23. maj 1987

(I går mødtes jeg ikke med Jesus skriftligt, men Han lod mig føle Sit nærvær; også Hans ord lod Han mig høre. Han talte til mig samtidig med min mand eller venner. Det var, som om Han trak mig i den ene arm og de andre1 i den anden arm.)

Jesus?

Jeg er; at have tro er også en nådegave, elskede; tal til Mig, Jeg er din Ægtefælle;

(Jeg fortalte Ham noget. Han svarede mig.)

lad Mig gøre med dig hvad end Jeg måtte ønske; Vassula, Jeg er Gud, og på nuværende tidspunkt må du have forstået, at Jeg ved at have løftet dig til Mig og have lært dig at elske Mig og ved at lade dig møde Mig på denne måde ønsker noget fra dig;

du fik lært at skrive ved den nådegave, som Jeg har givet dig; denne nådegave blev givet til dig for at gøre det muligt for Mig at bruge dig; Jeg har skænket dig mange nådegaver, så du kan herliggøre Mig;

Jeg har forenet dig med Mig; Jeg har taget dig som Min brud; Jeg og du er nu ét; ser du ikke klarere nu, datter? Jeg elsker jer alle, og Jeg har henvendt Mig til dig for Mine egne interesser;

Min Gud?

Jeg er.

(Jeg mindede Ham om noget.)

Vassula, Jeg opfylder altid Mine mål;

Det ved jeg, det ved jeg, men jeg ønsker, Du kunne sige mig det mere tydeligt.

datter, Jeg elsker dig langt mere, end du kan forstå; Jeg ved, at du er uudsigeligt svag; Jeg ved, at du uden Mig er fuldstændig uduelig; ude af stand til at bevæge dig; vær ikke bekymret, Jeg vil løfte dig, ligesom en fader ville løfte sit invalide barn; Jeg vil tage Mig af dig, Jeg vil forsyne dig; Jeg vil sørge for, at alle Mine gerninger vil blive opfyldte; husk at Jeg har oplært dig til at være Min budbringer; Jeg vil ikke lade dig rejse uden, at du har fuldført din mission; Jeg elsker dig; elsk Mig og Mig alene; Jeg vil ikke have rivaler, tilbed Mig for Jeg er din Gud;

Vassula, at vente på din Gud er at tjene Ham; tjen Mig; kom, vær ét med Mig; Jeg accepterer dig i din uvidenhed, datter; Jeg har i sandhed tro tjenere omkring Mig, de er Min Sjæls elskede; de er af stor betydning i Mine øjne, Jeg betror Mine gerninger til dem, de ærer Mit Navn ved ivrigt at tjene Mig, tilbede Mig, ofre deres sjæle for Mig og med stor nåde velsigne Mit Ord; Jeg elsker dem, og Jeg ser kærligt på dem; hold ikke dit spørgsmål tilbage;

Hvorfor valgte du mig, eftersom jeg ikke er god og kun skaber…2

elendighed tiltrækker Mig; set under ét er du intet, intet som helst! men når du intet er, kan Jeg være alt det, du ikke er – for hvad har Jeg som rival? Jeg finder ingen rival i dig, siden du intet er; sådan er Min glæde over dig, datter;

Jeg kan ikke forstå det.

nej, du kan ikke forstå det, men gør det noget, gør det virkelig noget, Jeg er hele skabningens Hersker; I er alle Mine, og du, du lille, du uden den mindste interesse, tiltrækker Mig; lidenhed holder Min opmærksomhed fangen; intethed bedårer3 Mig; Vassula, en skønne dag vil du til fulde forstå Mine Ord; hvis du vil tjene Mig, vil Jeg ikke åbenbare andet end passion i dig;

Passion.

ja, passion; vil…

(På grund af svaghed, forhindrede jeg Ham i at skrive sit spørgsmål. Jeg hørte det dog… Intet kan stoppe Ham fra at lade mig høre, hvad Han ønsker at sige…)

Jeg kan forblive i dig til trods for din overvældende svaghed; elsk Mig, Vassula; frygt Mig ikke; Jeg er Kærlighed, og Jeg er meget glad for dig; Jeg vil aldrig bede dig om noget, der kan skade dig; Jeg er Kærlighed og Kærlighedens Mester; barn, til trods for din uophørlige tvivl og dine fejl har Jeg valgt dig til at være Mit alter; siden Jeg er klar over, hvor lidt du evner at drage af Min Flamme, vil Jeg Selv fylde dig med Mine brændende ønsker og på denne måde holde liv i Min flamme; elskede, kom, du er Min blomst, som behøver Mit Lys; lev under Mit Lys, Jeg ønsker ikke at se dig forgå;

Herre, du tiltrækker også mig, det ved Du…

overrasker det dig? din ynkelighed tiltrækkes af Min Barmhjertighed; din ubeskrivelige svaghed af Min Styrke; din intethed af alt det, som Jeg er; lev for Mig;

(Jeg fortalte Ham mit ønske.)

gør dig fortjent til dit ønske, Vassula,

(Jeg så Jesus prøve at vise Sit ønske.)

Vassula, kom, kom nærmere til Mig, Vassula,

(Jeg tøvede.)

igen beder Jeg dig om kun at ønske Mig; Vassula, afvis Mig ikke! lyt til Mine Hjerteslag, kan du modstå Mig?

Hvordan kan jeg modstå Gud?

(Og alligevel prøver jeg, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg vil ende.)

Jeg elsker Dig, min Gud.

kom da til Mig, hav ingen ønsker for dig selv; ønsker du at se Mig dér?

(Jeg kom i tanke om et berømt billede af Jesus på et berømt sted. Jeg ved ikke hvorfor.)

Hvis det er Dit ønske, Herre. Men Du behøver ikke at svare mig; gør blot som Du ønsker.

datter, lad alt dit arbejde være for Min ære; Mine ønsker skal også være dine ønsker, Jeg vil skrive Mine ønsker og lede dig;

Det drejer sig om enhed?

ja, Min Kirkes Enhed; Jeg ønsker Mit Legeme styrket; enhed vil styrke Min Kirke;

vil du huske Mit Nærvær? kom så, lad os gå;


1 Verden.
2 Han lod mig ikke tale færdig.
3 Jeg havde aldrig før i mit liv hørt dette ord