9. marts 1993

Maranatha! Kom!

Jeg giver dig Min Fred;

Jeg er nær, lige foran jeres porte, Mine elskede! tag Min lignelse om figentræet: så snart kvistene bliver spændstige, og bladene kommer ud, så ved I, at sommeren er nær; sådan er det for jer, når I ser, alt dette hænder: vid, at Jeg er nær, lige foran jeres porte; hvad angår dagen og timen, ingen kender den, hverken himmelens engle, heller ikke Sønnen, ingen som helst, kun Faderen;1

skabning! hvor Jeg længtes efter at samle jer alle, som en høne samler kyllingerne under sine vinger, og så mange af jer afviser mig stadig! I kan ikke sige senere, at Jeg ikke på alle mulige måder har prøvet at samle jer i Mit Hellige Hjerte for at fortælle jer, at større kærlighed end Min, kan I ikke finde; men I fortsætter med at fejle i denne ødemark på egen hånd; Jeg skal snart komme over jer; Jeg sender budbringer efter budbringer for at udråbe nyhederne; vær vågne!

Herre, jeg er lykkelig og fyldt med glæde, maranatha!

vær ikke bange; med stor omsorg lytter Jeg til hvert eneste af dine åndedrag! I denne fastetid siger Jeg dig dette: bed Min due, prædik og profetér, og bryd dig ikke om dem, som anklager og analyserer og dømmer dig forkert; elsk og vær tålmodig; fortæl Mig, Mit barn, kan et ord eller en sætning fra den Hellige Skrift tages ud af sin sammenhæng og blive analyseret for sig selv?

Nej Herre, for det kan modsige et andet ord eller sætning, som Du har sagt.

sådan kan man heller ikke gøre med disse Budskaber; Jeg har sagt, at Jeg alene er den eneste lovgiver og Dommer;2 Vassula, lad dine øjne og hjerte kun søge ting, der er usynlige, den evige herlighed er i de usynlige ting; hvor Jeg glæder Mig over fattigdom og svaghed! lær at undervisningen, Jeg giver jer, er for jeres frelse, og for jeres frihed, for hvor Min Ånd er, der er frihed; Jeg, Herren, er Ånd;3 skriv:4

”hvis sjælen har sin egen legemliggørelse, så har ånden sin egen legemliggørelse; den første mand, Adam, som skriften siger, blev en levende sjæl; men den sidste Adam er blevet en levendegørende ånd; det vil sige, først den ene med sjælen, ikke med ånden, og efter dette, den anden med ånden; det første menneske var af jord, og af jordisk natur; det andet menneske er fra himlen; som den jordiske var, sådan er vi på Jorden; og som den himmelske er, sådan er vi i himlen; og vi, som er blevet modelleret efter den jordiske mand, vil blive modelleret efter den himmelske mand; kød og blod kan ikke arve Guds rige: det forgængelige kan ikke arve det, der varer evigt;

”Jeg vil fortælle dig noget, som har været en hemmelighed: vi skal ikke alle dø, men vi skal alle blive forvandlet; i ét nu, på et øjeblik, når den sidste basun lyder; den vil lyde, og de døde vil opstå, uforgængelige, og da skal vi forvandles, fordi vor nuværende forgængelige natur må tage den uforgængelige på sig, og den dødelige natur må iføre sig udødelighed, så går Skriftens ord i opfyldelse: Døden er opslugt, og sejren er vundet; Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod, dødens brod er synden, og syndens kraft er Loven; så lad os takke Gud for at give os sejren ved vor Herre Jesus Kristus;” 5

ja, Jeg har befriet jer fra syndens og dødens lov;

kom, forbliv tro imod Mig, indtil dit løb er ovre; Jeg, din Skaber, skal afslutte det med dig; sammen med Mig skal du intet frygte; sammen med Mig vil dit bord altid være fyldt;

Jeg vil aldrig svigte dig;


1 Mattæus 24:32—36.
2 Jakob 4:12.
3 Johannes 4:24; 2. Kor. 3:18.
4 Herren bad mig om at kopiere en stykke, Han viste mig fra Biblen.
5 1.Korinter brev 15:44-57.