7. december 1994

Jahve, hvor længe skal dette eksil vare?
Men jeg ved, at Jahve er øm og
lige så ømt, en fader behandler sit barn,
således behandler Jahve mig.
Træk mig væk fra de bagtalelser,
de har spredt om mig,
for Du er Den, der mægler for mig.

støt dig til Mig! Jeg, Jahve, skal trøste dig …

Min stikling, Jeg har formet dig i Mine Sale til at blive Mit Ekko og Mit kraftfulde talerør; et sværd mod Min Fjende;1 vær ikke bange; var det ikke Mig, Jahve, din Abba, som reddede dig? vær ikke bange, du er Min, og Jeg er kendt for at beskytte Mine Egne … skulle dine undertrykkere holde forsamlinger for at gå imod dig, vil Jeg være med dig; eller skulle de forfalske Mit Budskab ved at bagtale dig for Mit Navns skyld, vil Jeg mere og mere vise Min Søns Hellige Ansigt på dit2 til dit samfund, som forudsagt;

dine undertrykkere vil ikke komme til at drukne dig; Jeg vil altid løfte dig op for at glæde Mit Hjerte! skulle de samle sig til en stor styrke for at knuse dig, vil du ikke blive knust, for du er dyrebar i Mine Øjne; Visdommens Ånd og indsigt blev lovet dig for at opvække dit hjerte og andres;3 har du ikke taget Min triumf med i dine overvejelser?

fra Mit inderste dyb elsker Jeg, Jahve, dig; lad dine undertrykkere stå frem og forklare Mig den kundskab, som du har fået fra Min Kundskab …

lyt, datter, for din skyld, vil Jeg hente din broder fra Øst for at ære Mit Navn; fat mod nu; et rodskud af håb vil udspringe af Mit Hus i Øst; medens mennesker tyranniserer hinanden, og medens menneskelig stolthed vil vokse til bristepunktet, og medens landene fortsat vil hærges af oprørets ånd og nedbrydes som koldbrand i Mit Hus i Vest, husk på, hvad Jeg, Gud, har fortalt dig, længe før det sker:

Min herligheds krone
vil blive givet Mig fra Øst
;

det er på grund af dette, at Jeg har brug for dit samarbejde, datter, din opofrelse for Mit Hus; dine trængsler vil blive mange, Mit barn, men bær dem med værdighed for at ære Mit Navn, og gennem disse vil Jeg til slut sejre; Jeg vil opdrage Mit afkom fra Huset i Øst til at bære enhed frem, og til slut vil alle lande samle sig under Ét Navn …

– i begyndelsen4 spurgte Min Søn dig om, datter, hvilket af de to huse, der var det vigtigste, dit hus eller Vort Hus; dit svar ærede Mig, og Jeg vendte Mig så til Mine engle og sagde til dem: ”for dette svar, som kommer fra et lig,5 vil Jeg fremskynde hendes helbredelse, og hendes helbredelse vil helbrede mange … Jeg vil betro hende Mit Hus’ Interesser, og hun vil blive Mit glædestema, min fornøjelse og Min sang, og Jeg vil sende hende ud for i Mit Navn at bekendtgøre Mine Budskaber om Fred og Kærlighed til alle lande på Jorden, til helgener så vel som til syndere: ”hør Mit budskab fra Himlen, angr og tilgiv! hvis du vender tilbage til Gud og priser Hans navn og beder uden ophør, vil du blive tilgivet!” dette vil være hendes tema;”

oh ja! Min Vassula, Jeg kendte dig, før du blev født, og Jeg vidste, Jeg ville sende dig ud midt i en Trængselstid;6 det er derfor, Jeg og du indgik en pagt fra begyndelsen for at forberede dig på dit kald;7

(Senere hen blev jeg kaldt på af Jahve for at fortsætte dette budskab, og tilføjede følgende.)

