8. juli 1989

Herre, min sjæl mangler visdom, udholdenhed, iver og tålmodighed. Jeg har brug for Din Styrke for at gå videre, men jeg ved, at jeg kun behøver at sige: ”Jeg svigter dig, jeg glider væk fra dig” og så kommer Din Kærlighed øjeblikkeligt for at støtte mig og Din Hånd for at løfte mig.

Herre?

Jeg er; tvivl aldrig, Jeg er Herren og din Tilflugt; når du er i fare og behøver Mig, husk så at kalde på Mit Navn, og Jeg vil skynde Mig at komme dig til undsætning; klyng dig til Mig, elskede, for Jeg er din Gud, som beskytter dig;

Jeg svarer alle dem, som påkalder Mig; tro på Mig, og Jeg skal aldrig svigte jer; læn jer op ad Mig, lad Min Skulder være jeres hovedstøtte, Mit Hellige Hjerte, jeres Hjem; I skal aldrig blive svigtet; har Jeg ikke i Min Uendelige Barmhjertighed løftet jer op til Mig? har Jeg ikke ladet velsignelser styrtregne ned over jer? så rejs jer og vær ikke bange; Jeg ved, I er frygtsomme, men Jeg skal give jer Min Styrke, så I kan møde Mine undertrykkere; de skal falde den ene efter den anden; ikke én skal røre jer, for Jeg er jeres Tilflugt; I behøver ikke at frygte, mens I går igennem dette eksil, husk hvordan Jeg har frelst jer fra den onde; Jeg er Kilden til jeres håb; Jeg vil altid dele med jer til det sidste; så kom og let jeres hjerte til Mig, Jeg og I sammen;

indse hvordan Jeg leder din sjæl, uden nogen fortjeneste fra din side, datter; Jeg giver alting frit, forén dig med Mig og vær ét, Jeg giver dig Min Fred; synd ikke mere;

Α Ω Alfa og Omega?

Jeg Er;

Ære være Gud, velsignet være Vor Herre.

blomst, husk at smile, når du ser Mig; Jeg er Kærligheden, og Jeg er ved din side; tillad Mig at være din Lærer; det er allerede blevet sagt, at Mine sønner og Mine døtre vil blive undervist af Mig, og at Kærligheden vil være jeres Underviser; jeres Lærer og alle samtaler vil komme fra Visdommen Selv; Jeg er Den, som vil vejlede jer til det sidste;

kom, I, som stadig farer vild i dette vildnis og siger: ”Jeg har søgt Min Forløser men har ikke fundet Ham;” find Mig, Mine elskede, i jeres hjertes renhed ved at elske Mig uden egeninteresse; find Mig i hellighed, i den overgivelse, som Jeg ønsker af jer; find Mig ved at overholde Mine Bud; find Mig ved at erstatte ondt med kærlighed, find Mig i hjertets enkelthed; synd ikke mere; hold op med at gøre det onde; lær at gøre det gode; søg efter retfærdighed; hjælp de undertrykte; lad dette vildnis og denne tørke juble; lad jeres lunkenhed flamme op og blive til en brændende flamme; giv slip på jeres sløvhed og erstat den med inderlighed; gør alle disse ting, så at I må være i stand til at sige; ”Jeg har søgt Min Forløser, og jeg har fundet Ham; Han var mig nær hele tiden, men i mit mørke kunne jeg ikke se Ham; O, Ære være Gud! Velsignet være vor Herre! hvordan kunne jeg være så blind?” Jeg skal så minde jer om at holde og værdsætte Mine Principper, så at I kan leve;

Tak, min Herre, at Du nu vil forvandle denne ødemark til strømmende kilder.

husk Min Undervisning; kom, husk hele tiden på Mit Nærvær; Kærligheden elsker dig;1 skal vi dele?

Åh ja, Herre!

lad os da dele med kærlighed; vær ét med Mig;


1 Jeg kom pludselig til at tænke på mit husarbejde.