24. december 1991

(Juleaften)

Min Herre?

Jeg Er; støt dig til Mig, barn;

(Med min sjæls øjne så Jeg Jesu Hellige Ansigt. Han lignede et barn med store uskyldige øjne.)

enorme udbedringer skal gøres, for at denne jords sår kan læges; sår og skader påført af ondskab og synd;

– glæd din Frelsers øjne og udvid mere;

lad det ske,

at Mit Budskab bliver så vældigt og så omfattende og taler for sig selv, at Ondskaben, Ligegyldigheden, og Ateismen vil blive overvældet og vil angre; barn! hold fast på kanten af Mine klæder og stræk1 dig endnu længere nu, fra den ene ende af Jorden til den anden; gå ind i Mine Helligdomme, hvis de byder dig velkommen i Mine Helligdomme;

hvis mennesker nægter dig adgang, så lad det ikke plage dig eller bringe dig sorg, fortvivl ikke; dine undertrykkere vil på Renselsens dag se tilbage på disse scener og græde, fordi de husker deres afvisning; de vil indse, at de afviste Vore Guddommelige Hjerter, ikke dig; Vore To Hjerter, som profeterede;

datter, følg mine blodplettede Fodspor og forkynd Mit Hellige Navn i enhver forsamling; tiden er kommet, hvor du ikke længere bør tøve; plant Vingårde overalt og hvor som helst, du kan, skab haver af ørkener; Jeg har velsignet Mine Budskaber til at have fremgang og slå rod, så fat mod, datter;

(Pludselig følte jeg et ”sværd af ild” gennembore mig, og jeg råbte: ”Herre! Jeg savner Dig!”)

du savner Mig, fordi du så Min Herlighed … skriv:

– fæstning efter fæstning bliver belejret af den Lovløse; Jeg kommer i dag og ofrer Min Fred til hele menneskeheden, men meget få lytter; Jeg kommer i dag med fredsbetingelser og et Kærlighedsbudskab, men freden, Jeg tilbyder, bliver spottet af verden, og Kærligheden, Jeg giver dem, bliver latterliggjort og hånet på denne Min Aften, hvor Jeg blev Født; Menneskeheden fejrer disse dage uden Mit Hellige Navn; Mit Hellige Navn er blevet afskaffet, og dagene for Min Fødsel tager de som en stor ferie og dyrker afguder;

Satan er trængt ind i Mine børns hjerter og har fundet dem svage og sovende; Jeg har advaret verden; Fatimas Budskab taler: at Jeg på Min Dag vil få solen til at gå ned ved middagstid og formørke Jorden ved højlys dag; Jeg vil tillade Dragen at bide denne syndige slægt og udslynge en Ild, som verden aldrig tidligere har set eller nogensinde kommer til at se igen, for at brænde hendes utallige forbrydelser;

I vil spørge: ”vil alle indbyggerne omkomme, de gode med de onde?” Jeg siger jer: ”de levende vil misunde de døde; af to mænd vil den ene blive taget;” nogle vil spørge: ”hvor er Elias og Moses, som skal komme? ”Jeg siger dig, du onde slægt: Vi2 har ikke talt i lignelser alle disse år: Elias og Moses er allerede kommet, og I genkendte dem ikke, men behandlede dem, som I ville;”

du har ikke lyttet til Vore To Hjerter, Min Moders Uplettede Hjerte og Mit Hellige Hjerte, du troløse slægt … Vore To Hjerter har ikke talt i lignelser eller i gåder; alle Vore Ord var Lys, og Vore Hjerter lyser som To Lamper tæt ved hinanden så strålende, at enhver kan se, men I har ikke forstået; ligesom To Oliventræer3, et til højre og et til venstre, har Vore Hjerter i så mange år forsøgt at genoplive jer; ligesom To Olivengrene, der lader olie4 flyde ud for at helbrede jeres syge generation og hele jeres sår, men jeres generation behandlede vore To Hjerter, som de ville; Vore To Hjerter er salvede5 og er levende, De er som et skarpt tveægget6 sværd, som profeterer, men denne generations oprørske ånd korsfæster på ny Mit Ord,7 det tveæggede sværd, og afviser Vore To Hjerter, som taler til jer i dag; ligesom Sodoma og Egypten afviste Mine budbringere;

denne tidsalders stædighed har overgået Faraos, fordi deres påstand om egen kundskab er blevet en kamp imod Min Kundskab,8 Vore To Hjerter er i sandhed blevet en plage for mennesker af denne verden;9 men snart, meget snart nu, skal Min Røst høres igen, Jeg vil komme til jer med torden og ild; Retfærdigheden er nær; og Vore To Hjerter, som I har bekæmpet, skal sejre til slut;10 og riget af denne verden vil blive Mit Rige;11 alt dette er meget tæt på nu;

åbn jeres øjne og se jer omkring; Jeg giver jer alle Tidens tegn, og I, I, som arbejder på at bringe hengivenhed til de To Forenede Hjerter frem i lyset, tab ikke modet; Johannes’ Åbenbaring såvel som Zakarias’ Bog taler om denne Sandhed; frygt ikke, udbred denne hengivenhed med tillid og mod;


1 Jesus mener at udvide rammerne og mulighederne for at sprede Hans uopsættelige budskaber.
2 Kristus mener de To Hjerter, som er de to vidner i Åb 11:1-13 og i Zak 4:1-14
3 Åb 11:4 og Zak 4:3
4 Zak 4:12
5 Zak 4:14
6 Åb 1:16
7 Hentyder til Åb 11:8-10
8 Hentyder til Åb 11:7
9 Åb 11:10
10 Hentyder til Åb 11:11
11 Åb 11:15