14. september 1989

(Ophøjelse af Korset.)

Vassula, bed mere, tvivl aldrig på Min Kærlighed, respektér altid Min Lov;

gør plads til Min Moder, tag Hende i dine arme; Jeg vil vente på dig i Min Moders hus inde i det Værelse, hvor Hun undfangede Mig;

arbejd for Mig med en utrættelig anstrengelse og med største alvor i ånden; arbejd med kærlighed til Kærligheden; tilbed Mig, din Gud, og tillad Mig at oplære dig, selv om det betyder gennem lidelse; Jeg tilbyder dig Min Lidelse; dine læber bør nu kun udtale hellighed og retskaffenhed og smyk Mig for Min skyld, elskede, med ord, der kommer fra dit hjerte; smyk Mit Kors med kranse af kærlighed, smyk Mit Kors med hver en dråbe af kærlighed i dig; bestræb dig nu på at glæde Mig, Jeg har givet dig så meget! hav Mig som den Første, lad Mig nu føle din iver og den inderlighed, som glæder Mig;

Jeg er din Lærer, og fra Mig vil du lære; Vassula, bed og spørg om Min Styrke, tillad ikke Satan at benytte sig af din svaghed til at friste dig; bliv ikke træt af at skrive, husk Mine forskrifter og følg dem; kom Jeg vil oplyse dig om de ting, som bekymrer din sjæl, er Jeg ikke din Åndelige Vejleder? så tro på Mig, selv i din frygtindgydende svaghed vil Jeg være i stand til at fuldføre denne Åbenbaring; forstå, Mit barn, at ved at vælge dig i din fattigdom og i din svaghed skal Mit Hellige Navn blive endnu mere herliggjort;

Jeg velsigner dig; kom, elsk Mig;

(I dag var det, som om hele helvede brød løs. Jeg blev konstant angrebet af dæmonen. Jeg gennemgår endnu en prøvelse, min sjæl er plaget. Senere samme aften.)

Jesus?

Jeg er; Min engel, frygt ikke, vent og se hvordan Jeg arbejder; Jeg, Jesus elsker dig;

Jeg tilbeder Dig, den Helligste af Hellige.

(Endnu senere: Jeg kommer tilbage til Jesus for at blive beroliget og få trøst. Jeg følte mig angrebet og elendig, hvor jeg frygter, at jeg tager fejl!)

Min Herre, beskyt mig fra den onde og hans angreb på mig. Hold mig udenfor Satans snarer. Kom før min ånd svigter mig!

”Vær min Frelser igen, forny min glæde,
Bevar min ånd med styrke og villighed;
og jeg vil lære lovbryderne om vejen til Dig,
så syndere kan vende tilbage til Dig.”1

blomst, modtag Min Fred; bed, Min Vassula, så dæmonerne ikke finder dig sovende; bed uden ophør;2 hvor Jeg ynkes over dig … at elske Mig er at give Mig alting, Jeg ønsker alt det, du har;

Jesus, tag alt det, Du ønsker.

… er du villig til at ofre mere for Mig?

Jeg er villig, selv om kødet er skrøbeligt. Jeg har bedt Dig, min Herre, om at slæbe mig, hvis Du finder det nødvendigt. Vær venlig at gøre det.

ak Vassula, Jeg ønsker, at du gør alting villigt; Jeg elsker dig;

Herre, jeg er villig.

tillad Mig så … stop med at gøre modstand imod Mig, overgiv dig til Mig og frygt ikke; fred, Mit barn, dæmonen hader dig og fastholder stædigt sine angreb på dig; slip ikke dit tag i Mig, hold fast ved Mig;


1 Sl 51: 14-15
2 Jeg troede, Jesus ønskede mig vågen hele natten for at bede. Jeg vidste, at jeg var udmattet, jeg ville ikke være i stand til det. Da Jesus sagde: ”hvor Jeg ynkes over dig”, var Hans Stemme utrolig øm.