27. juni 1991

kom, lad os arbejde; tro på Mig;

– det er blevet sagt, at inden Min Store Genkomst vil der være tegn; I skal være opmærksomme på disse tegn, som er optakt til Min Herligheds Dag; man kan ved at læse Skrifterne omhyggeligt opdage alle disse sandheder; hvordan kan det være, at jeres sind ikke er åbnede til at forstå Skrifterne? kom nu og forstå; hør Mig nu, Mit barn: din generation trives i sit oprør; hvor er frafaldet stort! fra Min side har Jeg forøget Mine kald, Mine advarsler, Jeg gjorde tegn til jer dag efter dag, Jeg forøgede Mine Velsignelser; men Jeg fik ingen svar; Jeg sagde: “mon Jeg finder nogen, når Jeg kommer?” hvorfor svarede ingen, når Jeg kaldte? men i stedet for et svar på Min bønfaldelse vendte I ryggen til Mig, “hvem mener Han, at Hans Budskab er til?” er alt hvad Jeg hørte; hvor de dog gør oprør, og hvor de dog taler bespotteligt imod Min Guddommelighed! men intet menneske er i stand til at afværge den Fastsatte Tid eller Time; den skal komme over dem lige så pludseligt som et tordenskrald;

i dag, datter, er Antikrist Oprørets ånd, som kommer fra Satan, som Skrifterne definerer ham: Lovløshedens Menneske,1 som er ødelæggelsens vederstyggelighed opstillet i Mit Tempel, hvilket profeten Daniel talte om – hver og én af jer er Mit Tempel … den, som Skrifterne kalder Fortabelsens Søn, og som defineres som ødelæggelsens vederstyggelighed, er et af de to indledende tegn på Tidernes ende; det andet tegn er jeres store frafald;

din tidsalder, Mit barn, er holdt op med at give Mig den tilbedelse, som I skylder Mig, men også jeres Liv; Satans plan var at overvinde denne tidsalder og få jer til at tro, at I kan klare jer uden Mig; så derfor trængte Oprørets ånd, som er Antikrist, ind i Min Bolig;2 det er Lovløshedens ånd, for ikke at sige mere, og den har i dag stillet sig op i selve det inderste af Min Helligdom3; denne Oprørets ånd får dem, der har den, til at råbe: “Jeg er en gud!”4 mennesker er faldet fra, og i deres frafald åbnedes vej, så Satan kunne gå ind i dem og føre dem alle til en voldsom død;

denne Oprørets ånd, som ødelægger ens sjæl, ens sind og ens hjerte, er Modstanderen, som apostlen Paulus talte om; han, som hævder at være så meget større end alt, hvad mennesker kalder ”gud”, så meget større end alt andet, der tilbedes;5 han, som siger: “Jeg vil konkurrere med Autoriteten,”6 så sætter de sig selv i Mit sted7 og udsteder deres egen lov for at føre krig mod Min Lov og alt, hvad der kommer fra Min Ånd;

dag efter dag, time efter time, fortsætter de med at bedrøve Mig og krænke Min Helligånd; O, støv og aske, I som fjernede Mit Evige Offer fra jeres indre, ønsker I at dø? hvorfor konkurrerer I med Mig? hvorfor fornægter I Min Nådes Helligånd? enhver, som fornægter Mig, er Antikrist, for han fornægter Faderen, Sønnen og Helligånden, som er én og den samme, fordi Vi alle tre er ét;8

i dag benægter mange af jer udgydelsen af Min Helligånd; nåden og gaverne, som Min Helligånd giver jer på grund af Min Uendelige Gavmildhed, bliver ignoreret og undertrykt; disse folk fornægter og afviser alle Min Ånds gaver; mange går omkring og opretholder den ydre facade af religion, men afviser Min Kirkes indre kraft, den indre kraft, som er Min Helligånd;

de siger: “jeg har bevaret min tro, og alt, hvad der nu venter mig, er min retfærdigheds sejrskrans;” Jeg spørger jer: har I gjort alt, hvad I kan, for at kunne træde frem foran Mig? Jeg har prøvet at vække jer og fortælle jer, at I er som en udtørret flod, og at alt, hvad I siger, er hult; og mens en synder bliver omvendt ved Min Helligånd, er han næppe kommet ind i Mit Hus, og knap har han opdaget Mit Hjertes Skatte, der er reserveret til jer alle, før I kommer over ham som en storm for at friste ham tilbage i gudløshed; han, som netop var undsluppet oprøret, ham frister I tilbage til oprør;

