4. februar 1991

datter, tag imod Min Fred;

Hav medlidenhed med mig, Herre,
jeg søger, men synes ikke at kunne finde Dig,
jeg kalder, men synes ikke at høre Din Stemme.
Jeg ved ikke, hvor jeg går;
mine forfølgere jagter mig,
hvis Din Styrke ikke holder mig oppe,
vil jeg helt sikkert blive knust,
O, hvis jeg havde duens vinger og kunne flyve op til Dig!
Gud, hvor jeg elsker Dig!

fred, datter! kom, Jeg ønsker, at du skal søge efter højere ting; Jeg hjælper dig konstant til at nå et højere niveau i bøn; Jeg forbliver altid nær hos dig; vær stærk; Jeg elsker dig lidenskabeligt, og Min Kærlighed vil vare ved; – kæreste sjæl, vær tålmodig, Jeg vil afsløre alting til sin tid, ja, alt har sin egen tid; Min Ånd er kommet ned for at hvile over dig, så lad ingenting forstyrre dig; –

denne verdens fyrste1 har stor magt, og den blev givet ham, for at Skrifterne skulle opfyldes; Jeg har fortalt dig dette, for at du kan forstå … tvivl aldrig på Mit Nærvær;

Jeg er med dig for at lede dine fødder ind på fuldkommenhedens vej, men, Min Vassula, ingen opnår fuldkommenhed, med mindre de går gennem Mit Kors; lær, at selvfornægtelse vil lede dig ind på fuldkommenhedens vej, Jeg vil blive herliggjort, og du bliver renset; Jeg ved, med hvilken modvilje2 og vanskelighed din ånd accepterer denne særlige vej, som Jeg har givet dig, men det er endnu en grund til, at Jeg har valgt dig; Jeg ønskede at have et simpelt og svagt instrument i Mine Hænder, et intet, for at gøre de kloge og de lærde til skamme; Jeg ønskede en uden Kundskab; Jeg har valgt dig, og du ikke Mig; Jeg er Den Hellige, som kom for at opslå Mit Telt i dig; Jeg er kommet over dig pludseligt som en mild brise, og som med vinden ved ingen, hvor den kommer fra;

støt dig til Mig nu, Jeg vil lede dine skridt, Jeg vil aldrig nogensinde forlade dig; du lever under Mit Lys; sjæl, du har arvet Min Kærlighed; derfor:

Håb, datter, fortæl Mig, at dit håb er i Mig,

Min Herre Jahve, mit Håb er i Dig.

Tro, datter, fortæl Mig, at du har rettet din tro mod Mig i al dens fylde, og Jeg siger dig, at din sjæl skal blive belønnet; hav tro og glæd Mig, ved at du giver den til Mig;

Min Herre Jahve,
jeg tror, og jeg har tillid
til Dig og Dit Løfte.
Jeg stoler på Dig.

Kærlighed, datter, fortæl Mig, at du elsker Mig af hele dit hjerte, din sjæl og hele dit sind; vis Mig, at din kærlighed er ren, elskede, vis Mig, at du elsker din næste som dig selv;

Lær mig, min Herre Jahve,
hvordan jeg skal elske Dig
og elske min næste som mig selv.

Jeg Er; elev?

Ja, Herre?

tro på Mig, elsk Mig og nå fuldkommenhed, du er ikke alene, Jeg Er ved din side selv i din søvn3; du skal vide, at Himlen fryder sig, for Jeg har gennem dine smerter4 frelst en sjæl; Jeg har med den kærlighed, du har til Mig, varmet et hjerte; frygt ikke, Vassula, Min datter, tag imod Min Fred og ær Mig ved at forblive trofast mod Mig; afsky alt, som ikke er helligt, tørst efter alt, som er Mig;

– Jeg har opdyrket din jord, så den kan give et udbytte, og gennem din udholdenhed (den er ikke af dig selv), har Jeg arbejdet og slidt i dig; Jeg har løftet din sjæl til Mig; Jeg siger dig, Min Barmhjertighed er stor! åh, hvis du blot vidste og indså fuldt ud, hvad Jeg har givet dig … Jeg er som en moder for dig, Jeg er Beskyttende som en over-følsom mor, der tager sig af sit barn, Er Jeg; Jeg har i de forløbne år åbenbaret Mit Ansigt for dig, har Jeg ikke?

Jo, det har Du, min Herre.

Jeg, Lyset, er kommet ind i dig og har givet dig Lys i dit mørke; er du lykkelig over at have været sammen med Mig i alle disse år?

Ja, min Herre, så lykkelig som i Paradis.

vent, og du vil få at se, hvor lykkelig du bliver i Paradiset; Jeg har bedt for dig til Faderen, at Han må se bort fra din forbløffende svaghed, Min Vassula, og at Han opretholder din styrke ved at give dig Sin Styrke; Jeg har garanteret dig, at du vil herliggøre Mig til sidst; bed, Mit barn, om at fred må komme ind i denne verden; elsk Mig, vær velsignet;


1 Satan.
2 Af frygt for at jeg tager fejl.
3 Åndelig søvn.
4 Fysiske rygsmerter og indre lidelser.