16. maj 1989

Jesus?

Jeg er;

svigt Mig aldrig, hig efter Mig mere end nogensinde; voks med dine prøvelser; lad dem1 lære at elske Mig, deres Gud; lad dem lære at bøje sig dybt og tilbede Mig, deres Hellige; til hvad nytte er deres bønner for Mig, når de kun er fremsagt med læberne? Jeg behøver kærlighed og tilbedelse; bed, Min Sjæls elskede, for mine præster, biskopper og kardinaler, at de må skelne Min Vilje;

Jeg, Herren, har brug for KÆRLIGHED, TILBEDELSE og ENHED, alle sammen omkring ét eneste Tabernakel; hvis de søgte Mine Interesser, ville de forstå, hvor meget Mit Hellige Hjerte længes og higer efter denne enhed under Peters ledelse, Peter, som Jeg selv har givet nøglerne til Mit Himmelske Rige; så bed med inderlighed allesammen, at de alle må indse, at Jeg, Herren, kalder dem til enhed; Jeg kalder alle dem under Mit Navn til at vende tilbage til sand enhed, under Mine—Lams—Peter;

Senere hen vil Jeg også kalde alle andre nationer til at acceptere Mit Navn som den Salvede; Jeg vil tale i deres hjerte;


1 Alle og enhver.