19. august 1996

(Ærkeenglen St. Michael.)

Faderen og den Allerhøjestes barn, Brudgommens brud, Helligåndens have, den Mest Hellige Treenigheds frugt, ved du, hvad ”frygten for Herren” betyder? det betyder at hade alt det, der er ondt og modsat Gud; Gud er god, sagtmodig, mild, barmhjertig, kærligheden og Sandheden;

lad din sjæl derfor frygte Gud, og tillad Gud at gøre dig fuldkommen; at frygte Herren er begyndelsen til Visdom, og Visdom er kun givet til rene børn, himlens kongerige tilhører dem; så hvis I ikke forandrer jeres hjerter1 og bliver fri af al ondskab, vil I aldrig komme ind i Guds rige;

oh … hørte I ikke, hvordan Vor Skaber, tre gange Hellig, ophøjet over alt, græd glædestårer, medens Han skabte jer? ja, det er denne samme Gud, den Allerhøjeste, den store og levende Gud, som I skylder jeres liv, som skabte jer, og som verden i dag har vendt sig imod;

hvordan kan nogen som helst tro, at de vil undgå Guds Retfærdighed? alt er for evigt under Guds Øjne, og det, Han ser af forbrydelser og krænkelser mod Hans Hellighed, er flere end havets sandkorn … hvor meget længere vil Han se Sit Billede blive vanhelliget? kan mennesker leve af ingenting, og hvor længe? at afvise Trofast Kærlighed er at afvise Livet; men den Gud, de har glemt, har aldrig glemt dem;

Jeg vil nu bede indtrængende om barmhjertighed for jer alle, specielt for dem, som har de hårdeste hjerter; de svage og trængende må reddes fra kløerne på den onde, som lægger planer om at få Guds folk til at falde; så kom! genopliv jeres bønner til Mig, og Jeg skal gå i forbøn; kom! målbevidst for at frelse Guds børn, kom og bed! medens Jeg giver jer denne advarsel, er der dem, som ikke vil lytte; – bed om Min forbøn, og Jeg vil beskytte jer og forsvare jer fra den onde og hans herredømme;

– lige som himlen priser Guds undere, pris, også I, den Allerhøjeste, jeres Skaber, uden ophør, for hvem i himlen kan sammenlignes med Den Almægtige? hvem imellem Guds sønner kan måle sig med Ham? Hans Trone er som solen, og foran Mig råber den: ”Retfærdighed!” når den Hellige har talt, vil Hans Ord blive fuldført, og Retfærdighed vil komme gennem ild;

men for dem, hvis hjerte Gud glædede sig over, og som råbte til Ham: ”Du er min Fader, min Gud, min frelses Klippe!”, således vil de blive gjort til Guds førstefødte, og de vil ikke frygte den Dag, Han kommer med ild;

snart vil Jahve komme forbi imellem jer; lad Mig høre jeres brændende bønner, så spørg jer selv: ”hvad vil Herrens Dag betyde for mig?” og enhver, som tænker på at gøre ondt, vil arbejde for sin egen undergang; det er derfor, Jeg siger jer: kom og så fredens og forsoningens sæd, så jeres frugt må blive behagelig for den Almægtige, og himlen vil blive jeres løn;

Sankt Michael, Guds Ærkeengel;


1 St. Michael taler nu til alle.