8. januar 1991

(Vor Hellige Moders Budskab til bedegruppen den 19. januar 1991.)

fred være med jer, Mine elskede børn;

i dag inviterer Jeg jer alle til at bede for Enhed; for at forene jer skal I elske, for at forene jer skal I være ydmyge og lydige; lad ikke nogen lede jer vild med andre doktriner; forbliv trofaste, og I skal ikke snuble; i dag frembringer landene ikke lykke eller dyd, for jeres generation har forladt Herren; resultatet af dette er synd; lykkeligt det menneske, som er blevet skærmet fra det; havde jeres generation vandret på Guds veje, ville I have levet i fred;

O børn! Jeg kalder på jer; Mine råb går ud til alle nationer; de døde1 kan hverken høre eller prise Herren, men I, I, som er opmærksomme på Min kalden, pris Herren, herliggør Herren med jeres kærlighed, med jeres tro og med jeres håb; himlen tilhører dig, Mit barn, så Jeg beder dig, du, som har en mund, tal til Herren og velsign Ham; du, som har øjne, se på Hans Skønhed; brug mere af din tid til at betragte Hans Sår, de Sår, som blev givet Ham for din frelse; du, som har ører, hør Vor tryglen; du, som har et hjerte, elsk Herren, tilbed Ham og giv Ham dit hjerte;

nej, de døde2 kan hverken tale eller se, de kan hverken høre eller føle; elskede, Han, som har skabt dig, bøjer sig ned til dig med Sit Hjerte i Sin Hånd og tilbyder dig Det; som en brudgom giver sin brud en ring som et tegn på forbindelse, sådan tilbyder Den Hellige dig Sit Hellige Hjerte som et Tegn på Sin Kærlighed, for at ægte dig; ligesom en brud smykkes med juveler, vil Herren, kongernes Konge, smykke dig med Sine Juveler;3 sov ikke, men hold dig vågen;

I er købt og betalt med Hans Dyrebare Blod, driv ikke bort med den første strøm; lad Hans Ild fortære jer til en levende fakkel i Hans Kirke, lad Ham forme jer til en levende fakkel i Hans Kirke, lad Ham forme jer til et Billede af Sig Selv, så I bliver trofaste og stærke, og Han vil bruge jer til at være Hans Nye Kirkes søjler;

O børn! vær ikke bange, for Gud har altid gjort store ting, hav tillid til Ham; en delegation af engle bliver sendt til jer for at sprede de Himmelske korn overalt i verden og bringe et budskab om Fred og Kærlighed i jeres store trængsler; disse korn vil blive budt velkommen som regn på en tørstig jord; har I ikke bemærket, hvordan Gud har åbnet Himlens Porte for at lade Sin Himmelske Manna regne ned? ja, Sin Nådes Helligånd? den Almægtige har forbarmet sig over jer og sagt: “lad Mit folk spise; lad dem spise Himlens Brød”; Hans ordre blev givet fra oven; ligesom i Moses’ tid bespiste Faderen Sit folk med manna i ørkenen, mere end de kunne spise; og Jesus, Hans Søn, har Han ikke mangfoldiggjort brødene og fiskene? har skarerne ikke spist så meget, som de ønskede? og i dag, hvorfor er nogle af jer overraskede over, at Helligånden stiger ned med fuld kraft over jer for at mætte jeres nationer med denne Himmelske Manna?

Åh, hvor lidt I kender den Hellige Treenighed! ulykkelige og udsultede skal I ikke efterlades, aldrig, heller ikke skal I forlades for at vandre sultende i denne ørken; Jeres tidsalders mørke skal ikke vare evigt, I vil snart blive rensede for jeres synder, og Dyret vil snart blive lammet; sammen med sin klan vil de krybe i støvet, for et Lys vil snart komme til syne i horisonten, dette skal være det Store Tegn;

så hvis dine fødder stadig vakler mellem godt og ondt, bed om, at de ikke vil lede dig i fristelse; hvis dit hjerte stadig nægter at synge en Kærlighedssang for Herren, bed om at den Onde ikke må bedrage dig; hvis dine øjne undgår at se op til Himlen for at søge himmelske ting, bed om, at din bolig i Himlen en dag må tage imod dig; hvis din sjæl stadig tilhører verden, bed om, at verdens laster ikke må gemme sig i dig, for så vil du bære en Slange i dit indre; bed med dit hjerte; frembær dine ofre med glæde; lad dit arbejde være umagen værd, og Jeg lover dig, at din lampe ikke vil gå ud om natten;

vær tørstig efter Gud!

Jeg våger over jer alle, og i dette øjeblik bøjer Jeg Mig ned for at velsigne jer alle;

(Senere:)

Velsignet være vor Herre,
som konstant udfører undere
af kærlighed til os.
Du hører vore ydmyge bønner
og vore anmodninger,
når vi påkalder Dig om hjælp.
Velsignet være vor Hellige Moder,
som i fødselsdagsgave giver mig en kirke,
hvor vi4 kan samles og bede.
Du er vor beskytter og vort håb.

Min blomst, vær hos Mig; ti dage mere, så er det din fødselsdag, den dag, Jeg kaldte dig og plantede dig, blomst; åh! se på Mig, det gør Mig glad; Min ejendom, Min egen, hvor Jeg, Herren, elsker dig! hvor Jeg fryder Mig over dig! åndeligt var du død, men nu har Jeg oprejst dig til at komme og leve i Min verden; føl dig lykkelig! for se på det, Jeg har givet dig! se på skatten, Jeg har givet dig; din meditation er meget værd; denne dialog mellem os er en skat, der søges af mange; men Jeg bragte den til dig og tilbød dig den; Jeg kom ned fra Himlen hele vejen til din stue for at give dig den som en gave; Min skat søges af mange, men få kan få den; Vassula, Vassula, vær forenet med Mig, idet du samtidig længes efter Mig, for det er den fuldkomne frugt af tilbedelse; hvor Jeg glæder Mig over at få denne frugt! giv Mig din tid, giv Mig din hånd, vær Min tavle;

har Jeg ikke helliggjort dig i Min Hellighed? så giv Mig til gengæld dig selv, din vilje, din energi; tillad Mig at bruge dig, du lille, lad Min Kærlighed dække dig, Min due;

elsk Mig;


1 Åndeligt døde.
2 Åndeligt døde.
3 Hans Tornekrone, Hans Nagler og Hans Kors.
4 Bedegruppen og de månedlige møder.