4. juli 1989

Min Herre?

Jeg er;

bevar fatningen ved hvert møde; bevar fatningen, frygt ikke; Min undervisning er solid, tillad Mig at undervise din sjæl, tillad Mig at fortsætte Min Guddommelige Plan; det eneste, Jeg ønsker, er din vilje;1 Jeg giver dig Min Fred, Min Kærlighed i al Evighed; Jeg vil aldrig svigte dig;

fred, Mit barn; hør Min Moder;

Ja, Herre.

(Hellige Maria, vor Hellige Moder.)

Vassula, lad din sjæl hvile i Jesu Hellige Hjerte og overlad resten til Ham; kom, Jeg vil diktere Mit Budskab til dig:2

fred være med jer; Jeg er med jer alle på dette møde med Mine hænder udstrakt over jer og velsigner jer alle;

lyt til Visdommens Ord; det eneste, Herren søger, er jeres hjerte, afvis Ham ikke; hvis I giver Ham jeres hjerte, skal Han give jer Sin Kærlighedsgave for at lede jer og tage jer ind i Sit Hellige Hjerte, som er jeres Hjem, jeres sjæls Hjem; vend tilbage til Herren og giv Ham jeres vilje, kom tilbage til den Højeste, og Han skal gøre jer velduftende med Sin Kærlighed;

i dag kalder Jeg på jer for at opmuntre jer alle; Vore Råb er over alt i denne mørke verden, denne verden af nød og kval, som jeres tidsalder er blevet til; Jeg beder alvorligt hver eneste sjæl om at meditere over, hvorfor Jesus og Jeg så indtrængende i mange dele af verden og på mange forskellige måder kalder på jer, for at I skal omvende jer; Vi er som urolige Forældre, der på alle måder prøver at nå jer og advare jer, I som er Vore så elskede børn; tag Vore Advarsler og Kald til hjertet;

I skal angre, bede med jeres hjerte, komme med kærlighed til Herren, kom og tilbed Herren; tag imod Kærligheden, Han giver jer; glæd Hans Hjerte og lad Ham se, I alle kommer til Timen for Tilbedelse; Kærligheden ønsker kærlighed, Kærligheden søger jeres hjerte; kom da til Kærligheden, kom til den Hellige, som råber til jer for at få kærlighed tilbage fra jer;

Jeg er jeres Hellige Moder, som elsker jer, tvivl ikke; Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn; amen;

(Sankt Mikael giver os et budskab.)

Jeg er Sankt Mikael; Jeg er jeres Sankt Mikael, som I beder til for at blive beskyttet og for at blive forsvaret imod den onde; frygt ikke, jeres trængsler vil blive afhjulpet gennem denne bøn;

tillad Kærlighedens Ånd at udbrede Sin Nådes Råb, lyt til Nådens Ånd, lyt til Ånden for Hans Barmhjertighed er Stor;

kvæl ikke dem, som modtager den Helligstes Budskaber, ligesom jeres forfædre gjorde, ved at sige til seerne, ”se ikke nogen åbenbaringer” og til profeterne, ”profetér ikke til os for vi er i Sandheden”; løft i stedet jeres øjne og se jer omkring; alle er forsamlet og kommer tilbage til Gud, jeres sønner, som kommer langt væk fra, og jeres døtre bliver ømt båret, for Herren har bekendtgjort dette: ”skønt natten dominerer jeres tidsalder, skal Mit Lys gennemtrænge den og vil dække denne jord, og alle nationer skal komme til Mig, og Jeg vil igen samle Min hjord ind i en Hellig Fold under Mit Hellige Navn;”

bed, O Herrens børn, og tillad Herren at hjælpe Sit Folk ved at acceptere det, der kommer ud af munden på spædbørn og de ydmyge; frygt ikke, Frelsen er nær og er lige uden for jeres porte;

Jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn; amen;

tillad Herren at bruge dig, Vassula; du skal længes efter Herren; elsk Ham for Han er den mest Barmhjertige;

(Senere hen. Stadig tørstig efter Herren kom jeg til Ham på denne særlige måde, Han havde givet mig, selv hvis det kun var for ti sekunder. Jeg behøvede blot en udveksling af fortrolighed, en samtale med Min Forløser.)

Herre, jeg elsker Dig …

Jeg er; blomst, elsk Mig; du glæder Mig; kom nærmere, Jeg er dig nær;


1 Jeg så i et indre syn Jesus strække Sin Hånd mod mig, medens Han sagde: Det eneste, Jeg ønsker, er din vilje.
2 Budskab til vort bedemøde i Freiburg den 14. juli 1989