25. november 1991

Herre, har jeg svigtet Dig på nogen måde?
Du har kaldet mig,
men har jeg virkelig svaret Dig?
Har jeg virkelig lyttet til Din Stemme,
eller har jeg ignoreret Den?
Har jeg måske været ufølsom over for
Dit Hellige Hjertes anmodninger?
Har Du taget Dine Kærlighedsfulde Øjne
bort fra mig, O Allerhelligste?

I min ånds kval beder jeg og spørger Dig:
Hvor er de Øjne,
som så så kærligt på mig?
Hvor er min Bolig, Dit Hellige Hjerte?
Hvordan kan det være,
at jeg ikke kan høre Din Stemme
eller føle Dit Nærvær?
Har jeg mistet Dit Venskab
på grund af min ufølsomhed?
Har jeg ikke længere Følgeskab med Dig,
O Allerhelligste?

Min præst! den døde krop vil blive kastet i et hul, begravet og glemt; datter fra Egypten, tag imod Min Fred; Jeg har sat dig i de levendes land; se på Mig og hav tillid til Min Kærlighed og Mit Venskab; få Mig ikke til at græde af smerte, hvordan skulle Jeg kunne forlade dig? men den onde prøver desperat at plyndre alle de rigdomme, Jeg Selv har givet dig; Jeg har løftet dig op fra graven, og han ønsker dig tilbage og begravet; datter, stol på Mig, Jeg vil ikke efterlade dig forældreløs; tag imod Min garanti, datter; Jeg vil aldrig svigte dig!

hør Mig: vær rolig, du har ikke spildt dit krudt,1 du er så svag, svag og magtesløs, og åh! hvor kan Min Ånd ånde frit i dig! hviskende i ekkoer vibrerer Jeg ved dit øre Mine Ord, som skal udtales i Mine Forsamlinger; ja, sjæl, du er ulærd og yderst magtesløs over for alt, hvad der hedder Kundskab og Visdom; så hvordan skulle din ånd kunne fatte alt dette, hvis ikke den Ånd, som taler igennem dig, er Min Egen?

Vassula2 … du er så dyrebar for Mig … lyt, Mit barn, der er en Engel ved din side til at forbarme sig over dig, trøste dig og bede for dig; vent, Jeg har mere at sige; Jeg erkender din forbløffende svaghed, derfor vil Jeg bruge denne svaghed til at drage Mit folk til Enhed og vise dem, hvad Jeg, Herren, føler ved deres forsømmelighed; Jeg vil vise dem, hvad Jeg ønsker mest; Jeg vil i din svaghed vise dem, hvad Jeg mener om de skel, de har skabt imellem sig; – sig Mig, er I ikke alle lige, skabt med Mine Egne Hænder?

Jo, Herre.

hvem er ikke skabt i Mit Billede?

Ingen, Herre! Hvordan bliver du påvirket af deres måde at tænke på, min Herre?

på grund af menneskets primitive stolthed er Min Faders Retfærdighedsbæger fuldt, på grund af deres stivhed efterlades de ubeboede! mange af dem taler om enhed og broderskab, men deres ord er falske, tomme;

– vis jeres oprigtighed i jeres Skabers Øjne ved at bøje jer; vis jeres oprigtighed i jeres Skabers Øjne ved at forene Påskedatoen; vis jeres oprigtighed over for Mig ved at bryde brødet sammen; klæd jer i majestæt og pragt med ydmyghed og ikke med udvendig gudsdyrkelse og fromhed;

omvend jer! engang levede I i ydmyghed, enkelhed og grænseløs kærlighed og havde rigeligt med mad på bordet; ja, Min Kirkes storhed overgik alt og alle levende skabninger, fordi Eukaristien var Min Kirkes liv;

– hvis Min Kirke i dag mangler lys, er det, fordi mange af Mine kirker har afskaffet Mit Evige Offer;3

– kan nogen stirre gennem disse mørke skygger og stadig hævde, at de kan se? kan nogen prale af at have undsluppet baghold i dette mørke? men så længe I siger: ”vi ser”, beholder I jeres skyld! Jeg har sagt, at Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold, og som Jeg også må lede; men ikke så snart har Jeg ført et vildfaret lam tilbage i folden for at leve et Sandt Liv i Mig, knap har Jeg givet ham synet tilbage, før I går løs på ham for at tage Himmeriget fra ham;

– kan en djævel åbne blindes øjne? kan han få ham til at råbe ”Abba!” så hvis I ikke angrer, vil Min Faders Hånd falde på jer; Jeg kan ikke længere holde Hans Hånd tilbage; hvis ikke hver enkelt af jer tilgiver jeres broder af hjertet, vil Min Faders Hånd falde hurtigere, end I tror;


1 Fristeren kom til mig og sagde, at jeg ikke gjorde nok for Herren, og at alle mine møder i England og Irland var en total ”fiasko”, og at alle de ord, jeg havde talt til dem, var spildte. Jeg gik i panik og troede, at Herren havde vendt mig ryggen.
2 Jesus udtalte mit navn næsten som en hvisken.
3 Forudsagt af profeten Daniel 11:31.