24. oktober 1991

Herre, lad mig få lov at tjene Dig.
Det skylder jeg Dig nu.
Du er kendt for Din Barmhjertighed,
og jeg ved, at hvis jeg klynger mig til Dig,
vil Du ikke bare ryste mig af,
jeg ved, Du vil frelse mig.
”luk munden op,
så skal Jeg fylde den”1
Jeg beder Dig,
giv mig at spise af Din Manna.2

forbliv i Min Nåde; Jeg er ikke en Gud, som ikke kan blive bevæget; Mit Hjerte er fyldt af Medlidenhed, og Jeg tillader Mig at blive berørt; kom, Jeg er dit skjold i disse krigstider;

Herre,
Jeg regnes blandt dem,
som angribes voldsomt af Satan.
Hvordan kan Dit folk høre om Dine
undere i mørket? Djævelen ønsker
at lamme hele Din Plan!
Hvor længe endnu skal Din
Retfærdighed ligge i glemslens land?
Vis nu, Barmhjertighedens og
Retfærdighedens Herre,
at Du er vor hjælp og trøst.

du behøver ikke frygte; til sidst vil Vore Hjerter sejre; Jeg vil vise alle, hvordan Jeg kan frelse; Skrifterne skal gå i opfyldelse; du ser, det står skrevet,3 at dyret, der stiger op af Afgrunden, skal føre krig mod de To Lysestager, som står foran verdens Herre, de To Vidner, som repræsenterer Mit Legeme og er Mit Legeme, de, som i tider med lidelse, prøvelser og forfølgelse ved deres store sjælsstyrke har bevist, at de er Mine tjenere, de, som bærer Mit Ord og er Mine talerør, og de, som har fået givet Sandheden for at være som engle og et ekko af Ordet, fordi de har tilladt Min Ånd at være deres Leder, da Han gav hver af dem en Elias-tjeneste;

den appel, som de kommer med i Mit Navn, er i virkeligheden Min appel gennem dem, de løfter deres stemmer for at minde jer om Min Lov ligesom Moses på Horebs bjerg, men det er Jeg, som taler gennem dem, og skønt det for Jordens befolkning ser ud til, at disse To Profeter4 er besejrede af Fjenden, vil Jeg ånde liv i dem, og de vil rejse sig;

”for som Jorden bringer spirerne frem, og frø spirer frem i haven, sådan lader Gud Herren retfærdighed spire og lovsang gro frem for alle folkenes øjne;”5 Jeg vil forvandle jeres ynkelige legemer til kopier af Mit herlige Legeme; så vil I se en ny himmel og en ny jord spire frem; den første jord og den første himmel skal forsvinde, det betyder: den gamle By, som er kendt under de symbolske navne Sodoma og Egypten, for Mit Ord blev igen korsfæstet inde i hende,6 fordi verdens folk igen ikke genkendte Mig, skønt Jeg kom til Mit Eget Domæne, accepterede Mit eget folk Mig igen ikke, men behandlede Min Helligånd, som de ville, og tillod Dyret at føre krig imod dem, Jeg har sendt;

disse to byer i én repræsenterer Sodomas og Egyptens afvisning af Mine Budbringere og den totale døvhed ligesom Faraos stædighed; disse byer vil blive erstattet af det Ny Jerusalem; i stedet for Sodoma og Egypten skal du kaldes:

– Det Ny Jerusalem –

Retfærdighedens By, Hellighedens By; og når dette sker, vil de overlevende, overvældede af frygt, kun prise Mig;7

Jorden skal nu føde og har fødselsveer, Mit barn, og skriger højt i fødselssmerter; men ventetiden er meget snart ovre; Jeg ånder allerede på jer, skabning, genopliver jer den ene efter den anden, renser jer alle; så hvis nogen har protesteret, er det ikke dig, han har protesteret imod, men Mig, Jeg, som har givet dig Sandhedens Helligånd; og hvis de igen korsfæstede nogen mellem de to Byer med de symbolske navne Sodoma og Egypten, korsfæstede de Mit Ord igen; men efter tre og en halv dag8 vil Mine To Lysestager udstråle et stærkere Lys, fordi det kommer fra den stråleglans, som omgiver Ånden; håb derfor, Mit barn; Min Ånds løfte er til din tid;

du tilhører Mit Hus, ecclesia skal genoplives;

(Senere)

(Budskab til Filippinerne:)

fred være med jer; sig til Mit folk at de skal grunde over Min Lov; skriv:

