9. maj 1987

Jeg tænkte, da jeg så en dokumentar om ’Miraklet i Fatima’, at der var mange, der på trods af dette mirakel forblev skeptiske og kom med forskellige forklaringer, såsom massehypnose etc. I gamle dage ville den slags mirakler være blevet troet og nedskrevet i Bibelen, men nu til dags skal der gå år, før noget bliver accepteret. Jeg er bange for, at Dit budskab ikke vil blive betragtet som værende fra Dig, eftersom det ikke vil indeholde hverken fysiske beviser eller forudsigelser. Enhver højtstående autoritet vil, HVIS det når så langt, ikke engang ænse Din appel, og jeg ved, at Dit retfærdighedsbæger nu er fuldt. Verden krænker Dig så meget. De vil ikke lytte.

findes der nogen højere autoritet end din Gud?

Nej, Min Gud, ingen, men hvis de ikke lytter? Nogle kunne måske tro, at det er propaganda for Kirken; jeg mener dem med stor autoritet, og som er fjendtlige overfor Kirken. De kunne tro, at alt dette er et påfund. Et påfund fra Kirken!

Vassula, Jeg er den Allerhøjeste, og al autoritet vil komme fra Mig;

Og hvis de ikke tror?

Jeg vil ikke skrive ned, hvad der vil ske, hvis de i deres stædighed nægter at lytte til Mig; er du bange for Mig, du lille?

(Gud må have følt en frygt, der gik igennem mig. I det øjeblik, hvor Han skrev ordet ’ske’, mærkede jeg et stik af bedrøvelse i Guds hjerte.)

Jeg er. For Din vrede!

Jeg vil udholde og tilgive jeres synder, men Jeg vil ikke udholde jeres had imod Mig; Jeg er jeres Skaber, og jeres åndedrag kommer fra Mig; Jeg holder hele Min skabning i Min Hånd;

Jeg afskyr hedenskab;1

Vassula, lad Mig lede dig; kom, Mit barn, hvil i Mig;

(Senere:)

dit suk, trolovede, er som en million kærlighedsord til Mig; ja, Jeg taler om dit suk, du gav Mig denne morgen;

(Det er sandt. Denne morgen tænkte jeg bare på Jesus med kærlighed; jeg ønskede at sige så meget til Ham, men jeg kunne ikke engang finde de rigtige ord. Jeg sukkede blot, men Han lod til at kunne forstå en masse fra mit suk.)

Vassula, elsk Mig blindt og lad Mig bruge dig, som Jeg ønsker det; vær i bund og grund intet, så Jeg i din intethed kan være alt og således fuldføre Mine Gerninger; at skabe dig var en glæde for Mig;

Min Gud, jeg er bange for at skuffe Dig ved at være troløs mod Dig. Jeg ved ikke engang, om jeg i det hele taget var trofast fra begyndelsen. Så hvordan kan jeg tale om at forblive trofast, hvis jeg ikke ved, om jeg overhovedet har været det?

fra al evighed af kendte Jeg dig som svag og elendig, men Jeg elsker dig; Jeg har taget Mine forholdsregler, så du i trofasthed vil forblive Min; har du forestillet dig, at Jeg ikke har vidst alt dette? Jeg vidste alt, og det er netop grunden til, at Jeg valgte dig; Jeg fortalte dig, at din usigelige svaghed og elendighed tiltrækker Mig; kom, denne vejledning vil genoprette Min ære, Jeg glæder Mig ved at tænke på, hvordan det vil råde bod på jeres uretfærdigheder;

Vassula, kron Mig med blide ord!

Mine ord, Herre? Hvilken tænkelig værdi kan de have for et så majestætisk nærvær?

hvert blidt og kærligt ord selv fra dig bliver guddommeligt i Mit Nærvær; det bliver stort i Mine Ører;

bliv aldrig træt af at skrive, Mit lille redskab; alt, hvad du gør, kommer fra Mig; Min Styrke holder dig oprejst, og Jeg kalder på dig, når Jeg ønsker det; Jeg elsker dig, elsk også du din Herre;

(Jeg følte igen, hvordan jeg fuldstændigt blev tilintetgjort i Hans storhed. Det var som at dykke i det dybeste ocean. Det var en vidunderlig følelse af at ønske at være besat af Gud og glad ved at være det.)


1 Ateisme.