23. august 1989

Vassula, vær stille, modtag Mig i fred; Mine veje med dig er i stilhed; forkynd Mine Ord til venstre og til højre og tøv aldrig; Jeg har ud af Min Grænseløse Kærlighed givet dig en gave til hele menneskeheden; lovpris Mig, elsk Mig, hold Mit Navn Helligt, Min nåde er over dig;

hør Mig, så snart Min Vinhøst er klar, skal du komme til Mig; Jeg vil fuldstændigt tilintetgøre dig i Mit Legeme; Jeg, den Allerhøjeste, vil aldrig svigte dig, velvidende at du ingenting er; så ser du hvordan, Jeg ønsker dig? forbliv ingenting og du vil bo i Mig; vær tilfreds og lydig mod Mig, din Gud, som er omgivet af tusindvis af myriader af engle af alle ordener; føl Min Hellighed, føl Min Guddommelighed, lad dine øjne være fæstnet på Mig, på Mit Hellige Hjerte; vær Min blomst; kom, sænk dine øjne, når Jeg velsigner dig, vil du gøre dette nu? acceptér den Vej Jeg har valgt for dig, vær troskyldig i dit hjerte, for det er, hvad der behager Mig;

bed Mig om Visdom og Jeg vil mangfoldiggøre Hende i dig, bed om Dømmekraft og Jeg vil udgyde Hende over dig, bed om disse ting når du tilbeder Mig; kom, tænk over alt det du har lært af Mig; Jeg er din Lærer, din Underviser, du lærer fra Visdommens Læber, forstår du? Jeg nærer dig, Min Vassula, og ved du med hvad? Åndelighed; Min Frugt; Frugten af Livets Træ; forstår du ?

Min Jahve er god ved mig,
Hans Kærlighed er evig,
Hans Trofasthed
varer fra slægt til slægt,
Han trak mig op af afgrunden
og helbredte mig,
Han satte mine fødder på en klippe
og understøttede mine skridt;
hvor mange undere
har Du gjort for os, Min Herre!