1. juni 1989

(Højtiden for det Hellige Hjerte.)

Jesu Hellige Hjerte?

Jeg er; i dag kalder Mit Hellige Hjerte alle nationer til at høre Min Stemme: Jeg er Kærligheden, Jeg er Freden, Jeg er Vejen, Sandheden og Livet; der findes ingen anden Tilflugt for jeres sjæls frelse end i Mit Hellige Hjerte; datter, skriv med Mig den bøn, Jeg dikterede dig sidste år;

O Jesu Hellige Hjerte,
Lær mig Dine Veje,
Jesu Hellige Hjerte,
led mig ad Retskaffenhedens Vej,
Bevar mig for den onde
og overlad mig ikke til hans vilje,
Jesu Hellige Hjerte,
Vær min Beskyttende Klippe
for Du er min Tilflugt,
Tilkend Din Kærlighed og Din Fred
at lede og beskytte mig,
amen;

Jesu Hellige Hjerte,
Du lader en skylle af
velsignelser regne over os.
Jesus Hellige Hjerte,
du giver de ensomme
et varigt Hjem.
Din familie har fundet et Hjem.
Velsignet være Vor Herre,
som frelser os dag efter dag
og fører os én efter én
ind til Sit Hellige Hjerte.
Velsignet være Vor Herre,
som bærer vore byrder
og deler vore lidelser.

Herre?

Jeg er; føl Mit Nærvær; besind dig og hør Mig;

(Budskab til bedemødet.)

fred være med jer alle;

Jeg er Herren, jeres Frelser, og Den som søger jeres hjerte; Jeg er Den, som utrætteligt står udenfor og banker på hver en dør; Jeg er Den, som søger synderen, og Den, som efterlader den vise målløs; Jeg er Den, som forøger Mine velsignelser, og som blidt forbereder jer på at træde ind i Mit Nye Jerusalem;1 Jeg er den Hellige Treenighed alle i Ét og Samme Væsen, som med Min Frelsesplan forbereder jer alle til at forene jer i én enkelt hellig fold; Jeg er Den, som beskærer de høje træer og tillader de små at vokse;

frygt ikke, I elskede, for i denne ødemark vil Jeg så nye frø af Kærlighed og Fred; Jeg vil genoplive Min have, for at de, som er gudløse og onde, kan se og vide, at Min Guddommelige Hånd er over jer alle; da vil stenhjerterne forstå Min grænseløse Barmhjertighed, og at Jeg, den Hellige, er iblandt jer; Jeg holder jeres højre hånd, føl Mit Nærvær; Jeg svigter jer ikke, så frygt ikke; ja, Jeg vil tage hver eneste af jer i hånden og forme jer, så I kan kaldes Lysets børn og tjene retfærdighedens sag; Jeg, Herren, har sagt helt fra begyndelsen, at Jeg ønsker, I skal være hellige, som Jeg er Hellig;

da Jeg er jeres Gud, og I Mit folk, må I følge Min Lov; Min Lov er en Kærlighedens Lov; lær hvordan I skal elske Mig; lær hvordan I skal tilbede Mig; Jeg søger jeres hjerte; lyt ikke til verden, lyt til Mit Kærlighedsråb, lyt til Mine Hjerteslag, hvert eneste hjerteslag er et kald efter en sjæl;

kom til Mig i Mine åbne Arme, kast jer i Min favn og mærk den Kærlighed Jeg har til jer, mærk den Barmhjertighed Jeg har for jer alle! vend tilbage til Mig, og Jeg vil helbrede jer; sæt pris på og indprent Mine Ord i jeres hjerte; lad ikke Mine Ord blive ført bort af de fire vinde;

kom og fæstn jeres blik på Mig og tillad ingen at tage opmærksomheden bort fra Mig; begrib hvilke Nådegaver Jeg tilbyder jer når Jeg, Herren, …

blomst, overvind din sløvhed;

Herre Jesus, hjælp mig ud af den!

glæd Mig og hør Mig;

Hjælp mig at høre Dig, min Herre.

