28. november 1995

(tiårs jubilæum for Sandt Liv i Gud)

fred være med dig; Min Vassula, åh, lad Mig vide, lad Mig vide, er du lykkelig over at have været sammen med Mig på denne måde i alle disse år? slet og ret en skabning af kød, men med et hjerte, er du lykkelig?

min-Glædes-Krone,
hvordan kan jeg være andet end lykkelig?
Jeg er blevet båret af Din Ånd i skyerne
og bevæget fremad på vindens vinger,
for at blive en del af vinden,1
så hvordan kan jeg være andet
end lykkelig!

og du er blevet en del af Mig,2 og Jeg en del af dig, og du har taget din bolig i Mig, som Jeg har taget Min Bolig i dig, og forvandlet din sjæl til en Paradisets Have, så Jeg må blive forherliget; sæt farten op, og gå fremad på vindens vinger, for du har en særlig plads i Mit Hellige Hjerte;

mit-eget-hjertes-Højtid!
Mine-øjnes-Salve!
Trefoldigt Hellige Lys!
Min sjæl glæder sig,
fordi du har frelst den ”Ubeboede”,
Velsignet være Dit Trefold Hellige Navn.

hvis Jeg virkelig er ”dit-eget-hjertes-glæde-og-højtid”; så fejr årligt denne dag, hvor Jeg bragte dig og så mange andre ind i Mit Hjerte for at opdage disse utallige skatte, Jeg har reserveret for jeres tid; husk altid på denne store dag; vær ved Min side, som du nu har været i de sidste ti år: FORLAD aldrig Min side, gå sammen med Mig, som du har gjort i alle disse år; se, hvordan Jeg har oplært dig? se, hvad Jeg har udrettet? se Min Visdom? ved at have adopteret dig har Jeg adopteret så mange andre; Min vej er lige, Mine måder at nærme Mig til dig er herlige … din Konge er fuldkommen og skøn;

”lad Min Kirke få nyt liv, smyk Min Kirke, foren Min Kirke”, var Min Befaling til dig; og det eneste, Jeg bad dig om, for at blive i stand til at arbejde med dig for Min herlighed, var, at du skulle samtykke i at gøre Min Vilje; og på den måde har du vundet Mit venskab;

Min Kirke nyder godt af de mange sjæle, som er vendt tilbage til Mig … og nu er deres lovprisninger til Mig forenet med Mine engles lovprisninger i himlen; og fra din mund talte Jeg og gav dig Mit Hjertes ønsker, der mest var om Enhed; du har ikke arbejdet forgæves; Jeg har bedt dig om at give Mine Ord videre og Mit ønske: at forene påskedatoen, og det har du gjort; forstår du? at have anerkendt Mig, Mit barn, var i sandhed den fuldkomne dyd og din sjæls lys; datter fra Ægypten, Jeg beskyttede dig hele tiden, det bløde glødende dunkle lys der er i skumringen, som Jeg længtes efter i din sjæl, blev givet til dig af Min Trefoldigt Hellige Ånd, så du kunne fuldføre hele Min hensigt;

Mine ord: ”fyldt, og I skal blive mange,” var en gåde for dig; så Jeg lod dig forstå, hvad de betød: ”når du bliver fyldt med Min Helligånd, tre gange Hellig og giveren af liv, skal du, med Min Ånds magt, få mange til at omvende sig og angre”;

Jeg har forædlet din jord med Min Egen Hånd, og knust mange klipper for at jævne Min vej i dig; dernæst har Jeg sået Min Egen himmelske sæd i dig; for at ære Mit Navn, svor Jeg at slå enhver ubuden gæst ned, som ville komme ad Min vej ind i Min nye have; nat og dag har Jeg glædet Mig over at våge over dig; i dag kan Jeg sige, Vassula: Jeg har ikke arbejdet forgæves i dig; Min Ånd har sat dig fri, så du ville blive et passende sted at bo i for Mig; må Mine sønner og døtre nærme sig Mig, og Jeg vil befri dem for at også de må slutte sig til Min flok; ic;


1 ”Du bruger vinde som budbringere” (Salme 104:4).
2 hentyder til Johannes 15.