16. oktober 1986

fred være med dig; elskede, hvil dig; bebyrd ikke dig selv mere; Jeg kan mærke, hvordan du anstrenger dig;

Jeg mærkede Dit nærvær! Gjorde Du Dit nærvær tydeligere, Jesus?

Jeg er, ja, Jeg gjorde Mit Nærvær tydeligere, for at du kan forstå; Vassula, Jeg er helt klar over din kapacitet;

(Den dag var jeg særligt træt, men jeg kunne ikke holde op med at læse og arbejde. Jeg følte Jesu nærvær overalt. Han prøvede at sige mig noget.)