2 er til stede, sandeligt beder Jeg jer alle bekende jeres skyld og hige efter Mig; Min Nådes Ånd er udgydt over jer alle for at udfri jer fra sløvhedens ånd, som hviler så tungt over jer, og genoplive jer, før I begynder at forrådne, så luk ørerne op og hør Mig; Jeg ved, at de fleste af jer er døde nu, skønt I selv tror, I er i live, men det skyldes jeres modstand mod at overgive jer fuldstændigt til Mig;

stol på Mig og modstå Mig ikke, overgiv jer til Mig, overgiv, overgiv jer, tillad Mig, jeres Kærlige Gud, at være den, der tager jeres lille hjerte til fange; frygt ikke, Jeg er Kærligheden, og Kærligheden ønsker at forskønne jeres hjerte, så vær opmærksomme på Mine Ord; måske vil de forekomme jer enkle, men Jeg er en Enkelthedens Gud; Jeg er Sagtmodig og Ydmyg;

Jeg ved, at mange af jer aldrig ophører med at tænke, at Jeg gentager Mig Selv, men det er, fordi Mine Ord ikke ser ud til at trænge igennem til jer overhovedet! hvis Jeg gentager Mig selv, er det på grund af jeres sløvhed, på grund af jeres døvhed; det er, fordi så mange af jer ikke praktiserer Mine Ord;

Jeg kommer med Mit Hjerte i Min Hånd for at tilbyde det til jer, Jeg kommer og tilbyder jer Min Fred og Min Kærlighed, Jeg kommer for at forene jer alle tilbage til én enkelt Fold, Jeg kommer for at oprejse denne døde æra til en levende æra; kom og lovpris Mig jeres Herre, Jeg, som bøjer Mig ned til jer fra Min Himmelske Trone for at hive jer op til Mig og genoplive jer; lovpris Mig, alle I, som har ventet på, at Min Nådens Ånd skulle komme over jer; drag ud til alle nationer og kundgør Min Retskaffenhed og lad Mit Budskab nå til denne jords ender, lad dem høre Mit Kærlighedsråb; fryd jer og glæd jer nu, alle I, som tørster efter Mig, for Jeg vil stille jer tilfreds, tør jeres tårer, alle I, som er undertrykte dag og nat, for Jeg er her for at trøste og beskytte jer;

Mit Hellige Hjerte opfordrer jer alle til at komme til Mig i hellighed; støt jer til Mig, og Jeg vil lede jer til Mit Tabernakel, hvor Jeg venter på jer dag og nat; Jeg skænker jer Mig selv hver dag; kom, kom og modtag Mig i hellighed og renhed; krænk Mig ikke; vær rene og hellige når I modtager Mig, besind jer og anerkend Min Levende Tilstedeværelse i den lille hvide Hostie; lad Mig føle jeres hellighed og renhed; ak hvis I blot vidste hvilken Nåde, Jeg tilbyder jer!

kom, glæd Mig ved at meditere over Mit Budskab, glæd Mig og lev Mit Budskab, glæd Mig og omlæg jeres liv; saglig er den, som mediterer over, hvad Jeg tilbyder ham i dag, gransker sit hjerte og ransager sin sjæl, for Jeg vil ophøje ham; saglige er Mine præster, biskopper og kardinaler, som kommer til Mig som tolderen3, der indrømmer sin skyld, for i disse hjerter skal Mit Ord slå rod og blomstre; Jeg vil så løfte sløret fra deres øjne, for at de må kunne se og med deres hjerte forstå, at alt, hvad Jeg behøver, er Kærlighed, Kærlighed og Tilbedelse;

men desværre! så mange af disse præster er faldet for Satans forførelser! hvordan kan Jeg udholde deres formaliteter og deres falske ydmyghed, når kærligheden mangler i deres indre? hvem er blevet tilbage for at tilbede Mig? hvem iblandt alle dem vil være den første til at foregå med et eksempel for Mine børn og komme med sit hjerte fyldt med kærlighed til Mig, kaste sig i støvet i Mit Hellige Nærvær og tilbede Mig i stilhed?

