5. maj 1987

(Når jeg føler Guds kærlighed over mig (os), svimler det næsten for mig. Når Han smelter mig sammen med Sit legeme, og Hans legeme tilintetgør mit, føler jeg mig ligesom luft, som om jeg virkelig er ånd uden kød. Det er en nærmest ekstatisk tilstand. Selv disse ord kan ikke fuldstændigt beskrive, i hvilken tilstand Hans Kærlighed kan bringe mig. Hans nåde og Hans godhed er ubeskrivelig, der findes ikke ord, der kan gengive Hans helligheds storhed og glans. Og jeg, som afviste Ham, før Han kom til mig!)

Vassula, kom til Mig; Mine fem Sår er åbne; Vassula, træng dybt ind i Mine Sår og føl Min smerte; kom, lad Mit Blod hellige dig i Mine Sår, herliggør Mig; Jeg vil lede dig, datter; Jeg giver frit, giv derfor også frit; Jeg, Herren, vil komme tilbage med Min Hellige Bog;

(Jesus havde en lille bog med Sig.)

prøv om du kan se, hvad der står, og læs hvor Jeg peger, “trolovede, Min Sjæls velsignede, Min datter; giv føde til Mine lam; spred Mine sædekorn, lad dem give rig afgrøde, høst den og giv Mit Brød frit; Jeg er Livets Brød; giv Mine får næring, Jeg er altid med dig indtil tidernes ende;”1

Min Gud, tak for Din vejledning. Jeg lyder tør med disse nøgne ord, men jeg er nødt til at sætte dem på papir. Må Dit navn være velsignet for evigt.

Jeg elsker dig; Jeg vil ikke forlade dig; vi vil arbejde sammen; bliv ikke træt af at skrive; nu har Jeg beseglet Mit Fredens og Kærlighedens Budskab, Jeg vil vejlede dig, Vassula; kom til Mig;

Jeg vil følge Dig, Herre. Jeg elsker Dig.

lad Mig frit handle i dig,

Herre, ske Din vilje.

Jeg vil undervise dig med Visdom;

(Senere:)

(I går, efter at Guds budskab var endt, følte jeg meget stærkt, hvordan Gud var i mig og jeg i Ham. Jeg følte, at jeg aldrig nogen sinde ville kunne adskilles fra Ham.)

Min ledsager, Jeg elsker dig; Vassula, giv Mig alting, giv Mig alt hvad du har;

Jeg har givet Dig min kærlighed. Jeg har givet Dig mig selv. Jeg har løsrevet mine følelser fra det jordiske. Jeg har overgivet mig. Er der mere, jeg kan give Dig?

datter, Jeg elsker at høre dig overgive dig; lad Mig være din Fangevogter;

(Den aften kunne jeg føle Jesus så stærkt, at jeg klart kunne se Hans ansigt, hvilket ikke var så nemt de andre gange. Denne aften syntes Han at være meget intens, brændende, opsat som en, der kommer målbevidst og ivrigt for at overtale en, der er lunken.)

vil du kysse Mine Sår?

(Jeg gjorde det på ’mystisk’ vis. Så bad jeg Jesus om at sætte Sig på stolen nær ved mig. Øjeblikkeligt følte jeg igen på en ’mystisk’ måde, at Han gjorde det. Han var foran mig og strakte Sin arm over bordet for at nå mig på notesbogen. Jesus præger disse indtryk i mit sind.)

Min blomst, hengiv dig fuldt ud til Mig, er du parat til at høre Mig?

Ja, Jesus.

trolovede, Min Sjæls velsignede, Jeg gav frit, så giv frit; forén dig med Mig, vær ét med Mig; se ind i Mine øjne;

(Det gjorde jeg.)

Jesus, hvad kan jeg mere gøre?

elsk Mig,

Men jeg elsker Dig. Jeg har sagt det mange gange, og Du ved, at jeg mener det. Min sjæl længes efter Dig. Du ville, at jeg skulle blive løsrevet, og jeg blev løsrevet.

længes Jeg ikke efter dig, Vassula?2 som din Gud lider Jeg så ikke også3? elskede, lev i Mig og Jeg i dig, du i Mig og Jeg i dig, os;

tilpas dig Mig, vær ét med Mig;

Men Du har forenet os, Jesus. Du har sagt, at Du har gjort det!

Det har Jeg;

(Jeg følte mig pludselig fysisk udmattet. Så jeg bad om lov til at gå.)

Skal vi gå, Jesus?

hvorfor, datter?

Jeg er udmattet, Jesus.

elskede, Jeg ønsker, at du bliver, vil du ikke nok?

(Det var første gang, at Jesus insisterede)

Så bliver jeg…

Mit Hjerte er sønderrevet, når Jeg bliver ladt alene,

Men du er med Mig, vi er sammen…

Jeg er med dig nu, men du glemmer mig mange gange; tillad Mig frit at forme dig med Mine Guddommelige Hænder, som Jeg ønsker det; Jeg vil forme dig til Mit billede; lad Mig frit arbejde i dig; Jeg er Jesus, og Jesus betyder Frelser; datter; Jeg elsker dig skinsygt; Jeg ønsker, at du helt skal være Min; Jeg ønsker, at alt, hvad du gør, skal være for Mig; Jeg tolererer ikke rivaler; Jeg ønsker, at du tilbeder Mig og lever for Mig;

ånd for Mig, elsk for Mig, spis for Mig, smil for Mig, du må ofre dig selv for Mig; alt, hvad du vil gøre, gør det for Mig; Jeg ønsker at opsluge dig; Jeg ønsker at opflamme dig til at ønske Mig alene; pryd Mig med dine kronblade, Min blomst; kron Mig med din kærlighed; fjern Min tornekrone og udskift den med dine bløde kronblade; omgiv Mig med din duft, elsk Mig og kun Mig;

Jeg har givet Mit liv for dig af Ophøjet Kærlighed; vil du ikke gøre det samme for Mig, din Ægtefælle? trolovede, glæd din Ægtefælle, gør Mig lykkelig! knyt dig til Mig med evige bånd; lev for Mig og Mig alene; vær Mit Offer, vær Min Skydeskive, vær Mit Net; skabning, elsker du Mig?

Hvordan skulle jeg ikke kunne elske Dig, min Gud? Jeg elsker Dig!

sig det, sig det mange gange; lad Mig høre det, Jeg elsker at høre det; sig det tusinde gange om dagen og hver morgen efter din hvile i Mig, sig til Mig ansigt til ansigt, “Min Herre, jeg elsker Dig;”

Jesus, jeg elsker Dig, men hvorfor bliver Du streng?4

(Måske gør jeg ikke nok?)

kom, misforstå Mig ikke! det er Kærligheden, der taler, det er Kærlighedens ønsker, det er Kærlighedens flamme, det er Kærlighedens skinsyge kærlighed; Jeg kan ikke udstå rivaler; støt dig til din Hellige Fader, Ægtefælle, Ledsager og Gud; kom, lad os hvile i hinanden; elsk også Mig, datter, med en skinsyg kærlighed;5


1 Bogens indhold åbenbarede min mission. Apostolatet.
2 Det var der, jeg forstod, hvad det betyder at, ”Sjælen længes efter sin Gud, og dens Gud længes efter sin sjæl”.
3 Ved at være adskilt fra sjælen, som er i kødet.
4 Her mente jeg, krævende. Jesus var krævende på grund af Sin brændende kærlighed.
5 Ordet rival betyder alt det, vi sætter FØR Gud. Vi skal sætte Gud først.