16. november 1989

Herre? Jeg løfter mine øjne til Dig,
Jeg løfter min sjæl til Dig,
Jeg længes efter Dig, min Frelser,
Dit Hellige Nærvær er min glæde,
åh tag min sag og forsvar mig!

Min blomst, Kærligheden er dig nær; formindsk ikke din tro på trods af, at du kun kan se Mig med din sjæls øjne, smil til Mig, det glæder Mig; åh Mit barn, kom og tag Mit åg på dig, Mit åg er nemt og Min byrde let; bed på den måde Jeg har lært dig med dit hjerte; det er afgørende at bede og anmode om Min hjælp, dette er Min Lov; gå ind i Mit Hellige Hjerte hvert minut, Jeg længes efter at trøste dig, Jeg længes efter at lade dig hvile, tillad min Moder at undervise dig;

(

Vor Hellige Moder)

Min Vassula, Jeg er dig nær, vær vis på det; trøst Min Søn ved at elske Ham, trøst Jesus ved at tale til Ham og have Ham som den Første; slip aldrig Vore Hænder, forsøg aldrig at se over Hans skuldre; hold trit med Os, tilbed Ham og forkynd for Ham med kærlighed; stol på Ham, vær ikke bekymret for morgendagen, morgendagen vil tage vare på sig selv; se hverken til venstre eller til højre, Herren ønsker din fuldstændige hengivelse for at gøre dig til et perfekt væsen, der genspejler Hans Guddommelige Billede, dette Guddommelige Billede, jeres tidsalder har mistet;

Jesus og Jeg ’stiger’ ikke ned med Vore Budskaber for at dømme jer; Vi kommer hverken for at dømme jer eller for at fordømme jer; Vi kommer til jer med stor Kærlighed og Barmhjertighed for at bringe jer alle tilbage til Os og gøre jer alle til guddommelige væsener;

Jeg velsigner jer, Jeg er med jer;

Jeg velsigner også Dig, Hellige Moder. Amen