9. august 1992

(Rhodos, Grækenland)

(Efter jeg havde talt på TV, kom der en regn af forfølgelser, bagtalelser og blokader. Der var mange, der blev omvendt og angrede under programmet. Men så blev der tændt en ild af en munk, som bekæmper Herrens Budskab.)

Vassula, Mit Råb har vækket mange døde hjerter;

Jeg vil tale for deres skyld, for dem der står rundt omkring dig; forbliv i Mig mere end nogensinde og frygt ikke; så meget Jeg har skrevet til dig om Min Kærlighed; hvem som helst, der forbliver tro mod Mig, vil ikke blive rykket op med rode af stormene, men den, som vil lade verden besejre ham, vil miste Mit Hjerte; Ånden har salvet disse Budskaber, Ånden er Sandhed, derfor vil ingen være i stand til at forhindre Sandheden; Jeg har jævnet en vej for dig, så bed om at du må forkynde Mit Budskab så klart, som du bør gøre;

tag Min Hånd og gå sammen med Mig; kæreste sjæl, Jeg Er din Hellige Ledsager; alt hvad Jeg har at sige nu: fat mod, vær velsignet, og vær forenet; bed i dine prøvelser; alle helgener er med dig; vi, os? kom;

(senere)

O Herre! Hør min bøn,
Lyt til mit råb om hjælp,
vend ikke det døve øre til mine råb.1

tro, Mit barn, tro på Mig og stol på Mig; vær aldrig ked af det, når du bliver forfulgt; hvor længe vil det tage for dig at forstå Mig? se, Jeg Er er Den, der leder dig, og Jeg er kendt for at have omstyrtet konger og hele kongeriger, når disse blev en forhindring på Min vej; Jeg har ophøjet de ringe og overmandet de højmodige; kom, bebrejd ikke de stolte, bed for dem;


1 Salme 39:13