17. juli 1994

(Grækenland — øen Simi — Panormiti — Sankt Mikaels ø)

Herre?

Jeg Er;

Jeg kan blive ved med at være med dig, selv i din elendighed; se, Min datter, du er blevet udset til denne opgave, at forkynde Min Kærlighedshymne, og Jeg vil, som en harpenist, harmonisk spille sang efter sang for dig for at få alle og enhver til at huske Mig; fortæl alle Mine børn, som hører Min Kærlighedshymne, at Jeg, Jahve, deres Skaber, er deres beskytter;

hvis du forbliver trofast mod Mig, vil Jeg fra Ingenting rejse et hus i Mit Navn; gru ikke for Mine Veje, og frygt ikke for at nærme dig Mig; Jeg er din Fader i himlen, så vend dit blik opad og lad din Konge og alles Fader forberede et evigt fredhelligt sted i dig;

Mine øjne er udmattede af alle fortrædeligheder og verdens vold, for intet ondt kan blive arving til Mit Rige; overhold Mine Bud, og tag dem ikke let; hvis I følger dem, vil de holde jer oprejste, også selv om I er aldeles elendige, så kom til Mig, og sig til Mig:

”se Fader, se alle pletterne på min sjæl? jeg var ikke trofast i at overholde Dine Bud, og alligevel ved jeg, Fader, at Du er fuld af barmhjertighed og gavmildhed; fra Dine forskrifter kan jeg lære visdom; undervis mig i Din Vilje, Jahve, lær mig Din dømmekraft; kom og bind mig til Dig, Fader, og mind min elendige sjæl om, at også jeg er arving til Dit Rige; selv om mine fristelse er utallige, så stoler jeg på Din Frelsende hjælp”;

og Jeg vil svare dig, Mit barn, ”velsignet, oh du Min Sjæls velsignede, ved mindet om din skabelse græd Jeg; Jeg græd tårer af glæde; Jeg lagde dig i din moders skød med et hjerte, der skulle leve og dele Min Herlighed; vend dig ikke bort nu … Jeg har hørt din bøn, der var sagt i hjertets renhed, og Jeg siger dig: du er meget dyrebar i Mine Øjne, og nu for Min Kærligheds skyld, som Jeg føler for dig, søg fra i dag:

kærlighed, fred og forsoning;

du er ikke alene; Jeg er altid med dig og velsigner dig uden ophør”;

(Samme dag gav Ærkeengel Michael mig dette budskab:)

datter af den Allerhøjeste, tillad Mig at fortælle Guds børn, at de skulle stræbe efter Fred:

”hvem iblandt jer elsker Livet? Derfor, kom nærmere til Den Hellige og forlad Ham aldrig … stå fast for evigt … hvor velsignede er de, hvis Gud er Jahve! de er Hans Riges arvinger!

”Jeg siger jer, Kristi venner, i dag bærer Kristus sækkelærred for at give Sin sorg til kende … for Hans Kærligheds skyld, fast denne fredag på brød og vand for at lette Hans Hjerte; tilbyd Kristus dette offer”;

”Jeg har i sandhed kaldt jer hertil for at ære den Allerhøjeste, og Jeg, ærkeengel Sankt Mikael, er meget rørt over jeres besøg; Mine hænder er i fuld kamp og Min arm er konstant hævet for at holde det onde væk … bed til Mig, som I gør og opmuntr andre til at gøre det samme; Guds Fjende bliver svagere gennem denne bøn;1

pris Gud og ingen anden; løft jeres hoveder imod Gud og ikke til nogen anden; elsk Gud af hele jeres hjerte og sjæl; fald ikke i fristelse; tænk på alle de gode ting, som I modtager fra den Allerhøjeste, og velsign Ham”;

”og nu kom og besøg Mig igen;2 Jeg elsker jer;”

Sankt Mikael, Guds Ærkeengel;


1 Den lille bøn til St. Mikael (pave Leo XIII)
2 I St. Mikaels Kirke på øen.