9. november 1991

(Manchester )

Herre?

Jeg Er; du lille, vær velsignet;

der er stadig nogle få ting, Jeg ønsker at skrive gennem dig; så tillad Mig at bruge dig; tænk på, datter, hvad du har tilegnet dig af Kundskab fra Mig; Jeg vil forstærke Mit tempel,1 så dets struktur bliver solid og stærk og vil forblive uskadt efter hvert slag, der måtte ramme det; Jeg skal blive større i dig, ikke mindre; lad Min Ånd hvile i dig; Den Hellige giver dig Sin Fred;


1 Jesus mener mig.