18. januar 1991

(Budskab til min fødselsdag)

fred være med dig,

Mit Guddommelige Hjerte vil opmuntre dig til at fortsætte uden frygt, og Faderen er gavmild; hav tillid til Mig; stol på Mig, lille barn, Jeg vil fylde dig med trøst;1 Jeg har prøvet dig, tillad Mig at bedømme dig nu og da; Vassula, selv når alt synes tabt, bliv ikke modløs; Jeg vil jævne din vej, men samtidig vil Jeg udstille dig som et tegn på afvisning; afvisningen af Enhed; oprigtighed mangler iblandt dem, så hvordan kan de overvinde forskellene mellem dem?

Men Herre, mener Du, at de til slut vil afvise Dine Budskaber?

nej; Mine Budskaber vil følge deres egen kurs uden dig, men du vil blive kastet rundt; Jeg vil tillade dine forfølgeres urene hænder at slå dig og mishandle dig åbenlyst; Jeg vil tillade dem at modsige dig … og ligesom krager, der hærger afgrøden, vil de angribe dig; du vil i deres øjne se ud som taberen, fordi sårene, de påfører dig, vil være betydelige; disse sår, Mit barn, vil blive givet dig indefra Mit Hus og af Mine Egne; de vil blive givet dig af Kains slægt; Jeg vil tillade dem at slå et uskyldigt barn, men deres glæde skal vendes til sorg; ja, du vil fremstå som taberen, Min Vassula, men er Jeg ikke også fremstået som taberen? Jeg så ud til at have forfejlet Min Mission, Jeg fremstod i verdens øjne som den største taber nogensinde; du er et tegn, der er givet til dem for at rejse spørgsmål, som vil blive kontroversielle; Jeg har ikke til hensigt at tage modet fra dig, Vassula, selv når nogle af dem prøver at hindre Mine Budskaber i at spredes længere ud blandt folk, så stå fast, Min Vassula, stå fast som en klippe;

Herre, hvis de “bremser” mig, som Du synes at få mig til at forstå, og sårer min sjæl næsten til døde, hvordan vil jeg så være i stand til at stå fast?

sønderrevet skal du blive, men Jeg, Herren, vil stå ved din side, og din styrke skal være Min Styrke, kom, frygt ikke, vær et vidne for Mig;


1 I de seneste dage har jeg hverken følt Gud nær hos mig eller ”set” Ham; jeg følte det, som om Han havde forladt mig, og jeg var nedtrykt.