29. november 1992

(Filippinerne — Manila)

Jeg er jeres gode Hyrde; fra oven hørte Jeg jeres kald, så hvordan kunne Jeg modstå jeres råb, når Jeg hører jeres klagen og jeres smerte? Jeg er kommet på denne måde for at tale med jer og minde jeres hjerter om, hvad Jeg ønsker;1 har I alle forsonet jer med jeres brødre og søstre, ja med alle? kun meget få har gjort det …

her er Jeg, og sender ord til jer igen; Jeg kommer ikke som en Dommer, ikke endnu, og hvis Jeg bebrejder jer, er det på grund af den store kærlighed, Jeg har til jer … Jeg er en Nidkær Gud, og Jeg ønsker bønner, bønner uden ophør;

oh, elskede børn, hvis I vidste, hvordan Mit Hjerte sønderrives, hver gang en af jer udsætter Mine ønsker til senere … Jeg siger jer, Jeg vil snart stige ned i fuld kraft med Min Hellige Ånd for at give syn til de blinde og tage synet væk fra dem, som siger, de kan se …

den ånd, som svæver over denne verden, er en oprørsk ånd, den får verden til at leve et Gudløst liv, den vanhelliger Min Helligdom; er I ikke alle Min Helligdom? glæd jeres Fader i Himlen, og bed for denne verdens Forsoning; salige er fredsstifterne, når de arbejder for Fred! de skal kaldes Den Højestes børn;

bed for, at Min Kirke bliver ét; i dag er der en splid i Min Kirke som aldrig før; som Kain og Abel, brødre, og alligevel så ulig hinanden; samme blod, og alligevel forskellige; en var oprigtig, den anden var ikke; en var venligsindet, den anden var ondsindet og mishagede Mig; en var trofast og hengiven, den anden var forræderisk og en oprører: disse er Min Kirkes medlemmer i dag; Jeg har to slags: en, hengiven, den anden, oprørsk; Min Kirke er delt;

i sandhed siger Jeg jer, at Mit Rige er midt iblandt jer; – i dag blæser Min Helligånd over jer alle for at genoplive den lille smule, der er tilbage i jer og for at bringe de oprørske tilbage til deres sunde fornuft; Min nådes Helligånd blæser Min glødende Kærlighed over jer; langt væk fra vil fårene, som tilhører Mig, genkende Min Stemme; snart, vil Jeg lade Mine disciple udstråle lys;

Jeg, jeres Konge, velsigner hver eneste af jer fra det inderste af Mit Hjerte; vær ét!

(Senere:)

(Vor velsignede Moder giver et budskab til Filippinerne.)

som en Moder kommer Jeg for at bede jer om at lytte til jeres Fader; hør Ham, og gør, hvad Han end beder jer om at gøre;

Jeg har på en speciel måde vist jer Vore Hjerters Sår; Jeg skal blive hos jer på denne måde en kort stund endnu, men Jeg vil ikke forlade jer, I som er Hyrdens lam, uden at være sikker på, at I har beskyttelse og græsgange;

verden fejlbedømte igen Tiderne og kan heller ikke genkende Tidernes tegn; verden lytter ikke til Vore To Hjerter, og den forstår Dem heller ikke, de afviser Os … men timen er nær, hvor et Lys vil lyse fra oven, og vore To Hjerter, som To Lamper der lyser i nærheden af hinanden, vil genoplive denne verden, og bringe den fra mørke til lys; disse To Hjerter, som verden bekæmpede, vil til slut sejre! og verdens kongeriger vil forsvinde og blive erstattet af Min Søns Rige … det er meget nær jer nu!

når I går herfra,2 gå med Herrens fred og Min fred;


1 29. oktober 1991 gav Herren et budskab til Filippinerne og bad dem om at forsone sig.
2 Kirken vi var i.