5. januar 1990

Herre?

Jeg er; støt dig til Mig; forstå hvor svag du er; tillad Mig at vejlede dig, uden Mig er du fortabt og i mørke; Jeg er Lyset, Lyset der vejleder dig; vær forsigtig, for dæmonen er altid og endnu mere nu besluttet på at få dig til at falde og forvirre dig; kom, Min brud, vær ét med Mig; Jeg kender alle dine svagheder, Jeg ved, hvordan din ånd ved det mindste angreb bliver rystet, og din sjæl lider frygtelige kvaler; Jeg er Fred, og det er i denne Fred, Jeg leder dig, og det er med Kærlighed, Jeg vejleder dine skridt;

kender Jeg ikke til alle disse plager, elskede? tillad Mig at virke i dig, så vil alt blive fuldført; Mit Budskab1 skal meget snart blive dikteret til dig, vær parat; Jesus er Mit Navn, og Jesus er Kærligheden; voks i Min Ånd, hvordan skulle du ellers kunne vidne? Jeg forbereder dig på alle måder til at vidne og herliggøre Mig;

Jeg elsker dig, gå ind i Mit Guddommelige Hjerte og sug til dig fra Mig, kærtegn Mig, din Herre, med integritet og ydmyghed, Jeg er din Hersker og Lærer, som aldrig opgiver dig, selv om du ofte føler det sådan; husk at uden Mig er du ude af stand til at gøre det mindste pennestrøg; Jeg er Den, som leder dig og instruerer dig, Jeg er ved din side, lad Mig vejlede dig på denne måde; bed, og du skal få styrke i din tro; Jeg vil hjælpe dig med at iagttage; kom, Jeg, Jesus, elsker dig!2

(Senere:)

vær i fred nu, Mit barn, læg dine bekymringer bag dig i Mit Nærvær; se på Mig i stilhed; vær i fred, føl Min Fred; Jeg er nær dig, men du kan ikke se Mig med dine fysiske øjne; Jeg er nær dig, og Jeg har lært dig at skelne Mig, Mit barn, lige som Jeg har lært andre det; selv i dag underviser Jeg stadig få udvalgte sjæle i at høre Mig og skelne Mig;

hvil, kom, vi os?

For evigt og altid. Jeg velsigner Dig, Herre.

Jesus?

Jeg er; Min Kærlighed til dig er evig, Min Trofasthed til dig er evig, overgiv dig dagligt til Mig, og Jeg vil gøre resten; bed uden ophør til Mig, Jeg er altid ivrig efter at høre dine bønner; glem Mig aldrig, Jeg glemmer aldrig dig, så tænk konstant på Mig; hvis du blot vidste, Mit barn, hvor nær Jeg er ved dig! behandl Mig som en Konge; forstå hvor nøgen du var, og hvordan Jeg dækkede din nøgenhed med Mine Nådegaver; forstå hvordan Jeg, din Konge, så på dig, som ingenting er, og hvordan Jeg formede og løftede dig; så hav tålmodighed med dem, som Jeg ikke har givet så meget, som Jeg har givet dig; bønfald om Min hjælp, og Jeg vil give den til dig; Jeg bebrejder dig ikke, Jeg elsker dig, og derfor ønsker Jeg ikke at se dig falde; Jeg vil altid minde dig om Min Tilstedeværelse for at besejre det onde; Jeg vil altid minde dig om Mine forskrifter, tag dem og værn om dem; husk på, det er Kærligheden, som taler, og det er i Kærligheden, du arbejder; Jeg ønsker dig fuldkommen, Jeg ønsker dig overbærende og oprigtig; husk altid på Mit Nærvær, vær ét i Mig.


1 Til bedegruppen.
2 Jeg vidste, at Jesus ønskede at fortælle mig dette, men jeg ønskede ikke, at det blev skrevet ned, fordi nogle mennesker havde kritiseret, at der var for meget ” Jeg elsker dig”. Men Jesus skrev det i alle tilfælde med stor hastighed, før end jeg havde tid til at løfte hånden fra papiret, og Jesus tilføjede et udråbstegn med Hellig Humor