1. december 1994

Herre, min Tilflugt,
min Trøst, mit Smil,
min Kilde, min Verden.
Jeg elsker dig.

fred være med dig; træng til Mig, Jeg er dit livs Kilde, Jeg er kilden til din glæde; træng til Mig, som du trænger til luften, som du indånder; ønsker du at sidde ned og arbejde med Mig i dag?1

Ja! Ja! Min glæde og mit liv
er Gud Selv, den Gud, som elsker mig.
Kom og hjælp os i denne Nødens Time,
der er ikke nogen lignende hjælp
fra noget menneske.

datter, oprejst og formet af Mig, der er så få, der lytter, synd lever stadig i deres hjerte, stolthed leder dem; din slægt er på vej imod et blodbad; Jeg skal ikke forblive skjult meget længere: Min Retfærdighed vil nu tage over; Jeg har aldrig ophørt med at sende jer Mine talerør for at advare jer, og alligevel har I lige til denne dag afvist, fornægtet og været rasende på Mine budbringere; mange af Mine præstelige sjæle, dem der styrer i højsæderne, har svoret at knuse dem;

Jeg har taget alle midler i brug for at nå denne utro generation for at frelse den og hviske noget sund fornuft i dens hjerte, men Min Ånd bliver forfulgt af deres ånd; frastødende er de, som er tro mod ondskaben; Jeg har igen og igen givet dem tegn på Min Kærlighed, men de har kastet Min Kærlighed til Jorden — det er derfor, Jeg vil komme ned for at bryde de ondes magt, og det vil blive Mig, som vil forfølge de onde, til der ikke er nogen tilbage!

Jeg vender Mine Øjne bort fra verden for ikke længere at se på deres ondskab og på dem, som siger: ”i vor tunge ligger vor styrke; vore læber står os bi; hvem kan herske over os?”2

ond vilje, egoisme og uretfærdighed, står højt mellem menneskenes sønner og døtre … Mine Forsamlinger af Mine hellige i himlen sørger over det billede de udgør … de har udskiftet vores Billede,3 som Vi gav dem, og som identificerede dem som sønner og døtre af den Allerhøjeste, med et billede af Udyret … i dag går de længere væk fra Mig, jo mere Jeg kalder på dem gennem Mine talerør;

(Budskab til Rom.)

du var engang Mit Paradis, Rom, Min glædes Have, selv Mine engle var forbavset over din fuldkomne skønhed; du styrede Mit Hus i hellighed og retfærdighed; ærlighed og kærlighed var Mit Hus’ sjæl; du var i sandhed et spejlbillede af Mit Evige Lys, og efterlod et evigt minde til Mine helgener og Mine engle; din rigdom og dine skatte var himmelske dengang;

”i dag, Rom, er din sjæl forvandlet til Udyrets spejlbillede, og du har taget stilling som skildvagt over Min ejendom, for at forhindre Min Hellige Ånd og profeterne i at komme ind, de som profeterer i Mit Navn, de som kalder på dig for at angre og give afkald på dine onde veje; for at frelse dig vil Jeg Selv nu komme til din dør og sige til dig; har du ikke læst: ”Guds barn lytter til Guds Ord?”4 indtil nu er ikke et eneste af de ord, Jeg har udtalt, trængt ind hos dig; for dig er Mine Ord noget uvirksomt og ingenting; Min nåde er blevet afvist og Min frelsesplan vanæret; du er skandaløst oprørsk og arrogant, når det kommer til sandheden, det er derfor, du påstår at have kundskab og dømmekraft om Mit himmelske Arbejde, så du kan skade Mine talerør, som afslører dit mørke for verden …”

og du, datter, forsvar dig aldrig; der er mange vidner, der kan støtte dig, men den største af dem alle er Min Hellige Ånd; håb på Mig, som har magten til at frelse dig; hvis de fortsætter med at behandle dig dårligt og uretfærdigt, så vær meget ydmyg, eftersom straffen, som venter dem, er ild; du bør forvente afvisninger og bagslag, for synd har fået tag i dem … fortsæt med at bekendtgøre Mit Navns storhed til alle lande, Jeg sender dig til, så ”lo tedhal!”5 ja, frygt ikke!

6”Jeg vil fortsætte med at udøse Min Helligånd over jer alle og vise Min Kærligheds storhed; har I ikke læst: ”når ny vin er fundet i en klase vindruer, siger folk: ”ødelæg dem ikke, thi der er velsignelse deri””;7 Jeg vil gøre det samme for dem, som tjener Mig i retfærdighed, og er lydige mod den,8 som holder dette Oprør tilbage i Mit Hus;

”Jeg nægter at ødelægge det hele; men ve for dem med blodplettede hænder! og du, du, som har taget stilling som skildvagt for at forbyde Min Hellige Ånd at komme ind i Sin ejendom, til dig vil Jeg sende det mest barbariske af alle lande for at omringe dig; Jeg skal lade en gnist af rasende ild falde i din ørken, med en sky, der vil overdække dine byer: så vil din mørke periode slutte… ”

Min Herre, hvad vil resultatet blive?

resultatet? resultatet vil være

Mit Løfte:

de Nye Himle og den Nye Jord … Rom, hvem har nogensinde udvist en sådan beslutsomhed som Min, for at frelse dig? Min herlighed stiger over dig, skønt natten stadigvæk dækker dig, ovenover dig kommer Min pragt til syne; hvordan kan det være, at du ikke kan tyde tiderne og heller ikke Mine tegn?

Jeg har endnu ikke hørt et råb af anger fra Mit Hus; selv nu lytter de ikke, men lægger fælder for Mine talerør; hvis de lyttede og angrede, ville de blive i stand til at få mange væk fra deres onde veje og fra deres handlingers ondskab, som bragte dem til frafald! de holder aldrig pause for at overveje, at Jeg ved alt om deres synder, og ikke før end de kommer for at skrifte deres synd og søger Min Hellige Ånd, vil Jeg tilgive …

kom, datter, lad os gå;


1 Jesus mener, under Hans diktat.
2 Salme 12:5.
3 Den Allerhelligste Treenigheds Billede.
4 Johannes Evangeliet 8:47.
5 `Lo tedhal` betyder på Aramaisk: ”Frygt ikke!”
6 Fortsættelse af budskabet til Rom.
7 Esajas 65:8.
8 Paven.