alt, hvad Jeg beder om, I elskede, er kærlighed i hellighed; Jeg søger jeres hjerte; kom, skænk Mig jeres hjerte, og Jeg vil gennemtrænge det med Min Kærlighed, for at I også, når det bliver jeres tur, kan give den videre og mætte Mine børns hjerter; Jeg er jeres Den Hellige, som stiller jer dette simple spørgsmål: hvor er nu hjorden, jeg betroede dig, de prægtige får?4 rens jer, fortryd, adlyd Min Kirkes Stedfortræder, Johannes Paul II, som aldrig svigter jer, men som I skubber til side og ignorerer; alle I, som stadig håner ham, vejer meget tungt på Mit Hellige Hjerte … Jeg Er forrådt og det af Mine Egne … for hvor meget længere vil I stadig være en vildledende oase for Min flok? en luftspejling af en endeløs ørken?

brødre, alt, hvad Jeg beder jer om, er Kærlighed; kom og tilbed Mig, spild ikke tiden med at søge Mig, hvor Jeg ikke findes; vær forbilledet for Min flok; Kærligheden venter, kom og tilbed Mig, kom og tilbed Mig, jeres Gud og jeres Konge; kom tilbage til Mig, Mine brødre, og Jeg, jeres Jesus, med Mit Hellige Hjerte pulserende med en evig kærlighed, vil have medlidenhed med jer og lade jeres synder gå Mig forbi, idet Jeg aldrig vil minde jer om én eneste;

søg Mig medens Jeg endnu er at finde i Min Barmhjertighed5, og Jeg vil komme og åbne de blindes øjne og ørerne på dem, som Jeg har gjort døve, vil Jeg lukke op igen; Jeg vil tillade jer at se Mit Lys og høre og forstå Mit Ord, så I må blive omvendte og blive i stand til at lovprise, ophøje og forherlige Mig, jeres Gud, fra jeres hjertes dyb;

Jeg, Herren, lægger Min Hånd på jeres hoved og velsigner jer; vær ét.

Jeg velsigner dig, Mit barn; kom hør Min Moder;

blomst, føl Mig; Jeg elsker dig, husk på, at Jeg vil forsvare dig, som en løvinde forsvarer sine små unger; vær velsignet og hør Mit Budskab:

Mine små børn, modstå ikke Guds Kald; overgiv jer, læn jer op ad Ham og lad Ham få jeres hjerte til at kapitulere; lyt til Ham og gør, hvad Han siger; Jeg er jeres Hellige Moder, som minder jer alle om, at Herrens Ord er Liv, Guds Ord er Lys; mange af jer hører Hans indtrængende Bøn om Kærlighed, og dog drager verden, så snart I forlader disse lokaler, jer tilbage til sig, så Hans indtrængende bøn om Kærlighed således er glemt;

Jeg har i Mit sidste Budskab bedt jer om at meditere og ransage jeres samvittighed; i dag spørger Jeg jer: hvorfor er så mange af jer, som hørte Mit Budskab, kommet i dag for at lytte til et nyt Budskab, når det forrige hverken blev mediteret over eller genlæst?

Mit Uplettede Hjerte elsker jer alle, kære børn, og det er derfor, Jeg i dag beder jer om at genlæse Mit forrige Budskab og praktisere det; Jeg elsker jer alle, glem aldrig at Mit Uplettede Hjerte er balsam for jeres sorger;

Jeg velsigner jer alle i Faderens, og Sønnens og Helligåndens Navn, amen;

(Bibelord, som skulle læses, var 1. Tim. 4:1-16; 1. Tim. 6:20-21; 2. Tim. 2:14-26 og 2. Tim. 3:1-17)


1 Det vil sige: i vor nye tilstand efter at være blevet renset.
2 Jesus fortsætter med at diktere.
3 Luk 18: 9-14
4 Jer 13: 20
5 Før Hans Retfærdighed kommer.