22. december 1993

(Fortsættelse.)

ja, Vassula skriv:

ja, de som afviste Mine kald uden nogen årsag, vil skrifte og sige: ”vi har syndet, vi har fejlet; Herre, hvor længe skal denne katastrofale syndighed, at helligdommen og hærskarerne bliver trampet under fode? hvor længe vil Sandheden stadig være begravet, efter Den er blevet kastet til jorden?1 er dette et resultat af vore synder og af vor ligegyldighed?”

og Jeg vil sige jer: da Døden krøb ind igennem jeres vinduer, blev Mine bekymrede råb og Mine advarsler aldrig hørt; de blev latterliggjort eller ignoreret; da Jeg kom til jer, haltende og som en klagende tigger, og bønfaldt jer om opmærksomhed, blev I rasende og jog Mig væk; da Jeg kom til jer, som en sørgmodig Fader for at advare jer om, at jeres legeme var smuldret, også selv om I stod op, og jeres øjne var rådnet, på trods af at de stadig var i deres øjenhuler, og skønt I var anset for at være i live, var I ved at gå i opløsning,2 I blev rasende og førte krig imod Mig og alle helgener, Jeg havde sendt til jer, og nu falder rædslen over jer; ”hvorfor har Du, Min Herre,” vil I sige, ” hvorfor har Du ladet udyret tage magten over Din Hellige Plads?3 må vi ikke længere drikke Din Vin? må vi ikke længere spise Dit Brød? må vi ikke længere beplante vingårde? er vi tvunget til4 at adlyde de Lovløse,5 og dem der står under udyrets magt?”6

Jeg vil så påminde jer om, at Jeg ihærdigt har sendt jer Mine tjenere, profeterne, så vedholdende og så ofte, for at sige: ”hver eneste af jer klæd jer i sækkelærred, fortryd, gør bod for jeres handlinger, fast på tørt brød og vand!” men I ville ikke lytte til Mig … I ville ikke angre og heller ikke ydmyge jer, for I har erstattet mørke med lys, og lys med mørke; men alligevel siger Jeg jer, at der vil komme en tid med endnu større trængsler, hvis lige ikke er set, siden folkeslagene blev til;7

når Min Dag kommer, vil solen blive så sort som groft sækkelærred; månen vil stå i lys lue, og selve Jordens grundvold vil ryste, og som indvolde vælter ud af maven, vil Jorden kaste sine dæmoner op; når dette sker, vil mennesker længes efter døden, men vil ikke finde den! himlen vil rulle sig sammen som en skriftrulle og øjeblikkeligt opløses i flammer, og alle elementer vil smelte i heden;8 den dag vil komme, og hurtigere end I tror; Jeg vil opfylde disse profetier i din egen levetid;

når den dag kommer, vil både gode og dårlige omkomme; de dårlige for at have udspredt ondskab, og de gode for ikke at have lyttet til Mine advarsler; skønt I så mange ting, lagde I ikke mærke til dem; og selv om jeres ører var åbne, hørte I Mig ikke; hvem af jer lytter nu?

… når alle disse ting er sket, vil Jeg genoprette Mit Evige Offer på den Hellige Plads, sådan som det var i fortiden; straks derefter vil alle lande på Jorden9 og deres indbyggere tilbede Mig og anerkende Mig som Offerlammet i det Evige Offer — og forbandelsen vil blive ophævet,10 og Mit Evige Offer vil igen være på sin Hellige Plads; fra den dag skal der aldrig mere blive nogen nat, for Mit Nærvær11 vil lyse over jer alle;12

Da vil alle endnu engang komme og drikke Mit Blod og spise Mit legeme og erkende Mit Offer; alle vil med én stemme og ét hjerte tjene Mig dag og nat i Min Helligdom, og Jeg vil give Mit Ord til hvert hjerte … og de, som råbte til Mig, angrede og indrømmede deres synder,13 også de vil atter engang stå foran Mig for at tjene Mig, og de vil aldrig sulte og tørste igen; den brændende varme vil heller aldrig plage dem igen,14 for Mit Nærvær vil trøste dem, og de vil aldrig mere spørge: “hvor er Din Vin? ” eller, ”hvor er Dit Brød? og Hvem skal give os mad?” se, nu vil jeres Skaber være iblandt jer, og Jeg lover, at Jeg vil bo iblandt jer,15 og Jeg lover, at Jorden aldrig vil komme i sådanne trængsler igen;

endnu engang vil Jeg udgyde Fred og tryghed ud over jer alle; og øjnene på dem, som ser, vil ikke mere være lukkede, og ørerne på dem, som hører, vil være opmærksomme; hør Mig, datter, fortæl Mit folk dette: din Frelser vil komme, og med Sig bringer Han sejrens pris; Hans Navn: Trofast og Sand, herrernes Herre, og kongernes Konge;16


1 Daniels bog 7:23 og 8:12-13
2 Hentydning til: Mattæus 6:22 og Joh. Åbenbaring 3:1-6 Kirken i Sardes.
3 Udyret, har Herren fortalt mig, repræsenterede frimurerne.
4 Hentydning til. Joh. Åbenbaring 13:16-17
5 Også som lovløse. Se 2. Timoteus 2:3-4
6 Udyret i Joh. Åbenbaring, 13:1-18 repræsenterer frimurerne.
7 Daniels bog 12:1
8 2. Peters brev 3:12
9 henviser til Joh. Åbenbaring 6:15-17
10 Joh. Åbenbaring 22:3, forbuddet mod det Evige Offer.
11 I Eukaristien, det hellige Offer.
12 Joh. Åbenbaring. 22:5
13 Hyrderne som angrede før Herrens Dag.
14 Joh. Åbenbaring 7:16
15 Joh. Åbenbaring 21:3
16 Joh. Åbenbaring 17:14 og 19:11