på Dommens Dag vil Jeg sige jer; I har ikke troet på Mig, men gjort Mig til løgner, fordi I ikke har troet på det vidnesbyrd, Jeg gav jer om Talsmanden, Påminderen af Mit Ord, ja, Min Sandheds Helligånd, Ham, som I aldrig ophørte med at ignorere og forfølge, aldrig ophørte med at fornægte og undertrykke; i stedet for at slutte jer til helgenerne, som med velsignelser og glædesråb hylder og priser Min Helligånd, jager og forfølger I dem uophørligt og klynger jer til jeres illusion om fromhed; I provokerer Mig med jeres konstante fornægtelser …

hvordan kan Jeg så andet end lade stene manifestere Min sorg? I forbyder Min førstegrøde at hylde Min Helligånd, og derfor siger Jeg jer: hvis disse tier, vil stenene råbe9 Min sorg10 ud; hvad Jeg engang sagde til Jerusalem, siger Jeg nu til jer med sorg: “hvis I blot havde forstået Mit Fredsbudskabs Herlighed! men ak, det er skjult for jeres øjne!” om I blot havde fattet Min Helligånds Herlighed, som skænker jer alle velsignelse efter velsignelse … men ak, I hverken ser eller hører Talsmanden, Helligånden, som Faderen sender i Mit Navn, og som lærer jer og minder jer om alle de sandheder, Jeg har givet jer, for denne verdens fyrste bruger jeres frihed til jeres egen undergang.

Herre, vis også dem Din Barmhjertighed
og som Du fik mig til at høre Dig,
lad også dem høre;
og som Du viste mig Din Skønhed
og efterlod mig blændet,
vis også dem Din Fuldkommenhed.

de lytter ikke, de lytter kun til deres egen stemme, selv mens Mine Tårer flyder for øjnene af dem, er der intet svar; Jeg er gået i alle retninger for at finde en måde at bryde igennem deres døvhed på og bede dem om at komme til Mig og basere deres styrke på Mig, så Jeg til gengæld leder dem til hellighed og lader dem arve Mit Lys;

Jeg er den Hellige, som de så ondskabsfuldt forråder, og Jeg er den første til at tilgive dem, hvis de blot havde ét øjebliks anger … men så længe de holder fast ved deres selvtilstrækkelighed, vil de ikke høre Mig, og de vil heller ikke være i stand til at se, hvordan Jeg i dag fuldstændigt og som aldrig før åbenbarer Mit Hellige Ansigt for hele verden;11 Jeg, Herren, vil blive ved med at skinne på jer, skabninger, og Jeg vil sprede Mit Lys over hele denne jord; solen, som er formørket, og månen, som mistede sin klarhed12 i jeres tidsalder, leder jer jeres mørke til frafald, Jeg siger jer, snart vil jeres trængsler være ovre;

Jeg har i sinde at forvandle jeres marskland13 til en have; natten til dag; jeres byer14, som nu kun er murbrokker, til byer af Lys; jeres ødelagte altre15 vil blive genopbygget, og til jeres templer16 vil Jeg med Min Egen Hånd lægge fundamentet; Se, Jeg gør alting nyt,17 Jeg vil forny jer alle med Min Helligånd; kom, Vassula, Mit lam, alt vil blive skrevet, og som Jeg ønsker alting skrevet;

Kærligheden er ved din side;


1 Læs 2. Thess 2:1-12
2 I vore sjæle.
3 I det inderste af vore hjerter.
4 Ez 28:2. Es 14:14 og 2.Tess 2:4
5 2 Tess 2:4
6 Hentyder til Es 14:13-14: ” jeg gør mig lige med den Højeste”
7 Hentyder til Ez 28:1: ”Jeg sidder på en gudetrone”
8 1 Joh 5:8
9 Luk 19:40
10 Guddommelige manifestationer ved, at billeder og statuer af Jesus og Maria græder.
11 Henvisning til Joel 3:1
12 Henvisning til Matt 24:29
13 Os.
14 Os.
15 Os.
16 Os.
17 Åb 21:5