14. april 1991

“Lovet være Herren! Han har vist
sin underfulde troskab mod mig.”1.

fred være med dig; fortæl Mig nu, elev: er du lykkelig over at have Mig som din Åndelige Vejleder?

Ja Herre, mere end lykkelig. Jeg lærer mange ting direkte fra Din Mund, og andre også!

vil du gerne skrive?

Jeg er parat til at tjene Dig, min Gud;
gør mig rede og åbn mit øre
for kun at høre Din Stemme;

så hør Mig: – salige er de, som arbejder for Fred; de skal trives i Min Fred og udstråle Mit Lys for evigt og altid;
– salige er de medfølende; de skal møde Barmhjertighed på Dommens Dag;
– salige er de gavmilde sjæle, som deler Mit Bæger; de skal kaldes arvinger til Min Frelse;
– salige er de, som trolover sig med Mig; den samme glæde, Jeg føler som Brudgom, skal de også føle den dag, de møder Mig ansigt til ansigt;
– salige er I, som ikke har taget imod noget andet vidnesbyrd end den Eneste Sandhed, som Jeg Selv har givet jer; Jeg siger jer: kom! kom ind i Mit Rige og del alt, hvad Jeg ejer, med Mig.
– salige er de, som ikke splitter sig op under Mit Hellige Navn, men viser deres enhed gennem deres ydmyghed og kærlighed; de skal kaldes Guds Helligdoms Søjler og Fundament;
– salige er I, som tror uden at have set; fryd jer over den Nåde, I har modtaget fra Min Fader, og bed for dem, som endnu ikke har taget imod denne Nåde;
– salige er I, som accepterer at blive pisket, ydmyget og naglet til Korset sammen med Mig, og som bærer Mit Legemes mærker på jeres legemer; jeres bolig i Himlen vil blive åbnet for at modtage jer, og jeres løn skal blive stor;
– salige er de, som holder Mit Navn Helligt; når de kalder og beder i Mit Navn, vil Jeg lytte.
– salige er de små, som lovpriser og tilbeder Mig; i dem vil Jeg gøre store ting;
– salige er de trofaste, som holder Mine Bud og ikke ændrer et eneste ord i Skrifterne af det, der er skrevet; Guds Rige er deres;
– salige er I, Mine lam, som for Min skyld jages som vildt af glubske ulve; fordi Jeg delte jeres måltid side om side med jer, siger Jeg jer, alle jeres lidelser er ikke forgæves; jeres Fader ser alt dette og tager hensyn til enhvers gerninger; det vil gå bedre for Sodoma og Gomorra end for dem, der har forfulgt Min Helligånd;

så hold jer vågne, for ingen kender Dagen eller Timen for Mit komme; jeres Konge vil snart komme; Han, som I har ventet på så længe, skal pludseligt komme over jer; så fat mod, Mine elskede; djævelens røg er virkelig trængt ind i Min Helligdom, men hvilken røg varer evigt? Jeg skal med et pust af Min Helligånd sprede denne røg og blæse den væk, og ingen myndighed eller magt fra neden vil være i stand til at gribe ind;

Jeg kommer for at bringe Ild til Jorden og rense nation efter nation; vær velsignede;


1 Sl 31:22