20. maj 1987

(Nogle gange overrasker jeg mig selv. Hvordan kan det være, at jeg får denne indre trang til at møde Jesus på denne måde? Hvorfor, hvordan og for hvad er det, at jeg er ivrig efter at skrive og høre Hans budskaber. I alle disse måneder, er det noget, der er blevet uundværligt.)

Jeg elsker dig; det er Jeg, Jesus, der giver dig denne indre trang til at møde Mig; Vassula, elsk Mig altid; Jeg vil fortælle dig, søster, Mine ønsker;

(Jesus var så blid. Der var noget bedrøvet over Hans ansigt.)

Jeg ønsker at forene alle Mine præster; Jeg ønsker af dem, at de skal elske Mig mere; Jeg ønsker af dem, at de skal være rene, brændende, trofaste; præster må forstå, at enhed styrker kærlighed, enhed befæster kærlighed;

hvor længe vil der herske splid iblandt dem? kærlighed er enhed; Min kærlighed forener dem med Mig; Min Kirke er svag med deres uoverensstemmelser; Mit ønske er Enhed; Jeg ønsker, at Min Kirke bliver én;

Men Herre, hvis Du siger, der er splid, så skal nogen give efter. Hvordan vil de kunne det?

de må bede om oplysning; de må komme til Mig og drage af Mit Hjerte;

Hvem refererer Du til, Jesus, når Du taler om dem og de?

hele Min Kirke; Jeg ønsker, de må forene sig og blive én; Min Kirke er blevet svækket på grund af denne adskillelse; Den er blevet svækket utroligt meget;

Min Herre, for mig lyder det her som et nyt budskab.

Jeg vil oplyse dig, Vassula, ved trinvist at vise dig, hvordan Jeg arbejder;

Først min læring…

ja,

… så undervisning, så de kirkelige udgaver af fred og kærlighed, så vejledning i fred og kærlighed med budskaber?

ja, Vassula, og nu Mine ønsker, Mine ønsker om at forene Min Kirke; hvordan kan et legeme fungere, hvis et eller to af dets lemmer er invalide eller skadede eller er blevet skilt fra legemet? ville det have den samme førlighed og styrke som et, der er raskt?

Min Kirke er Mit Legeme; hvordan kan Mit Legeme fungere, hvis de invaliderer Det? datter, tegn Mit tegn,

dette var de første Kristnes tegn; kærligheden var ét; kærligheden var forenet;

Jesus, jeg er klar over, at påsken falder på forskellige datoer. Kan Du sige mig, hvilken, der er den rigtige dato? Er det vor eller deres? (Vær rar at give det til mig på et separat stykke papir.)

Vassula, tag da et stykke papir;

Tak, Jesus. (Jesus gav mig den korrekte påskedato.)

kom nu, lad os bede sammen; en bøn til Faderen om Enhed:

Fader,
jeg kommer til Dig og beder Dig om
at oplyse Dine får,
oplys dem for at de må finde
Fred og Kærlighed i Enhed,
amen;

forén Mine får, Vassula!

Jesus, hvem er jeg, at jeg skal forene og vide noget om præster og deres diskussioner, og hvad der foregår? Hvem er jeg, at jeg skal fortælle dem på et stykke papir, hvad der er skrevet og sige til dem, at det er Dig, der har skrevet det?

Jesus, Du giver mig budskaber. Du fortæller mig Dit hjertes ønsker. Herre, ville det ikke være lettere, hvis Du gav det hele til én fra Kirken – én, der allerede er i Kirken, én med adgang til alle de øverste autoriteter, én der har et rent omdømme, og som er troværdig? Herre, Du har virkelig plukket én, der er forkrøblet og modarbejdet af næsten halvdelen af de præster, der kender til skrifterne. Halvdelen af dem viser ingen interesse for at følge op. Jeg er træt af at ville vise dem, for jeg ved, at det keder dem og irriterer dem. Hvad skal jeg gøre?

dette er, Vassula, hvad du bærer på dine skuldre; dette er Mit Kors, der hviler på dig; Jeg vil dele det med dig, bliv aldrig træt;

Herre, hvordan skal Dit budskab nå til de rette ører? Jeg er en udenforstående.

det vil Det; Det er som en lille bæk, der flyder af sted, og som langsomt bliver bredere; fra at flyde af sted vil den begynde at bruse for siden at vælde frem; bækken vil blive til et stort ocean; Vassula, støt dig til Mig, når du er træt; Jeg elsker dig og vil hjælpe dig med at bære Mit Kors med Mig; elskede, føl dig aldrig forladt;

Jeg følte, at Jesus altid vil løfte mig, når jeg falder. Han fik mig til at forstå, at jeg altid kan støtte mig til Ham for at genvinde styrke.

Vassula, Jeg vil lede dig;