27. marts 1992

(Budskab, kald til enhed.)

Min Vassula, skriv:

kære venner, kære ledsagere, kære brødre, der findes ikke nogen kærlighed som Min, hvad har I gjort med Min Kærlighed? Mine brødre, vær forenede ved at følge Mit Hjertes regler, som er Kærlighed og Ydmyghed; de ting, I tænker på for at forene jer, er jordiske ting, og de vil ikke lede til enhed; de kan intet gøre, og tilbyder intet; men mange af jer er blevet jeres tankegangs slaver; så længe I ikke i ydmyghed forsoner jer med hinanden og elsker hinanden, som Jeg elsker jer, vil jeres adskillelse bestå; Mine børn, skal Jeg igen gå igennem smerterne i denne Påske?1

mange af jer har set de stumme tale, de lamme gå, og de blinde få deres syn tilbage, og endda fortsætter I med kun at prise Mig med jeres læber; Jeg siger jer sandelig, ligesom Jeg engang sagde: ”enhver, som spotter Min Helligånd, vil ikke blive tilgivet”;2 ved at forfølge Min Helligånd forhærder I jeres hjerter, og hvis jeres hjerter er forhærdede ved syndens tillokkelse, vil alt det, der er ondt, ikke blive set af jer,3 på den måde vil I bringe fordømmelse over jer selv og blive dømt uden barmhjertighed, da I ikke har været barmhjertige;

Jeg iagttager jer alle fra oven, hver og en af jer; Jeg siger jer, hvem som helst, som fortsætter med at arbejde for sine egne interesser og for sin egen forherligelse, har allerede mistet Mit Hjerte; deres4 overbevisninger er ikke Mine overbevisninger, for i deres sind ligner de Satan; rivalisering og kappestrid om jordisk magt fortærer deres sind, egoisme og stolthed har allerede dømt dem; alle disse jordiske ting vil få dem til at fortabes ved deres brug af dem! sjældent hører Jeg deres bønner; i dag er I omringet af falske lærere5 som åbent og uden frygt står foran Mig og forkynder Satans kundskab, som er bygget på en løgn; de fornægter Min Guddommelighed ved at fornægte Min Opstandelse;6 bed for disse falske lærere, at de må undgå fordømmelse! og Jeg fortæller nu hver og en:

”den, som siger, han er i lyset
og dog hader sin broder,
er endnu i mørket;”7

enhver, som i sin mørke tilstand tror, at han forherliger Mig, tror på ham, som først fristede jeres forældre;8

– Jeg har givet jer tegn, men I tror ikke på Mine tegn, fordi jeres stemmer drukner Min Stemme, der taler gennem Mine talerør; natten vil snart være over jer, og mange vil smage døden, fordi I aldrig har været grundfæstet i sandheden, men grundfæstet i løgn; Jeg kommer til jer gennem disse tegn for at åbne jeres øjne og helbrede jer, men når Jeg siger jer sandheden og fortæller jer, at Jeg er Den, om hvem I siger, ” Han er jeres Herre” som taler til jer, så vender I jer bort og låner jeres øre til Satan, så at han kan bruge jer;

nej, I forstår ikke Mit Sprog, lige så lidt som I forstår Mine undere, fordi I har foretrukket djævelen; hvad Jeg end siger eller beder om, trænger ikke ind hos jer, eftersom I har tabt fornemmelsen for Min Ånds sprog;

Jeg tørster efter jeres frelse, Jeg tørster efter at dele Mit Rige med jer, Jeg tørster efter, at I forsoner jer med hinanden, så I med et oprigtigt hjerte kan sige: Jeg er forsonet med Gud; jeres splittelse er en synd, og ingen kan påstå at være retfærdig, når han fra sine læber mistror ikke kun sine brødre, men også lederen af dem alle;9

retfærdighed, barmhjertighed, god tro! dette skulle I have praktiseret uden at have negligeret de andre dele af Min Lov; og I, I som finder glæde ved jeres deling og sværger ved Min Trone og ved Mig, som sidder på den, Jeg siger jer, som Jeg engang sagde:

”I er som hvidkalkede grave, der udefra ser smukke ud, men indeni er fuld af døde mænds ben og af al slags fordærv”

hvordan kan I tro, I kan undslippe fordømmelse? I mislykkes med at behage Mig, og jeres lig ligger og flyder i denne ørken, som I lever i; ved at synde imod hinanden i jeres splittelse, er det Mig

Lammet,

I synder imod, denne splittelsens synd som dagligt sønderslider Mit Legeme; det er Jeg, Lammet, som I med vold og med jeres egen lov leder hen til at blive korsfæstet igen; det er Mit Legeme, I lemlæster og knuser,

Jeg er Offeret;

kan I ikke se? kan I ikke se, at I er i ledtog med dæmoner? kan I ikke se, hvem I deler jeres bord med? hvordan kan Jeg glæde Mig, når alt, Jeg ser, er dæmoner, som sidder til bords med jer? så længe I glæder jer over jeres splittelse, er I under Satans magt, som uden ophør med løgne salver dem, som glæder sig over deres splittelse; I ser på hinanden for at få godkendelse fra disse budskaber om enhed, og I bekymrer jer ikke om, at i denne Påske vil Mit Legeme igen gå igennem ulidelige smerter på grund af jeres splittelse;10 tro på, at Jeg er Ham, vær ikke slaver af jeres tankegang; kom til Mig, så længe dagen varer, snart vil natten omslutte denne verden; Jeg har bedt om at se jer11 og tale til jer, og det gjorde Jeg, for det er på grund af ønsket om at forene jer, at Jeg har påvirket jer med Mine Budskaber om Enhed;

men hvor svært er det ikke for dem, som er slaver af deres tankegang, at komme ind i Visdommens Mysterier! hvor svært er det ikke for dem, der er rige i ånden, at komme ind i Mit Rige! Jeg siger jer:

mange som er de første,
vil blive de sidste,
og de sidste skal blive de første;

Mit barn, vær Min Himmel ved at hellige dig selv til Mig, Jeg er med dig;


1 Ved at Påskefesten er adskilt
2 Lukas 12:10
3 En kan ikke i denne tilstand erkende det onde, og kan således ikke ANGRE og blive tilgivet.
4 Jesus talte om disse mennesker med mig.
5 Modernister og sekter
6 Det er også derfor at det Hellige Ligklæde forstyrre dem så meget.
7 1 Johannes 2:9
8 Adam og Eva
9 Paven.
10 Kristus lider på en mystisk måde.
11 Alle dem som inviterede mig for at give dem budskaberne om enhed og tale til dem i Kirkernes Verdensråd i Geneve.