12. februar 1996

Min Herre?

Jeg Er;

lær, Min Vassula, fra helgenerne; Jeg er ikke en Gud, der er svær at forstå, Jeg er heller ikke langt væk; Jeg skjuler ikke Mit Ansigt, og Jeg holder heller ikke nogen i mørke; alene Mit Nærvær er Lys! mange af jer siger:1 Herre giv os noget nyt … ”; det er Antikrists ånd, og denne ånd har spredt sig ud over hele verden;

Jeg vil ikke give jer noget nyt; Jeg døde, Jeg opstod, Jeg er den Første og den Sidste; den, som tror på Mig, skal have evigt liv; Jeg lever for evigt, og er i herlighed, og holder dødens nøgler og nøglerne til Dødsriget i min hånd; der er stadig ting, som vil komme, men alting er blevet skrevet ned frem til Tidernes ende; Jeg vil genoprette jeres syn med Min Ånd for at fuldføre, hvad Jeg har sagt … til slut skal Jeg sejre;

i dag er Mit rige stadig delt, splintret, og i Mit Hus og Min husstand sælger man og køber; til profeterne, Jeg sender dem, siger de: ”profeter ikke”; den tid, Jeg har omtalt for jer tidligere, er kommet, når Kardinal går imod Kardinal, biskop mod biskop; præst imod præst; Adskillerens magt har som røg infiltreret Mit Hus for at belejre Mit område; hans ødelæggende arbejde er stærkt, og hans favoritmål er Mine indviede sjæle; han fylder deres tanker med, at de skal følge deres hjertes lidenskab; Oprøreren efterlader sig, hvor han end går, forbandelse … han har svoret at ville sætte jer op imod hinanden, den ene mod den anden; han har i sit raseri svoret at sigte jer alle, specielt Mine indviede sjæle, og plyndre dem; han har svoret at bruge jer alle som sit legetøj; Jeg siger jer: enhver, hvis hjerte ikke er retskaffent, vil give efter, men de retskafne vil leve gennem trofasthed;

forbliv stærk, Vassula, Jeg, Jesus, velsigner dig og dine venner; døm ikke; vi, os? Jeg elsker dig; fred; ic;


1 Dette budskab blev givet fem minutter før en telefonopringning om et interview i Dublins Radio. Intervieweren endte med at spørge: ” Siger Jesus noget nyt til os?”