27. marts 1987

Vassula, Jeg elsker dig;

Jeg elsker også Dig, Jesus.

hvor Jeg længes efter, at alle Mine præster må blive hellige, eftersom de repræsenterer Mig; Jeg ønsker, at de bliver rene, hellige, ydmyge og barmhjertige; Jeg ønsker, at de tillader Mig at lade Min overflod af Kærlighed strømme ind i deres hjerter; Jeg ønsker, at de må drage mere af Mit Hjertes Rigdomme og fylde deres hjerte, gennemtrænge det, så det flyder over og således udbreder Det over hele verden; det er nødvendigt, at de søger at forstå Mine lam og elske dem og helbreder dem; men for at kunne gøre alt det, må de lære at elske Mig lige så meget, som Jeg har elsket dem; de må lære at elske Mine børn, som Jeg elsker dem; de må ære Min Kirke;

Jeg ønsker kærlighed; Vassula, fortæl dem det, lad dem vide, at Mine læber er sprukne og tørster efter kærlighed; hvad nytte har Jeg af ofre og ritualer, når deres hjerter er forstenede og golde.

Jeg ønsker at gøde denne ødemark med Integritet; Jeg har brug for varme, Jeg har brug for en levende flamme, for renhed, tjenstvillighed og brændende kærlighed; tillad jer selv at drage fra denne Uendelige Kærlighed og fylde jeres hjerter op; alt, hvad Jeg beder jer om, er troskab, renhed og kærlighed; kom, kom til Mig med anger, kom og omlæg jeres liv; Jeg vil ophøje jer, og I vil modtage Mig; Jeg ønsker at minde jer om Mine Veje;

Jeg har givet jer så mange budskaber og tegn, tegn som I ignorerer; har I glemt Mine ord? bliv ikke overraskede over det svage redskab, Jeg bruger til at manifestere Mine ord; hvorfor, Jeg kunne tage en hvilken som helst af disse sten og forvandle dem til Mine hengivne tjenere!

nogle af jer vil lede efter beviser for, at det er Jeg, Jesus, der giver jer dette Budskab; har Jeg ikke sagt, at Jeg vil udgyde Min Ånd over hele menneskeheden, og at Mine sønner og døtre vil profetere, at Jeg vil vise varsler i himlen og på Jorden? Mine veje er ikke jeres veje, og Mine tegn er ikke jeres tegn;

Jeg åbenbarer atter Mit Ansigt, men hvor mange af jer vil tro? Jeg jamrer af smerte, Jeg kvæles, Jeg bliver kvalt ved at se Mit afkom fyldt med døde ord; troskab… er det, hvad I regner jer selv for at være, når jeres hjerter er døde?

kom, kom og absorbér fra Mit Hjerte; Jeg beder jer indtrængende om at angre og blive bedre; elsk Mig af et rent hjerte og ær Min Hellige Eukaristi; ja, alle I, der regner jer selv for retfærdige og fromme, I må komme og forandre jeres hjerter; åben jeres hjerter og modtag Mig, og når I gør det, vil Jeg fjerne sløret fra jeres øjne og åbne jeres ører;

Vassula, Jeg vil diktere for dig i morgen; du kan hvile dig nu, elskede; opfattede du Mig, mens Jeg skrev?

Ja, Herre. Du befandt Dig bag min højre arm. Var Du der?

Ja, det var Jeg; ja, nu er Jeg foran dig, Vassula; ja føl Mit Nærvær, som du gør det nu; vær ikke bange, Jeg vil være nær ved dig;

kom, lad os hvile i hinanden;