31. oktober 1989

elskede, fred være med dig; hør Mig:

Jeg underviser med kærlighed; Jeg har undervist dig med Visdom, Jeg har ophøjet dig og formet dig; forbliv i Min velvilje og Min disciplin; alt vil komme fra Mig, forbliv urokkelig i Min Undervisning;

Min Vassula, formild Min Faders vrede ved at glæde Ham og gengælde ondt med kærlighed; formild Hans Vrede over denne onde generation med din kærlighed; åbenbar Mig i dig, så du forkynder med kærlighed til Kærligheden; Gud—er—med—dig, Mit barn; du er blevet bemyndiget til at forkynde; Jeg vælger svaghed for at vise Min Styrke og fattigdom for at vise Mine Rigdomme og Visdom; kræv intet til dig selv; forbliv intet, gør dig endnu mindre nu, så Jeg kan fuldføre Mit Værk;

Min Herre og Frelser?

Jeg er; fred Mit barn, frygt ikke, frygt aldrig Mit Nærvær, frygt Mig kun, hvis du gør oprør imod Mig; den, som ikke er med Mig, spreder; tænk over dette, Min Åbenbaring til jer spreder ikke, Den samler; Min Åbenbaring forener jer til ét Legeme; modtag Min Fred, Mit barn; forbliv intet, forbliv i Mig; Jeg, Herren, velsigner dig;

(Dette blev sagt på grund af den tvivl, jeg har nu og da, om, at jeg måske tager fejl …)

(Jeg læner mig imod vor Frue af Fatimas statue, som jeg har stående på mit lille skrivebord. Jeg går tæt til Hendes højre øre og hvisker i Hendes øre: ”Du ved, Jesus gav mig noget meget kostbart at våge over. Det har at gøre med Hans Legemes Herliggørelse, det er også til sjæles frelse! Så jeg kommer til dig, kære Moder, og beder Dig, om Du kan holde det, våge over det og forsvare det for mig. Ja, det er Herrens Åbenbaring, jeg overgiver Den helt i Dine hænder. I mellemtiden må jeg fortsætte med arbejdet for Jesu Hellige Hjerte, Han som har oprejst mig til denne opgave, og Han som har formet mig.” Snart vil de døde forlade deres grave ved lyden af Hans Stemme, alt sammen til Hans Herlighed. Snart vil en Nation blive genoplivet, en Nation der er indviet til Dit Hellige Navn, for dette er blevet gjort kendt for lang tid siden.)

Mit barn, intet vil gribe ind i Guds Kærlighed til menneskeheden, selv hvis du bliver forfulgt, bekymret og angrebet; vær klog og adlyd Gud; ingen har ret til at anklage dem, som Gud har valgt; Jeg vil vogte over Åbenbaringen, som Jeg vogter over alle andre Åbenbaringer fra Gud; hav tillid til den Hellige, Han vogter over Sit Værk;

åbenbar Guds Kærlighed uden frygt, Min Vassula; kom, vær i konstant bøn til Faderen;

Jeg takker Dig, og jeg velsigner Dig, Hellige Moder.