af deres ondskabsfulde angreb, vil Min Moder og Jeg opretholde dig; de ødelæggende slag vil ikke nå dig; Jeg, Kristus, vil gå foran dig, så at Jeg med Mit Scepter kan udpege dem for dig, der er Min Kirkes forrædere, og som behøver dine forbønner;

Jeg vil opmuntre dig til at fortsætte med at søge efter syndere, de store og de stolte, hyklerne, oprørerne og de hovne talere; med Korset i den ene hånd og rosenkransen i den anden, skal du knuse kætteriet og opbygge Sandhed og Trofasthed i deres sted; Jeg vil fortsætte med at bruge dig her og der, så at du må krone Mig med din frugt;

15O Udyrets slaver! kan I ikke se, hvordan han16 langsomt og snedigt leder jer til jeres undergang? men skønt I lægger jeres planer for at skade Min Kirke, og sammensætter jeres planer, som I vil, kan I ikke, og vil I ikke, komme til at triumfere, Jeg vil triumfere til slut; Jeg har allerede afsløret en del af jeres plan for landene, og den dag Oprøreren viser sig, ” den dag du17 viser dig, vil Jeg afsløre hele din ødelæggende plan for alle Jordens lande; Jeg vil afsløre dit hjertes hensigter for hele verden …”

gå nu og mind Mine børn om, at Jeg er deres Klippe, og Jeg vil aldrig svigte dem; Jeg har med alvor advaret dem tidligere, og Jeg vil fortsætte med at advare dem;

forbliv altid trofast imod Mig og Kirkens Tradition, forbliv altid tro mod Min Indstiftelse af Eukaristien, genkend Mig i Mit Legeme; forbliv trofast mod denne Paves undervisning, som er solid, fordi den er baseret på Sandheden; Jeg er Sandheden; Mine små børn, vend jer ikke bort fra Sandheden, forbliv i Sandheden; ved at blive i Sandheden vil I blive i Mig;

Dine Øjne, min Herre, er vendt imod verdens syndefulde kongeriger, for at slette ethvert af dem fra Jordens overflade. Men vil der blive tilgivelse for dem, som blev fristet?

hvis de vil angre og vedkende sig deres synder og lover troskab foran Min Trone, vil Jeg huske det løfte, de aflagde til Mig, da de blev præsteviet, og Jeg vil undskylde dem af hele Mit Hjerte; kom, glem ikke at bede for disse sjæle …

kom; når du forfølges, velsigner Min Fader dig i himlen, så du forbliver fast; i dine trængsler er Jeg ved din side for at opretholde dig; i farens stund,18 er Min Hellige Ånd din Vejleder og din Beskytter; så forkynd Mit Budskab med tro og mod; Jeg er en mild Gud, som elsker dig, og husk på, trøst er at finde i Mig! Ic;


1 Et overnaturligt fænomen som kun få så, medens jeg bad under en konference i Dublin 19. oktober 1996.
2 Ibid.
3 Indviede sjæle som glæder vor Herre.
4 Abels sønner
5 Uskyld står for trofasthed.
6 Åb 14:4-5.
7 Dan 12:3
8 Luk 20:9-19
9 Kirken.
10 Jesus mener, at afskaffe Hans Evige Offer.
11 Dem der følger Udyret.
12 Åb 13.
13 Det betyder, løber efter mig.
14 I Hans eget sprog, Aramaisk, ”frygt ikke”.
15 Så vendte Jesus sig om og råbte efter Udyrets tilhængere.
16 Udyret.
17 Jesus taler om Oprøreren.
18 Jeg forstod, det er ”fristelsernes stunder”.