…for du er iblandt dem, Jeg sender ud i denne store krig, som du så i din vision, som Jeg gav dig i begyndelsen; slaget på Min Store Dag8 mod de tre urene ånder, som efteraber Min Hellige Treenighed, og som har formet sig som en triangel 9 disse tre urene ånder, som sidder i hvert sit hjørne, er dæknavnet for dragen, det første og andet dyr, den store drage, den gamle slange, kendt som djævelen eller Satan, vil fortsætte, men kun for en meget kort tid nu, med at lede verden på afveje; og den magt og myndighed, han giver dyret, sammen med det andet dyr, som også kaldes den falske profet, vil blive knust, og Jeg skal sejre;

det er derfor Jeg bad dig om, så snart du blev født, at faste10 … Jeg lod din sjæl aflægge en ed foran Mit Alter, at forblive i mørke i tre dage og tre nætter;

nuvel, fortæl denne generation, hvordan Jeg afskyr deres visdom, og skønt de er blevet mere som vilde dyr end helgener, der er som Mig, brænder Jeg stadig af kærlighed til dem; Jeg er jeres Gud og du, generation, skønt I er så ivrige efter at besudle Mit Navn, så er I Mit afkom; dagene vil komme, hvor den ene vil sige til den anden: ”hvor jeg dog misunder disse døde, hvor ville Jeg ønske, jeg var en af dem … hvorfor var Jeg mellem dem, der som et brændemærke blev snuppet ud af et flammehav?” i dag taler Jeg i hjertet af Min Helligdom: ”ordene, som Jeg taler, er ikke til jeres fordømmelse, men for at genoprette jeres sjæl og frelse jer;”

og du, datter, som Jeg har valgt, Jeg vil hjælpe dig, dette er et løfte fra den Hellige; Jeg vil tildele dig en engel, som, når du løber, ikke vil blive udmattet, når du går, aldrig vil blive træt, for han vil bære dig på sine vinger, og Jeg vil til gengæld forny din styrke;

fat mod datter; Jeg velsigner dig;

(Senere:)

Jesus Kristus hvad kan jeg gøre for dig?

elsk Mig … lad dit hjerte være Min velduft, velduft der vil forene Mit Hus til ét, velduft der kan bringe Mit rodskud fra Øst til at råbe: ”Amen ønsker Sit Løfte indfriet, den Opstandne Kristus står foran vore døre med sorg i Sine Øjne … for vi har fordoblet Hans lidelse, Hans Kors, og Hans Korsfæstelse”;

”Den Hellige står ved mine døre, Broder,11 ligesom ved Hans Tilsynekomst for Hans disciple, siger Han til mig: ”fred være med dig; som Faderen har sendt Mig, sender Jeg også dig,12 gå nu og mød din Broder og forén Påskens datoer, så vil Jeg give dig Kærlighedens gave og genoprette dit syn; Jeg ønsker ikke, du skal omkomme i din egen dårskab; Min sorg er mere end fordoblet; Min klage er fordoblet; gå nu og let Min smerte, broder, gå, og herliggør Mig ved at forene Påskens datoer;””

Vassula, til slut vil Vore To Hjerter sejre;


1 Satan og hans lige.
2 Fænomen der skete, når som helst Gud ønskede det. Selv på videobånd sker det.
3 Sandt, mange, mange omvendelser. Mirakler. Og på trods af bagtalelser og stærke forfølgelser er Budskabet blevet godt spredt i hele verden og kendt. Budskaberne er oversat til 29 sprog af frivillige.
4 Tilbage i 1986.
5 Åndeligt død.
6 Joh. Åbenbaring 6:8, 11:6, 13:12, 16:2, 16:11.
7 Mine øjne åbnede sig ikke i tre dage og tre nætter, da jeg blev født.
8 Joh. Åbenbaring. 16:14.
9 Dyrets tegn når vi ser dette delta (en triangel) på bygninger og i bogstaver på bygninger, så vel som på andre steder.
10 Da jeg blev født, åbnede Mine øjne sig ikke i tre dage og nætter.
11 Romersk-katolske.
12 Johannes 20:21