– Jeg forsoner verden –

fortæl dem, at det er Jeg, Jesus; hvis de spørger, hvad Mit Budskab til dem er, så sig til dem:

– Jeg kommer for at forsone jer
med Mit Hellige Hjerte –

og idet Jeg forsoner jer med Mig, vil Jeg bede jer om, for Min store Kærligheds skyld, at forsone jer med hinanden; Jeg har til hensigt at forsone verden med Mit Hellige Hjerte og således gøre jer alle til nye skabninger;9

dette er Min Ånds løfte;

sandelig siger Jeg jer, at den, som sår selviskhedens frø, skal høste fordærv, og når han står over for Mig på Dommens Dag, vil Jeg sige til ham:

”gå! bort fra Mig;
gå til Ødelæggeren,
som fordærvede dig!”
hvis ikke Jeg hører
et råb om anger
,

vil lugten af død, som fører til død, fortsætte med at stige helt op til himlen, Jeg ønsker ikke mere af dette, hvad Jeg ønsker fra jer, er:

røgelse

Jeg ønsker, at I skal være ligesom et røgelseskar fyldt med røgelse på et alter, elskede børn, lad jeres land blive forvandlet til et mægtigt Alter, som ofrer Mig duften af røgelse; Jeg ønsker, at I lever helligt, for Jeg er Hellig; hver dag rækker Jeg Mine Hænder ud mod jer for at løfte jer op til Mig;

Jeg har vist Min Kærlighed til jer gennem alle tider, og ligesom en hyrde, der redder sine får fra løvens gab, kommer Jeg igen i dag for at redde jer fra Slangen; på trods af jeres forfærdelige elendighed vil Jeg ikke ødelægge jer, som Jeg ødelagde Sodoma og Gomorra, Jeg ved, hvor undertrykte jeres trængende er, og hvordan de fattige knuses dagligt; Jeg ved også, hvor elendige I er, og åh! Jeg kender jeres forbrydelser … og de er mange; på grund af volden mod jeres sønner er der udgydt meget uskyldigt blod i jeres land!

Jeres ulykker, som er forårsaget af synd, har udfordret Min Barmhjertighed, og for Min store Kærligheds skyld kalder Jeg i dag jeres folk sammen; indkald alle under Mit Hellige Navn og sig til dem, at Jeg ikke anklager nogen, og Jeg kommer heller ikke for at true jer; fortæl jeres folk, at Jeg vil udgyde Min Kærlighedsånd over dem; som et slør fra oven vil Jeg brede Mig ud over jeres land, og som en tåge skal Min Kærlighedsånd omslutte jer og endog trænge ind gennem jeres døres og vinduers hængsler;

Jeres folk vil ikke blive skuffet over Mit Besøg; med Min Rensende Ild vil Jeg fortære korruption, og som en høstarbejder vil Jeg bruge Min Segl og afskære denne ondskabens høst, bundte den og kaste den i ilden for at brændes, og i dens sted vil Jeg så sædekorn fra Himlen: Kærlighedens sædekorn; dette er jeres Herre, der taler, Han er Den, der elsker jer mere, end noget menneske kan fatte;

det er Jeg, Jesus, jeres Frelser,

som står for jeres dør nu; og Jeg siger jer igen: kom! kom til Mig, I, som er undertrykte, og Jeg vil lindre jeres nød og trøste jer, kom! kom og tag imod alle Mit Hellige Hjertes Skatte; Guds Rige10 er iblandt jer, I skal bare træde ind i det; Mit Hus er jeres hus; Jeg har åbnet døren til Mit Rige for enhver; kom, bliv ikke længere fristet af vold, gengæld ondt med kærlighed —

tilgiv!

hvorledes kan Faderen ellers tilgive jer, hvis I ikke er villige til at tilgive? spis af Min frugt og ikke af Min fjendes frugt, for mørkets børn er onde selv mod deres egne, fordi Ondskaben er deres herre, som lærer dem at blive som ham, og den mand, som er uærlig i små ting, vil også være uærlig i store ting; kald jeres venner sammen og bed; Jeg vil høre jeres bøn:

enhver angrende synder vil blive hørt
i Himlen

Jeg, Jesus, velsigner jer alle og efterlader Min Kærligheds Suk på jeres pander;


1 Sl 81:11
2 Helligånden.
3 Åb 11:7
4 Elias’ og Moses’ ånd: Profetiens Ånd.
5 Es 61:11
6 Åb 11:8
7 Åb 11:13
8 Åb 11:11 Symbolsk tal
9 Åb 21:1
10 Det er Kirken.