3. oktober 1994

Vassula-af-Min-Lidelse, lev for Mig; dette skulle virkelig være formålet med dit liv nu; Jeg vil gøre dine fjender, som også er Mine fjender, til aske, som ligger på Jorden; O, I tilsølede! og alligevel med en sjæl, hvorfor volder I Mig så megen sorg? kan det være, fordi I ikke længere ønsker jeres arv? oh … Vassula, hvor Jeg sørger over denne generation; Jeg strækker Min Hånd ud til dem i deres ødemark, til deres hensygnede sjæle, som Jeg kommer for at genoplive, men de synes aldrig at se Min frelsende Hånd …

kom, sarte pige, og profetér i Mit Navn, og fortæl Min nye pagts folk, at dagene kommer nu, hvor Vore To Hjerter igen vil blive gennemboret; Mine fjender vil storme Min Helligdom, Mine Altre og Mit Tabernakel for at oprejse deres ødelæggelsens vederstyggelighed; der vil blive en tid med stor lidelse, som er uden sidestykke siden folkeslagene blev til; med magt og forræderi vil de trænge ind i Mit Hus;

Oprøret er allerede i gang, men i hemmelighed, og den, som holder det tilbage, må først blive fjernet, inden Oprøreren åbent vanhelliger Min Helligdom;

O, hvor mange af jer vil falde for hans smiger! men Mine egne vil ikke give efter, i stedet vil de ofre deres liv for Min sag; Jeg siger jer med tårer i Mine Øjne: ”I vil, Mine folk, blive prøvet med ild af denne indtrængende fjende …” hans belejring spreder sig allerede ud i hele verden;1 løven har forladt sin hule … lyt denne gang og forstå: angriberen er en akademiker, disse lærde akademikere, som følger Udyret og afviser Min Guddommelighed, Min Opstandelse og Mine Traditioner; disse om hvem den Hellige Skrift siger: ”opsvulmet af stolthed sagde du: Jeg er en gud; Jeg sidder på Guds Trone, midt ude i havet; skønt du er et menneske og ikke en gud, anser du dig selv at være Guds lige …”2

i dag, Min datter, fandt Jeg et udelt hjerte, et hjerte, hvor Jeg kan nedskrive disse hemmeligheder, der har været forseglet, eftersom de med sikkerhed vil blive opfyldt nu; så tillad Min hånd at indgravere disse ord i dit hjerte, datter:

når han, som knuser de hellige menneskers magt, vil anbringe sig selv på Min Trone sammen med disse, Min Traditions købmænd, så vil han blive ophøjet som en Gud midt i Min Helligdom; Jeg har advaret jer, Jeg advarer jer stadigvæk, men mange af jer lytter uden at forstå … i dag bygger I, men Jeg siger jer, I vil være ude af stand til at færdiggøre jeres arbejde … åbn alle sammen jeres øjne og se sammensværgelsen i Mit Hus … sammensværgelse og forrædere går hånd i hånd: en af dem, som sidder til bords med Mig, gør oprør imod Mig og hele Mit Riges magt;

Jeg siger det til jer nu, så når tiden kommer, vil I fuldt ud forstå Mine ord og tro på, at det hele tiden var Mig, Gud, som var disse råbs afsender;

Jeg vil nu sige jer noget, der er blevet holdt hemmeligt for jer; Jeg vil afsløre nye ting for jer, som er skjulte og ukendte for jer: mange af jer vil miste troen og vil ære denne købmand, fordi han vil bruge smiger, og han vil, sammen med en fremmed guds folk, jeres dages lærde, dem, som afviser Min Guddommelighed, Min Opstandelse og Mine Traditioner, trampe på Mit Offer; da menneskets hjerte er svagt, vil mange acceptere ham, for han vil tildele dem stor hæder, når deres hjerte anerkender ham;

Min Kirke må gennemgå alle de lidelser og forræderier, som Jeg Selv måtte gå igennem, men den Hellige Skrift må endnu engang blive fuldbyrdet, når de siger: ”Jeg skal slå hyrden ned, så fårene spredes;”3 adlyd ikke desto mindre denne hyrde, lige meget hvad der sker, forbliv trofast mod ham og ikke mod nogen som helst anden; jeres hyrde vil blive slået ned …

og Mit folks klagen vil flænge himlene; når Min stad ikke bliver til andet end murbrokker, vil Jorden blive splittet og sønderrevet og vil vakle;

mens alt dette sker foran jeres øjne, så vil en gnist udgå fra Øst; en trofast hånd vil strække sig ud fra Øst for at forsvare Mit Navn, Min Herlighed og Mit Offer; mens gudsbespottelser vil strømme ud af Udyrets mund, vil et hjerte fra Øst blive tilbudt for at frelse denne Broder, som vil være den Ondes bytte; og medens forhandlinger vil blive afbrudt, profeter tilbagevist og dræbt, vil en ædel stemme fra Øst blive hørt: ”O Du Uimodståelige, gør os værdige til Dit Navn; må du give os at blive ét i Dit Navn …”

– Satan er på vej mod Min Trone; kald jeres forsamlinger sammen, og sig til dem, at Jeg, Jesus, vil pleje jeres sår, når tiden kommer;

Vore To Hjerter vil blive jeres eneste tilflugt i jeres trængselstider; lyt og forstå, I, som er så inderligt elsket af Mig: Jeg ønsker, I må være fyldt af mod, frygt ikke i de store trængslers tid, fortsæt med at forsvare Mit Ord, Mine Traditioner, og accepter ikke falbelader og menneskelig lære, som Min Fjende med sin pen vil tilføje og signere; hans underskrift vil være skrevet i blod taget fra børn, som er brugt til deres morderiske indvielser, disse indvielser som fremmer ham!4

og medens I, Mine venner, alle vil vente på Daggry, medens forhandlinger vil blive afbrudt, og Oprøret vil nå sit højdepunkt, løft så jeres blik og se mod øst, spejd efter Daggryet; se efter Lyset, der vil komme fra Øst; spejd efter Min Plans fuldførelse; medens den tørstige mand med sin udtørrede hals vil lede efter vand, vil Jeg, i al Min Herlighed og Magt stige ned over jer som en Flod med Mit Nye Navn;


1 Konstant propaganda i forskellige aviser, der siger, at paven er meget syg, og begraver ham før tid. Det er en ondskabsfuld vej og hjernevask for at forberede vejen for fjenden at komme ind.
2 Ezekiels bog 28:2.
3 Zakarias bog 13:7
4 ” Hans underskrift vil være i blod”: eftersom så mange lande har legaliseret aborter, er det nemmere for Satan at skaffe sig magt. Abort er en skjult form for mord og giver Satan en kult, eftersom det er et menneskelig offer. For at give magt og støtte til fjenden, forlanger Satan denne skjulte form for menneskeligt offer.