15. april 1991

Herre,
kom til os i fuld kraft
med Din Helligånd.
for ligesom Du, milde Abba,
herliggjorde Din Søn,
og Din Søn herliggjorde Dig,
er timen kommet, hvor
Din Sandheds Helligånd
herliggør Din Søn.
Bevis for verden,
at Dit Ord er noget levende og aktivt
og ikke blot trykte ord på papir.
Lad Din Helligånd
“vende fædres hjerte
til deres sønner
og sønners hjerte
til deres fædre.”1

fred være med dig; Vassula, Skrifterne lyver aldrig; det er blevet sagt, at i de sidste dage, som kommer, vil mennesker i det ydre vise deres gudsfrygt, men de har fornægtet dens indre kraft;2 åh! Min elskede, mon der vil være nogen tro tilbage ved Mit Komme? …

– Min Kirkes indre kraft er Min Helligånd, levende og virksom; ligesom et hjerte i en krop er Min Helligånd Hjertet i Mit Legeme, som er Kirken;

– Min Kirkes indre kraft er Min Helligånd, som giver frit og uddeler sine gaver og sin nåde til gavn for Kirken;

– Min Kirkes indre kraft er Min Helligånd, som skal minde jer om Mit Ord, Han åbenbarer intet nyt, men den samme undervisning givet af den samme Ånd;

– Min Kirkes indre kraft er Min Helligånd, som forvandler, opløfter og gør jer til virkelige kopier af Mig Selv;

– Min Kirkes indre kraft er Min Helligånd, denne Ild, som levendegør jer, renser jer og gør jeres ånd til søjler af ild, brændende gløder af kærlighed, levende fakler af lys, så I uden frygt forkynder Mit Ord og bliver den Allerhøjestes vidner og lærer andre kun at søge efter Himmelske ting;

– Min Kirkes indre kraft er Min Helligånd, det Liv og den Livsånde, som holder jer i live og får jeres ånd til at længes efter Mig og kalde Mig: Abba; hvis du afviser, Mit barn, og undertrykker Min Helligånds gaver, hvilke tjenester vil du være i stand til at udføre og tilbyde Mig? vær ikke som døde kroppe, som i det ydre viser deres gudsfrygt, men fornægter dens indre kraft, og således med virkningsløse spekulationer begrænser Mig i Min Guddommelighed; I må ikke hindre dem, der kommer til Mig som børn og lever et liv i hengivenhed til Helligånden; det er Jeg, som kalder dem til Min Helligånds bryllup;

hellighedens hemmelighed er: hengivenhed til Mig jeres Gud, og I kan intet gøre af jer selv, med mindre Min Ånd, som lever i jer, leder jer og lærer jer om Himmelske ting; sandelig siger Jeg jer, den, der frygter Mig, vil tage imod Min tilrettevisning; sov derfor ikke nu, for dette er de Tider, hvor man bør være vågen og på vagt, mere end nogensinde; dette er Tiden til at åbne jeres ører og lytte til Min Ånd og ikke ignorere den; spil ikke den kloge på det forkerte tidspunkt ved at tilsidesætte Min Helligånds Livsånde og undertrykke den indre kraft, som aktiverer Min Kirke;

ønsker du at være klog? så åbn dine øjne;

ønsker du at være klog? så åbn dit hjerte og dine ører, Min ven, ikke din forstand; en klog person foragter aldrig en advarsel fra Ånden, kun den stolte kender ikke noget til frygt; at frygte Herren er begyndelsen til Visdom;

ønsker du at være klog? søg efter Sandheden, som desperat læner sig ned over jeres elendighed for at frelse jer! Se, Hvem der bøjer sig ned over jeres elendighed og jeres ondskab for at drage jer til Sig og løfte jer op af jeres grave for at ånde Liv i jer igen!

O kom! misforstå Mig ikke, Jeg tvinger jer ikke eller prøver at krænke jeres frihed! Jeg har forbarmet Mig over jer, generation; sig ikke, at alt, hvad Jeg havde at sige, er blevet sagt; hvorfor begrænse Mig som jer selv?

Jeg er Den, der Minder jer om Mit Ord, ja, Min Kirkes indre kraft, og Jeg er fri til at sende jer nye tegn og gøre friske undere; Jeg er fri til at opvække dig, generation, og udgyde helbredende balsam over dig fra Mit Hellige Hjertes Rigdomme, når Jeg vil, og over hvem Jeg vil; Jeg er ved at bygge, ja, genopbygge Min Kirke, som nu ligger i ruiner, så lad Mig ikke stå over for dig, generation, på Dommens Dag og være nødt til at sige til dig: du, du var en af Mine forfølgere, som rev ned, mens Jeg byggede op; Barmhjertigheden står foran jer nu, og Min Medfølelse banker på jeres døre i disse trængselstider;

I kalder jer selv hellige? bevis at I er hellige ved at vise Mig jeres tilbedelse af Mig; bevis at I er hellige ved at vise Mig de sjæle, I omvender og bringer til Mig, for Mit Rige består ikke af talte ord eller af en tilsyneladende ydre religiøsitet, men af en Indre Kraft, som kun Jeg kan give jer gennem Min Helligånd, hvis I søger den; føl Mit Nærvær og Min Kærlighed, som Jeg har til hver eneste af jer;

Jeg, Jesus Kristus, er til stede og velsigner jer alle fra dybet af Mit Hellige Hjerte, idet jeg efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander; vær ét; ecclesia skal genoplives;


1 Mal 3:24
2 2 Tim 3:5