17. september 1992

(Budskab til dem som arbejder for disse budskaber)

Mit barn, hav tillid til Mig; du er ude af stand til at løfte så meget som din lillefinger ved egen hjælp; al magt kommer fra Mig; pris Mig nu, og giv Mig din vilje; Jeg venter …

MIN VILJE ER DIN!

Jeg, Jesus, siger dig: glæd dig over Min gunst, for du er under Min autoritet; fortæl alle dem, som Mit Hjerte har udvalgt, at Jeg aldrig vil svigte; Brudgommen vil sørge for deres behov; lad alle og enhver se, at de er tro vidner, lad alle vide, at der er sandhed i dem ved den måde, de deler;

Jeg sender dem ud for at møde verden; de må holde sig fra smålig kritik, så deres tunge hverken dræber eller splitter dem; ikke en eneste af dem har fortjent denne nåde, Jeg, Jesus, gav dem nåden frit, så ingen skal bede om penge; de stærke skal støtte de svage, de rige hjælpe dem, der behøver hjælp; som Jeg har sagt, ”det er saligere at give end at modtage”;1 Jeg skal give jer tilstrækkeligt til at dække jeres udgifter, så sæt Mig aldrig på prøve;2

vær forenede i Mig og med hinanden, bliv aldrig fortvivlede i jeres prøvelser; gør jeres bedste, og Jeg vil gøre resten! Fat mod, bed, så I ikke synker; afslør Mit Hellige Hjertes Rigdomme og Min Herlighed for verden; ønsker I at være den Allerhøjestes vidner? så dø fra jer selv; ønsker I at være ét med Mig? så løsriv jer fra verden; ønsker I at tjene Kærligheden? så følg Mine Fodspor, som er gennemvædet af Mit Offerblod;3

husk også på den sidste ting: for at blive fri fra jeres menneskelige tilbøjeligheder og svagheder, bed Min Ånd om at hjælpe jer; bed! og det skal blive givet til jer; Jeg er blid og ydmyg af hjertet, og Jeg kender til alt i jeres hjerter, så spørg Min Ånd, og Min Ånd vil komme jer til hjælp; Ånden beder jer nu om at bede denne bøn ofte:

Jesus,
hverken liv eller død, eller engle
eller magter,
eller noget nuværende
eller kommende eller kræfter
eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning
vil nogensinde kunne
skille mig fra Guds kærlighed
i Kristus Jesus, vor Herre;
jeg sværger,
at jeg vil forblive Dig trofast,
det er mit højtidelige løfte;
hjælp mig med at holde dette løfte
for evigt og altid;
amen;

… op datter og tærsk! lad dine tanker være Mine Tanker; overgiv dig til Mig, så alt, hvad du gør, bliver gjort i Min Ånd og i overensstemmelse med Min Ånd; tillad Min Ånd at ånde frit i dig og Jeg vil fuldføre Min Vilje i dig; lykkelig er du, Mit barn, som mediterer og tillader Min Visdom at blive din personlige Lærer! for Hun vil åbenbare mange flere hemmeligheder for dig;

tag imod og giv, giv!


1 Apostlenes gerninger.
2 Jesus mener at ingen skulle skylde penge til nogen som helst eller til noget sted.
3 Her beder Jesus os om et virkeligt offer.