20. juli 1990

O Herre,
lad Din Ånd hvile over mig
og invadere mig.

lad Mig velsigne dig; Jeg giver dig Min Fred; lad Min Ånd hvile over dig; Jeg, Herren, vil skænke dig den sikkerhed, du sukker efter; hold fast i din tro, for Jeg holder Mit Løfte;

Jeg vil lægge Min Kærlighedslov i jeres landes hjerter, og Jeg vil aldrig minde dem om deres synder; Jeg vil minde dem om Mit Offer, Jeg vil minde dem om Mit Kors, Jeg vil minde dem om, at Jeg er Gud; og du, du som Jeg søgte og fandt, giv Mig dit hjerte, og Jeg skal modtage det som blandet røgelse; forbliv trofast mod Mig og længes inderligt efter alt, som er Mig, for at udslette alt, som er dig; tilintetgør alt, som er dig, ved at opsuge alt, der er Mig;

bed for sjælenes omvendelse; bed for fred, kærlighed og enhed; husk, Min Kærlighed er uendelig, en Kærlighed som ingen på Jorden fuldt ud kan forstå;

Jeg velsigner dig; vend dig mod Mig og velsign Mig;